1998. évi XL. törvény

a kincstári vagyonért való miniszteri felelősség rendjének megváltoztatásához szükséges törvénymódosításokról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4] Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba azzal, hogy a 2. §-ában foglaltak irányadók azon polgári jogviszonyok tekintetében is, ahol a pénzügyminiszter e törvény hatálybalépése előtt eljárt.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1998. szeptember 22-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 367. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 367. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 367. pontja. Hatályos 2007.07.01.