42/1998. (III. 6.) Korm. rendelet

az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalok megszüntetéséről, továbbá a Központi Kárrendezési Iroda létrehozásáról

A vagyoni kárpótlási eljárások lezárásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1997. évi XXXIII. törvény 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány az alábbiakat rendeli el:

1. § Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalok 1998. április 1. napjával megszűnnek.

2. § (1) A Kormány az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalok általános jogutódjaként 1998. április 1. napjával a földművelésügyi miniszter feladatkörében eljáró Központi Kárrendezési Irodát (a továbbiakban: Iroda) hoz létre.

(2)[1] Az Iroda az igazságügy-miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása és felügyelete alatt álló, önállóan gazdálkodó, központi hivatalnak minősülő központi költségvetési szerv.

3. § (1) Az Iroda alaptevékenységként a külön jogszabályokban meghatározottak szerint ellátja a személyi, illetve vagyoni kárpótlási, valamint kárrendezési eljárásokkal összefüggő feladatokat.

(2)[2] Az Iroda a személyi és vagyoni kárpótlással összefüggő ügyeket a rendelet mellékletében megjelölt területi kirendeltségei (a továbbiakban: kirendeltség) útján látja el.

(3) A kirendeltség vezetője által az Iroda nevében a vagyoni kárpótlási ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezést felettes szervként az Iroda vezetője bírálja el.

(4) Az Iroda felelős a megszűnt Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megyei kárrendezési hivatal iratanyagainak irattározásáért.

4. § (1) Az Iroda élén főigazgató áll, akit a miniszter bíz meg feladatai ellátására és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

(2) Az Iroda szervezeti és működési szabályzatát a főigazgató állapítja meg, és a miniszter hagyja jóvá.

(3)[3] Az Iroda személyi kárpótlással kapcsolatos szakmai tevékenységét, illetőleg a főigazgató munkáját hét tagból álló testület, a Társadalmi Kollégium segíti, amelynek elnökét és tagjait a miniszter kéri fel. A Társadalmi Kollégium tagjainak felkérése előtt a miniszter beszerzi a Társadalmi Kollégium elnökének véleményét. A Kollégium szervezeti és működési rendjét maga állapítja meg.

5. § (1) Ez a rendelet 1998. április 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalok létrehozásáról szóló 101/1991. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(2) Ahol a jogszabály az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalról vagy a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalokról tesz említést, ott a Központi Kárrendezési Irodát kell érteni.

(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az Iroda alapító okiratát kiadja.

(4) Az Iroda főigazgatója köteles - megbízása napjától számított hatvan napon belül - a miniszternek jóváhagyásra bemutatni az intézmény szervezetére, működési rendjére, a munkáltatói jogok gyakorlásának részletes feltételeire vonatkozó szabályzatát.

(5) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a földművelésügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 40/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. §-a (2) bekezdésének u) pontja hatályát veszti.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 42/1998. (III. 6.) Korm. rendelethez[4]

A Központi Kárrendezési Iroda kirendeltségei és illetékességi területük

1. Baranya és Somogy Megyei Kárrendezési Iroda Székhelye: Pécs

2. Fővárosi, Bács-Kiskun és Pest Megyei Kárrendezési Iroda

Székhelye: Budapest

3. Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád Megyei Kárrendezési Iroda

Székhelye: Miskolc

4. Békés és Csongrád Megyei Kárrendezési Iroda Székhelye: Szeged

5. Fejér, Tolna és Veszprém Megyei Kárrendezési Iroda Székhelye: Székesfehérvár

6. Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Zala Megyei Kárrendezési Iroda

Székhelye: Győr

7. Hajdú-Bihar Megyei Kárrendezési Iroda Székhelye: Debrecen

8. Jász-Nagykun-Szolnok és Heves Megyei Kárrendezési Iroda

Székhelye: Szolnok

9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kárrendezési Iroda Székhelye: Nyíregyháza

Lábjegyzetek:

[1] A 42/1998. (III. 6.) Korm. rendelet 2. § 2. bekezdése a 170/1999. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg

[2] Megállapította a 320/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.12.31.

[3] A 42/1998. (III. 6.) Korm. rendelet 4. § 3. bekezdését a 170/1999. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be

[4] Megállapította a 320/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2004.12.31.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére