2/1988. (V. 26.) KVM rendelet

egyes területek védetté nyilvánításáról

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. és 13. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az érdekelt miniszterekkel egyetértésben az alábbiakat rendelem:[1]

1. § (1) Védetté nyilvánítom "Hajdúsági Tájvédelmi Körzet" néven az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 5680,8 hektár kiterjedésű területet.

(2) A tájvédelmi körzet területéből fokozottan védetté nyilvánítom a 2. számú melékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, összesen 1553,4 hektár kiterjedésű területet.

(3) A védetté nyilvánítás célja a hajdúsági táj ma már csak szórványosan fennmaradt fajgazdag növény- és állatvilágának, valamint ezek élőhelyei sokszínűségének a megőrzése.

(4) A tájvédelmi körzet természetvédelmi értékeinek a megóvása, őrzése, fenntartása és bemutatása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának a feladata.

2. § (1) Védetté nyilvánítom és a 117/1954. OTT határozattal védetté nyilvánított Kállósemjéni Mohos-tó Természetvédelmi Területhez csatolom a Kállósemjén határában levő 0305/g-j ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 15,3 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a terület botanikai értékeinek és növénytársulásainak megőrzése.

(3) A természetvédelmi terület értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása és bemutatása a Hortobágyi Nemzeti park Igazgatóságának a feladata.

3. § (1) Országos jelentőségű természetvédelmi területté minősítem az Országos Természetvédelmi Tanács 802/1954. számú határozatával védetté nyilvánított, Zalaszántó 045/13, 045/14 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 74,0 hektár kiterjedésű Tátikai Ősbükkös helyi jelentőségű természetvédelmi területet.

(2) A védelem célja a terület elegyes ősbükkös állományának, valamint a védett növény- és állatfajok termő-, illetve élőhelyének a megóvása

(3) A természetvédelmi terület értékeinek a megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása a KTM Közép-dunántúli Felügyelőségének a feladata.

4. § (1) Fokozottan védetté nyilvánítom Bölcskei Tátorjános Természetvédelmi Terület néven a Bölcske 0590/1 ingatlannyilvántartási helyrejzi számú 10,1 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védelem célja a fokozottan védett tátorján termőhelyének a megóvása.

(3) A természetvédelmi terület értékeinek a megóvása, őrzése, fenntartása és bemutatása a KTM Dél-dunántúli Felügyelőségének a feladata.

5. § (1) Természetvédelmi területté nyilvánítom és a 717/1971. OTvH számú határozattal védetté nyilvánított Fóti Somlyó Természetvédelmi Területhez csatolom a Fót 060/3-4, 061/a-b, 062, 063/a-l 066/1/a-v, 066/5, 066/6, 069/2/a-b ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 196,6 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a természetvédelem alatt álló erdőt övező nyílt és zárt homokpusztagyepek növénytársulásainak és állatvilágának a megóvása.

(3) A természetvédelmi területből fokozottan védetté nyilvánítom a 060/4 és a 066/1/k ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 105,1 hektár kiterjedésű területet.

(4) A természetvédelmi terület értékeinek a megóvása, őrzése, fenntartása és bemutatása a KTM Budapesti Felügyelőségének a feladata.

6. § Az a rendelet 1988. június 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 2/1988. (V. 26.) KVM rendelethez

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Álmosd 035, 051/7-10, 051/12, 052/1/a-k, 052/2/a-h, 053, 054, 055/29, 072.

Bagamér 0127, 0142/1/b-g, 0196, 0211, 0212, 0213/a-b, 0214, 0215, 0216, 0221, 0224/1/a, 0224/1/b, 0228, 0229/a-b, 0230, 0231/a-b, 0232, 0233, 0234, 0235, 0240, 0242/a-c, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0252, 0267, 0264, 0277, 0303, 0304/a-d, 0305, 0306, 0308.

Debrecen 0834/1/a-d, 0835/1, 0835/2/a-d, 0840, 0843/1/a-j, 0849, 0850/a-c, 0851/1/a-b, 0852/1, 0853/1-2, 0853/4/a-b, 0854, 0855/1/a-m, 0855/4, 0856, 0857, 0858/1/a-c, 0858/2, 0858/3/a-c, 0859, 0862, 0869/1/a-n, 0869/2, 0870, 0871/1/a-b, d-f, 0897, 0898/1/a-k, 0898/2, 0898/3/a-b, 0898/4, 0899, 0901/2-3, 0901/6-7, 0901/8/a-b, 0901/8/d-g, 0901/12, 0902, 0903/a-g, 0904, 0905/1/a-j, 0906, 0907, 0908/1/a-j, 0909/1/a-d, 0910, 0912, 0913/1/a-b, 0914, 0915/3/a-b, 0915/5/a, c-g, 0916/a-c, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922/6, 0922/7/a-l, 0922/8-11, 0923, 0924, 0925/1/a-d, 0926/4/a-g, 0926/5/a-b, 0926/6/a-b, 0926/7, 0927/a-b, 0928, 0929/1/a-g, 0929/2/a-b, 0930, 0931/a-c, 0932, 0933/1/a-c, 0933/2/a-b, 0933/3/a-c, 0934/1/a-b, 0934/2, 0935, 0938, 0980/2, 01318, 01322, 01323/3/a-b, 01323/4, 01323/5/a-c, 01323/6/a-c, 01324, 01325/3, 01325/4/a-g, 1325/5, 01325/6/a-b, 01326, 01328/1/a-b, 01331/1/a-k, 01344/5, 01348/a-t, 01349/a-b, 01350/6/a-b, 01350/7, 01350/8/a-b, 01351, 01352/1-2, 01352/3/a-b, 01353, 01356/1/b, 01356/1/d, 01357, 01358/1/b-c, 01359/1, 01361, 01362/3/a-h, 01362/4, 01362/5/a-b, 01415/7/b-1, 01415/8/a-b, 01416/1/a-f, 01416/2/a-c, 01419, 01420/6/a-h, k-s, 01421/3/a-j, 01422, 01423/1/a-c, 01425, 01428, 01433, 01434, 01438/1/a-h, 01439, 01440/2, 01440/6, 01440/7/a-h, 01440/8, 01442/a-b, 01443, 01448/1/a-b, 01449/1/a-b, 01449/2/a-b, 01450, 01451/1/a-f, 01451/2, 01452/1/a-b, 01453, 01454/1, 01454/2/a-d, 01455, 01456/1/a-k, 01457, 01458/1/a-d, 01459, 01460, 01461, 01462/a-b, 01463, 01464/1/a-j, 01465/1, 01466/4/a-c, 01467, 01468, 01470, 01471, 01472, 01473/1/a, 01474, 01475/a, c-f, 01476/1/a-c, 01476/2/a-d, 01477/1/a-b, 01478, 01479/4/a-h, 01479/5, 01480/1/a-d, 01481/1/a-b, 01482, 01483, 01484/1/a-f, 01485/a-b, 01486, 01487, 01488/1/a-f, 01489, 01490/1/a-b, 01491, 01492/a-b, 01494, 01495, 01496/4/a-f, 01496/5, 01496/6/a-c, 01497, 01498/1/a-f, 01498/3/a-b, 01500/1/a-g, 01501, 01502, 01503, 01504/3, 01504/4/a-1, 01504/5-7, 01505, 01506, 01507, 01508/1/a-g, 01572/a-g, 01589/1/a-l, 01589/1/n-s, 01590/1-2, 01591/a-b, 01592/a-c, 01593, 01597, 01598/1-2, 01600, 01601, 01603, 01604/1/a-b, 01607, 01608/1/a-b, 01613, 01623, 01647/10/a-m, 01647/14/b-d, 01648, 01649, 01650/1/a, c-d, g-j, 01651, 01652, 01655, 01656/1/b, 01657, 01658/c, 01659/b, 01660/a-d, 01661, 01662/a-c, 01663/1-2, 01663/5-6, 01664/a-k, 01665/a, 01666/6/a-h, 01667/1/a-b, d-j, 01668, 01669, 01670/1/a-g, j-n, 01671, 01672/1-2, 01673, 01808/a-b, 01813, 01814/1/a-b, 01814/2, 01816, 01817, 01818, 01819/1/a-b, 01820/a-c, 01821/1/a-f, 01822.

Hajdúbagos 022/2/b-h, 025, 026/1/a-c, f-g, 027/10-12, 031, 032/1/a-b, d, 033, 034/3-4, 035/5/a-c, 036, 037/1/a-d, 038/1/a-b, 038/2/a-c, 039, 040, 041, 042/a-b, 043, 044, 045/1/a-j, 045/2-3, 046, 047/a-b, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054/a, c, 055, 056, 057, 058, 059, 060/a-b.

Hosszúpályi 0224/a-c, 0231/a-b, 0236/1/a-d, 0425/1/a, 0427/3/a-b, 0427/4/a-c, 0427/5/a-c, 0432/a-d, 0709, 0710/b, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731/a-b, 0734, 0735/a-c, 0737, 0738/1/b-c, 0740/1, 0741.

Létavértes 063, 064/a-c, 065, 066, 070/1/a-j, 071, 072, 0111, 0112, 0113, 0116/a-b, 0117, 0980/a-d, 0981, 0982, 0983, 0984/1/a-g, 0984/2/a-b, 0985/1/a-b, 0987, 0989, 0990/a-c, 0992, 0995/1/a-c, 0995/2, 0995/3/a-b, 0995/4, 0995/5/a-c, 0995/6-7, 0995/9/a-b, 0995/10/a-b, 0995/11/a-b.

Monostorpályi 044, 045, 046/1/a-c, 046/2, 047, 048, 049/6/a-c, 051/b, 052/b-d, 053, 054/1/a, c, f, 055, 056/a-b, 057/1, 057/2, 058/1-2, 059/1, 062/2/a-d, 063, 064, 065, 066/4/a-d, 067, 070, 071, 072/1/a-c, 073, 074/a-c, f-h, 075, 076/a-b, 077, 078/a-d, 079, 080, 081/a-f, 082/a-m, 083, 084, 085/a-c, 086/a-d, 087/1, 088, 089/1/a-k, 090, 091, 092/6/a, n-p, 092/7/a-b, h-j, 092/8, 093/5/a, d, j-m, 099, 0171, 0172, 0173/4/a-b, 0175, 0176, 0177, 0178/a-b, 0196, 0197, 0198.

Nyíracsád 0451.

Nyírábrány 0203, 0211, 0266, 0268/1/a-g, 0268/2/a-b, 0269, 0284, 0286/a-b, 0302/a, 0305, 0306, 0307/a-c, 0311/b, 0312/1, 0312/4/c-h, 0363/a-b, 0364, 0399, 0422, 0424, 0425/2, 0426/b, 0429, 0430/a-b, 0431/1, 0442, 0443, 444, 0445, 0446, 0447/a-b, 0448/a-d, 0506.

Újléta 076/a-j, 077, 078/a-d, 079/a-d, 080/a-p, 081, 082, 083, 084/a, 085, 086/a-b.

Vámospércs 0188/4-5, 0188/6/a-c, 0188/7, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0228/1, 0228/3-4, 0229, 0231/1, 0232/1-2, 0233, 0234, 0235, 0236, 0735/11/d, 0755/142/d.

2. számú melléklet a 2/1988. (V. 26.) KVM rendelethez.

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Álmosd 052/1/c, 053, 072.

Debrecen 0869/1/a, g-l, n, 0871/1/a, c-d, 0903/g, 0922/7/a, 0922/7/c-d, h, 0922/11, 01438/1/a, c, 01442/a, 01448/1/a, 01454/1, 01456/1/a, d, g, 01457, 01459, 01479/5, 01481/1/a, 01504/4/d, f, h, k, 01591/1/a.

Létavértes 071, 072, 0111, 0112, 0980/a.

Nyírábrány 0268/1/c-d, 0442, 0443, 0445, 0447/a-b, 0506.

Újléta 076/a-d, g-j, 077, 078/b-d, 079/a-c, 085, 086/b.

Lábjegyzetek:

[1] Az 1982. évi 4. törvényerejű rendeletet, valamint végrehajtási rendeletét az 1996. évi LIII. törvény 1997. január 1-jével hatályon kívül helyezte.

Tartalomjegyzék