11/1999. (X. 29.) KöM rendelet

a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a 85. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás és a 82. § (4) bekezdése alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet elnevezéssel az Alsószentiván, Bikács, Kölcske, Cece, Dunaföldvár, Medina, Nagydorog, Németkér, Paks, Szedres, Tengelic és Vajta községhatárokban lévő, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 7546,5 hektár kiterjedésű területet.

2. § Tájvédelmi Körzet területéből fokozottan védett területté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 964,7 hektár kiterjedésű területet.

3. § A védetté nyilvánítás célja: a mezőföldi táj egyedi arculatát meghatározó löszképződmények, az Ős-Sárvíz hajdani medre helyén képződött futóhomokos területek és a rajtuk kialakult fajokban gazdag vegetáció és állatvilág megőrzése, a tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme.

4. § A Tájvédelmi Körzet területe magában foglalja a 7/1987. (VII. 10.) OKTH rendelkezéssel Németkér-Látóhegy, Szedresi tarka sáfrányos, Bikácsi Ökör-hegy, Kistápéi láprét elnevezéssel, illetve a 2/1988. (V. 26.) KvM rendelet 4. §-ával Bölcskei tátorjános elnevezéssel létesített országos jelentőségű természetvédelmi területeket, valamint a Tolna Megyei Tanács VB 26/1975. (I. 22.) számú határozatával helyi jelentőségű védelmet élvező Szenes-legelő területét.

5. § A Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezeléssel járó feladatait a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Pepó Pál s. k.,

környezetvédelmi miniszter

1. számú melléklet a 11/1999. (X. 29.) KöM rendelethez

A Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Fejér vármegye[1]

Alsószentiván

023/a-f, 023/k-p, 042, 048/1 a-b, 048/1 d-m, 048/1 p, 048/2 a-b, 048/2 f-l, 048/2 p-t, 077/c, 079/1 b-g, 079/1 j-k, 079/1 m-n, 0165/a-f, 0166-0170, 0171/1-2, 0172/1 a-c, 0172/2, 0174, 0175/a-c, 0176-0178, 0179/1-2, 0179/4-5, 0179/6 a-g, 0182, 0183

Cece

0251, 0252/a-b, 0253, 0254/a-b, 0254/d, 0255, 0256/a-g, 0256/k, 0256/m-t, 0257, 0258, 0259/a-g, 0260, 0261, 0262/2, 0262/6, 0263-0266, 0267/a-d, 0268/10 a-d, 0269, 0270/2-4, 0271-0273, 0275-0277, 0333/1 c-d, 0334, 0335/1-2, 0336/a, 0336/d-g, 0337/1 a, 0337/1 c-g, 0337/2, 0338/2-3, 0339-0341, 0342/1, 0342/2 a, 0342/2 c, 0342/3, 0343-0346, 0347/1-5, 0348/1-5, 0349/1-2, 0350/a-h, 0351/a-b, 0352, 0353/1-4, 0354, 0355, 0356/5 a-g, 0357, 0358/1 a-b, 0358/2-3, 0358/4 a-b, 0358/6 a-c, 0358/7 a-b, 0358/8 a-b, 0358/9, 0358/12, 0359, 0360/1-6, 0363, 0364, 0365/1-2, 0366, 0367/1-4, 0368, 0369, 0370/1-3, 0371, 0372/1-10, 0373, 0374/1, 0374/9, 0379, 0380/1-2, 0381, 0382/a-c, 0383-0386, 0387/a-b, 0388, 0389/1-6, 0389/7 b, 0389/8, 0389/11-12, 0389/19, 0390, 0391/1 a, 0391/3, 0391/5, 0392/a-d, 0393, 0394/a-p, 0395, 0396/a-b, 0397, 0398/a-b, 0398/d-l, 0399/a-c, 0399/g-h, 0400/a-g, 0400/k, 0401/a-d, 0402/a, 0402/d, 0403/a-d, 0404/1 a-c, 0404/1 k-l, 0404/2, 0405/a-f, 0406/a-f, 0411/7 a-c, 0411/7 f-k, 0411/7 s, 0412/5-6, 0412/7 d, 0412/7 h-j

Vajta

0152/24 a-s, 0152/24 v-z, 0153, 0154, 0156/1-5, 0157-0159, 0161/a-f, 0167/a, 0169/1 a, 0169/1 c-h, 0170, 0172-0174, 0180

Tolna vármegye[2]

Bikács

011/a-b, 011/d, 012, 013/a-b, 014-016, 017/4, 022-024, 025/a-b, 026, 027/5, 029, 030, 036/1-2, 037, 038/1 a-h, 038/2, 039-041, 059/a-b, 060/a, 0140, 0142/a-b, 0143-0149, 0150/a-b, 0151, 0152/a-c, 0153-0157, 0158/a-b, 0159/1-3, 0160-0162, 0163/a-b, 0164-0174, 0175/a-c, 0176-0185, 0186/a-b, 0187-0194, 0195/a-d, 0196, 0197/a-c, 0198, 0199, 0200/a-b, 0201/1-2, 0204, 0210/a-d, 0211-0217, 0218/a-c, 0219-0223, 0224/a-d, 0225/1-2, 0226/a-b, 0227-0229, 0230/a-d, 0231-0234, 0235/1 a-b, 0235/2, 0236, 0237, 0238/a-c, 0239-0241, 0242/a-f, 0243, 0244/a-c, 0245, 0246, 0247/a-b, 0248-0254, 0255/a-c, 0256-0260, 0261/a-b, 0262/a-b, 0263-0265, 0266/a-d, 0267-0271, 0272/a-d, 0273-0279, 0280/a-b, 0281-0289, 0290/a-c, 0291-0299, 0300/1-2, 0301, 0302, 0303/1 a-b, 0303/2, 0304, 0305/a-b, 0306-0310, 0311/a-c, 0312/a-c, 0313, 0314/a-c, 0315, 0316/a-b, 0317, 0318/a-b, 0320/a-d, 0321, 0322/a-c, 0323, 0324, 0325/1 a-d, 0325/2, 0326-0338

Bölcske

0584/26 a-c, 0590/1 a-c, 0590/1 f, 0590/1 j-p, 0590/1 s-t, 0590/2, 0594, 0596/a-b, 0598-0600, 0601/a-c, 0606/1 k-s, 0606/61 a-f, 0610/5 j, 0610/5 t, 0610/5 v-y, 0611/1 a-g, 0613, 0619

Dunaföldvár

0322/2, 0326, 0327/1-2, 0328, 0329/a-d, 0332, 0333/2, 0333/3 a, 0333/3 f-g, 0333/4, 0334, 0335/1, 0335/5, 0335/8-10, 0335/12, 0335/16, 0335/19, 0340/2, 0344-0346, 0353/7 b-c, 0353/8, 0353/221 b-c, 0426/1 b, 0426/20 a, 0426/20 c-d, 0434/4-6, 0434/11, 0443, 0444/26, 0444/39 a-b, 0444/40 a, 0444/43 b, 0444/51 b-c, 0444/53 a-b, 0444/59 b, 0444/61 b, 0444/63-65, 0444/68-69, 0444/73 a, 0444/74-76, 0444/78, 0444/87 a-b, 0444/87 d, 0444/101, 0445-0448, 0451/a-c, 0452, 0453/1-2, 0453/4 b, 0455/1, 0455/10 b, 0455/12, 0455/15 a, 0455/21, 0456/8, 0456/2l, 0456/49-50, 0459, 0462, 0463, 0465/2, 0465/3 a-j, 0465/4-5, 0466, 0467/2 a-b, 0468/2, 0476/4 a-c, 0487/4, 0487/5 a-h, 0488, 0489/a-d, 0492, 0493

Medina

016/a-b

Nagydorog

012, 013/a-c, 014, 015, 016/a-k, 016/m-t, 017/1-2, 018, 019/3-4, 030

Németkér

05-08, 010-012, 013/a-b, 014-017, 018/a-b, 019-021, 022/a-b, 025, 026/a-b, 028, 030/6, 067/1, 067/5, 067/6 b, 068/a-b, 069, 070/a-g, 071, 072, 0156/1 g-l, 0156/2, 0229/2-4, 0231/a-b, 0231/d-k, 0231/m, 0233/17, 0233/22 a-c, 0237/b-g, 0242/a-b, 0243, 0246/d-f, 0246/h, 0248/c-h, 0250, 0251/a-b, 0254, 0256/a-b, 0256/d-h, 0450/a-c, 0451, 0461-0465, 0466/a-c, 0467, 0468/a-c, 0469, 0470, 0471/a-b, 0472/a-h, 0475, 0476, 0481, 0482/a-k, 0483, 0484/1 a-n, 0484/2, 0486, 0489/a-l, 0490, 0491, 0493/1-2, 0494/a-c, 0495/a-g, 0496/a-m, 0500-0502, 0503/a-n, 0504, 0505

Paks

0222/f-j, 0227/d-f, 0403-0410, 0411/2, 0412, 0413/2, 0414/a-b, 0415/a-c, 0416, 0417/4 a-b, 0425, 0453/2 a-b, 0454, 0455/2, 0456-0459, 0460/1 f, 0462/1, 0463, 0464/a-c, 0465, 0471/2, 0529/3 a-b, 0529/g, 0532, 0538, 0539, 0540/1 a-k, 0540/2 a-b, 0540/3 a-b, 0541-0543, 0744/1 a-b, 0744/2, 0749/a-b, 0754/1 a-c, 0755/8, 0757/1 a-b, 0757/2 a-b, 0757/3 a, 0759/2, 0759/4, 0761, 0763/a-g, 0764, 0765/a-b, 0766, 0767/1 a-b, 0768, 0769/a-c, 0770-0773, 0774/1 a-d, 0774/2-5, 0774/7-8, 0779/1, 0779/3, 0782, 0783, 0784/a-d, 0785, 0789/a-b

Szedres

0112/47, 0117/2 a-f, 0118, 0119, 0120/a-f, 0121, 0122/a-b, 0124-0126, 0127/1, 0127/3 a-c, 0127/4 a-h, 0128, 0130/6, 0182/1, 0199, 0204, 0209/1 a-f, 0210, 0211/a-k, 0213, 0214, 0215/3-4, 0238, 0239

Tengelic

043/a, 044, 045/j, 045/m-n, 046, 0287/1 b-f, 0308/a, 0308/c-d, 0309, 0310/b, 0311, 0313/a-f, 0314/a-c, 0315, 0316/a-b, 0317-0321, 0322/a-k, 0323, 0324, 0325/a-b, 0326-0328, 0329/a-f, 0330/a-b, 0331, 0332, 0333/a-h, 0334/a-c, 0334/f-k, 0334/m-n, 0344, 0345, 0392/1 a-c

2. számú melléklet a 11/1999. (X. 29.) KöM rendelethez

A Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőgazdasági üzemtervi jelei

Fejér vármegye[3]

Alsószentiván

0170

Cece

0374/1, 0374/9, 0382/b-c, 0392/c-ből 133 B, 134 TN, 0394/b-c, 0394/g, 0394/j-k, 0394/m, 0394/p, 0395, 0396/b, 0398/a-b, 0398/d-h, 0398/l (15 C), 0399/a-ból 16 A, 16 D, 16 TI1, 16 TI2, 16 TI3, 16 TI4, 17 TI1, 0399/b-c, 0400/b-ből 23 G, 23 TN, 24 TN1, 0400/f-ből 24 TI, 24 TN2, 25 TN, 0400/g, 0400/k, 0401/a-ból 29 B, 29 TI2, 0401/c-ből 29 TI1, 0401/d-ből 30 C, 30 D, 0411/7 a-c, 0412/5, 0412/7 d, 0412/7 j

Vajta

0169/1 a-ból 32 A, 32 B, 34 A, 35 A, 35 B, 35 C, 35 D, 36 A, 36 B, 36 C, 36 D, 41 C, 42 B, 49 A, 50 A, 51 A, 53 A, 53 B, 58 A, 58 B, 58 C, 58 D, 58 TI, 59 B, 59 C, 0180-ból 44 A, 45 A, 47 B, 47 C, 48 A, 61 A, 62 B, 63 A, 63 C, 63 D

Tolna vármegye[4]

Bikács

0146-ból 2 A, 0152/a-c, 0153, 0154, 0156, 0158/a, 0162, 0167-ből 5 B, 5 C, 0169-ből 7 A, 0170, 0171-ből 8 A, 8 C, 0179-ből 20 B, 0191-0194, 0195/a-d, 0196, 0197/a, 0210/b-c, 0210/d-ből 87 D, 0211, 0212, 0214-ből 33 A, 33 B, 33 C, 33 TI, 0216-ból 34 A, 34 B, 36 A, 36 B, 36 C, 36 D, 36 E, 36 F, 36 G, 36 H, 36 TI1, 36 TI2, 0217, 0218/a-ból 16 B, 16 C, 0218/b-c, 0220, 0222, 0223, 0224/a-ból 38 A, 0226/a, 0226/b-ből 38 B, 0230/a-ból 15 F, 15 TI, 38 A, 0230/b-c, 0230/d-ből 15 G, 0231, 0249-ből 92 B, 92 C, 92 G, 92 H, 0251-ből 92 D, 92 E, 92 I, 92 J, 92 M, 92 N, 0255/a-ból 92 K, 92 L, 0261/a-ból 92 B, 0311/b-c, 0314/b-c, 0316/a-ból 63 D, 0316/b, 0317, 0318/a, 0318/b-ből 62 C, 62 D, 62 E, 62 F, 65 B, 65 C, 65 D, 0322/a-ból 50 C, 50 E, 0322/c, 0325/1 b, 0328-ból 51 A, 51 B, 51 C

Bölcske

0590/1 a, 0590/1 c, 0590/1 j-ből 3 C, 0590/1 k-m, 0590/1 p, 0590/2, 0606/61 b, 0606/61 f

Dunaföldvár

0322/2, 0333/2, 0333/3 a, 0333/3 f-g, 0333/4

Németkér

022/b, 026/b, 028, 067/4 a-b, 0450/a-c, 0482/a-k, 0483, 0484/1 a, 0484/1 c, 0484/1 f-ből 112 J, 0484/1 g, 0484/1 j, 0484/1 m, 0484/1 r, 0489/f, 0489/h, 0489/k-l, 0494/c, 0495/b, 0495/g-ből 33 C, 33 D, 0496/c-ből 43 B, 43 C, 44 A, 44 B, 0496/d-g, 0496/h-ból 44 C, 44 D, 45 A, 46 A, 0503/b-ből 34 A, 35 A, 35 B, 35 C, 35 D, 36 B, 40 B, 41 A, 0503/d, 0503/f-ből 25 A, 25 B, 26 A, 26 B, 26 C, 27 A, 0503/g, 0503/h-ból 20 F, 21 D, 0503/j, 0503/k-ból 22 B, 22 C, 22 D, 23 D, 0503/l-n, 0504, 0505-ből 10 B, 11 A, 11 B, 12 A, 13 B

Paks

0761-ből 232 A, 232 B, 232 Q, 0763/a-ból 232 D, 0763/d-ből 232 B, 232 Q, 0767/1 a, 0768, 0769/a-b, 0770-0773, 0774/1 a-b, 0789/b-ből 51 E

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 59/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította az 59/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította az 59/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította az 59/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék