170/1999. (XII. 1.) Korm. rendelet

az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalok megszüntetéséről, továbbá a Központi Kárrendezési Iroda létrehozásáról szóló 42/1998. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

1. § Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalok megszüntetéséről, továbbá a Központi Kárrendezési Iroda létrehozásáról szóló 42/1998. (III. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Iroda az igazságügy-miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása és felügyelete alatt álló, önállóan gazdálkodó, központi hivatalnak minősülő központi költségvetési szerv."

2. § Az R. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Iroda személyi kárpótlással kapcsolatos szakmai tevékenységét, illetőleg a főigazgató munkáját hét tagból álló testület, a Társadalmi Kollégium segíti, amelynek elnökét és tagjait a miniszter kéri fel. A Társadalmi Kollégium tagjainak felkérése előtt a miniszter beszerzi a Társadalmi Kollégium elnökének véleményét. A Kollégium szervezeti és működési rendjét maga állapítja meg."

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére