1998. évi II. törvény

a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény módosításáról[1]

1. § A sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény 14. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az e törvényben, valamint a nemzetközi sportszövetségek alapszabályaiban a nemzeti szövetségek számára meghatározott feladatok ellátására, önkormányzati elven alapuló köztestületként, országos sportági szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) működik, amennyiben megfelel a következő együttes feltételeknek:]

"a) a sportág nemzeti szövetsége a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének (AGFIS), illetve a Nemzetközi Sakkszövetségnek (FIDE) tagja vagy a NOB által elismert sportágak között szerepel;"

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1998. február 10-i ülésnapján fogadta el.