Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1998. évi LXXXI. törvény

az olimpiai bajnoki járadékról szóló 1997. évi XXII. törvény módosításáról[1]

1. § Az olimpiai bajnoki járadékról szóló 1997. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Obt.) címe a következő címre változik:

"Az olimpiai járadékról"

2. § Az Obt. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az, a Magyarországon állandó lakással rendelkező magyar állampolgár, aki a nyári vagy a téli olimpiai játékokon akár egyéni számban, akár csapattagként első, második vagy harmadik helyezést ért el (olimpiai érmes), 35. életévének betöltését követő év január 1-jétől kezdődően élete végéig olimpiai járadékra jogosult."

3. § Az Obt. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Az első helyezést elérő olimpiai érmes járadékának mértéke a bérből és fizetésből élők előző évi átlagkeresetének megfelelő összeg.

(2) A második helyezést elérő olimpiai érmes járadékának mértéke az (1) bekezdésben meghatározott járadék 60%-ának megfelelő összeg.

(3) A harmadik helyezést elérő olimpiai érmes járadékának mértéke az (1) bekezdésben meghatározott járadék 40%-ának megfelelő összeg."

4. § Az Obt. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Az első helyezést elérő olimpiai érmes özvegye élete végéig a járadék fele részének megfelelő özvegyi járadékra jogosult, feltéve, hogy az első helyezést elérő olimpiai érmes halálakor vele közös háztartásban élt."

5. § Az Obt. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § Az olimpiai érmes az 1. §-ban meghatározottak szerinti legjobb eredménye után a 2. § (1), (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott járadék egyszeri igénylésére jogosult."

6. § Az Obt. a következő 5/B. §-sal egészül ki:

"5/B. § E törvény alkalmazásában olimpiai érmesnek minősül az, a Magyarországon állandó lakással rendelkező magyar állampolgár is, aki akár egyéni számban, akár csapattagként első, második vagy harmadik helyezést ért el a szocialista országok versenyzői számára 1984-ben megrendezett "A" kategóriás nemzetközi versenyeken."

7. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa a Paralimpiai Játékokon, a fogyatékosok Világjátékain, a Speciális Olimpiai versenyeken és egyéb, a fogyatékos sportolók számára megrendezett hasonló világversenyeken eredményesen szereplők járadékát.

(2) A Kormány gondoskodik az 1997. évi XXII. törvény 6. §-ának (2) bekezdése alapján megalkotott rendelet 1999. március 15-ig történő módosításáról.

(3) Ez a törvény 1999. január 1-jén lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1998. december 22-i ülésnapján fogadta el.