Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

42/1998. (III. 6.) Korm. rendelet

az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalok megszüntetéséről, továbbá a Központi Kárrendezési Iroda létrehozásáról

A vagyoni kárpótlási eljárások lezárásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1997. évi XXXIII. törvény 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány az alábbiakat rendeli el:

1. § Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalok 1998. április 1. napjával megszűnnek.

2. § (1) A Kormány az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalok általános jogutódjaként 1998. április 1. napjával a földművelésügyi miniszter feladatkörében eljáró Központi Kárrendezési Irodát (a továbbiakban: Iroda) hoz létre.

(2)[1] Az Iroda az igazságügy-miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása és felügyelete alatt álló, önállóan gazdálkodó, központi hivatalnak minősülő központi költségvetési szerv.

3. § (1) Az Iroda alaptevékenységként a külön jogszabályokban meghatározottak szerint ellátja a személyi, illetve vagyoni kárpótlási, valamint kárrendezési eljárásokkal összefüggő feladatokat.

(2)[2] Az Iroda a személyi és vagyoni kárpótlással összefüggő ügyeket a rendelet mellékletében megjelölt területi kirendeltségei (a továbbiakban: kirendeltség) útján látja el.

(3) A kirendeltség vezetője által az Iroda nevében a vagyoni kárpótlási ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezést felettes szervként az Iroda vezetője bírálja el.

(4) Az Iroda felelős a megszűnt Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megyei kárrendezési hivatal iratanyagainak irattározásáért.

4. § (1) Az Iroda élén főigazgató áll, akit a miniszter bíz meg feladatai ellátására és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

(2) Az Iroda szervezeti és működési szabályzatát a főigazgató állapítja meg, és a miniszter hagyja jóvá.

(3)[3] Az Iroda személyi kárpótlással kapcsolatos szakmai tevékenységét, illetőleg a főigazgató munkáját hét tagból álló testület, a Társadalmi Kollégium segíti, amelynek elnökét és tagjait a miniszter kéri fel. A Társadalmi Kollégium tagjainak felkérése előtt a miniszter beszerzi a Társadalmi Kollégium elnökének véleményét. A Kollégium szervezeti és működési rendjét maga állapítja meg.

5. § (1) Ez a rendelet 1998. április 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalok létrehozásáról szóló 101/1991. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(2) Ahol a jogszabály az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalról vagy a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalokról tesz említést, ott a Központi Kárrendezési Irodát kell érteni.

(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az Iroda alapító okiratát kiadja.

(4) Az Iroda főigazgatója köteles - megbízása napjától számított hatvan napon belül - a miniszternek jóváhagyásra bemutatni az intézmény szervezetére, működési rendjére, a munkáltatói jogok gyakorlásának részletes feltételeire vonatkozó szabályzatát.

(5) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a földművelésügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 40/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. §-a (2) bekezdésének u) pontja hatályát veszti.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 42/1998. (III. 6.) Korm. rendelethez[4]

A Központi Kárrendezési Iroda kirendeltségei és illetékességi területük

1. Baranya és Somogy Megyei Kárrendezési Iroda Székhelye: Pécs

2. Fővárosi, Bács-Kiskun és Pest Megyei Kárrendezési Iroda

Székhelye: Budapest

3. Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád Megyei Kárrendezési Iroda

Székhelye: Miskolc

4. Békés és Csongrád Megyei Kárrendezési Iroda Székhelye: Szeged

5. Fejér, Tolna és Veszprém Megyei Kárrendezési Iroda Székhelye: Székesfehérvár

6. Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Zala Megyei Kárrendezési Iroda

Székhelye: Győr

7. Hajdú-Bihar Megyei Kárrendezési Iroda Székhelye: Debrecen

8. Jász-Nagykun-Szolnok és Heves Megyei Kárrendezési Iroda

Székhelye: Szolnok

9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kárrendezési Iroda Székhelye: Nyíregyháza

Lábjegyzetek:

[1] A 42/1998. (III. 6.) Korm. rendelet 2. § 2. bekezdése a 170/1999. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg

[2] Megállapította a 320/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.12.31.

[3] A 42/1998. (III. 6.) Korm. rendelet 4. § 3. bekezdését a 170/1999. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be

[4] Megállapította a 320/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2004.12.31.

Tartalomjegyzék