1/1999. (I. 18.) KöM rendelet

a Fertő-Hanság Nemzeti Park bővítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás és a 82. §-ának (1) bekezdése alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom és a 2/1991. (II. 9.) KTM rendelettel létesített, az 5/1994. (III. 8.) KTM rendelettel módosított Fertő-Hanság Nemzeti Park Hansági területegységéhez csatolom a Barbacs, Bősárkány, Csáfordjánosfa, Csorna, Dör, Fehértó, Győrsövényház, Jánossomorja, Kóny, Lébény, Maglóca, Nagygeresd, Osli, Répceszemere, Újrónafő, Vámoscsalád közigazgatási területéhez tartozó, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 3852,2 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a jellegzetes növénytársulások, az állatvilág élőhelyeinek és a terület tájképi értékeinek védelme a Hanság már korábban védetté nyilvánított területeivel egységes kezelésben, a Répce menti mocsárrétek Nemzeti Parkhoz történő csatolásával pedig az ártér jellegzetességeinek, valamint a rétek botanikai és zoológiai ritkaságainak megőrzése.

3. § A védett terület őrzése, fenntartása és bemutatása a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. §[1]

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Pepó Pál s. k.,

környezetvédelmi miniszter

1. számú melléklet az 1/1999. (I. 18.) KöM rendelethez

A Fertő-Hanság Nemzeti Park bővítési területének

ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Barbacs

042/1-8, 043/1-4, 050/2-3, 051, 052, 053/2, 059, 060/2-11, 061, 062/1-2, 064/4-11, 069, 070/1-8, 071, 081/1, 081/3-8, 097, 098/2-6, 099/1

Bősárkány

0142, 0145, 0146, 0156, 0167

Csáfordjánosfa

038/2, 039, 041, 042, 043/a, 044-056, 058-060, 063/1-3, 065, 066/1-2, 067-075

Csorna

0510/2, 0513/5-7, 0528/1-2, 0529, 0531-0534, 0535/1, 0535/3-7, 0538/1, 0538/3-4, 0538/6-8, 0540, 0542/3-5, 0542/7-19, 0542/25-30, 0542/32, 0544, 0546/1-2, 0546/4-5, 0546/7-12, 0546/17, 0546/20-21, 0546/26-27, 0546/29-30, 0548, 0550/4-13, 0550/16-17, 0550/20, 0550/23-24, 0554-0556, 0560, 0563, 0565, 0567/1-2, 0568, 0569, 0572, 0573, 0575-0577, 0578/2, 0578/10-11, 0579, 0581, 0584/1-2, 0585-0588, 0592-0596, 0684-0691, 0692/3-5, 0695-0697, 0699, 0701, 0702/1-3, 0704, 0705, 0707

Dör

0133-0135, 0137/2-4, 0137/6-8, 0140/8, 0141, 0142, 0143/1-4, 0145/1-2, 0146, 0147, 0148/1-15, 0151

Fehértó

05/53, 038/20-22, 043-047, 048/4-8, 053, 054/1-2, 055/1-2, 056, 084-086

Győrsövényház

0230-0237, 0240, 0244-0246

Jánossomorja

0317/1-3, 0318/1

Kóny

010, 017, 018, 019/3-5, 020/3, 020/5-6, 021, 022/1-8, 023, 024, 025/1-3, 026/1-3, 027, 028/1-3, 029/3-5, 030-033, 034/1, 034/4-10, 035-037, 038/8-12, 039, 040/3, 041, 042/2, 043/1-2, 044, 045, 046/a, 047, 048, 052, 0176, 0177, 0178/1-13, 0179, 0180/1

Lébény

0142, 0144-0146

Maglóca

041, 042/2-26, 043

Nagygeresd

04/7 b, 014, 015/1-3, 015/6, 015/8-14, 017, 019, 023/3, 025/1, 032/11, 032/13, 032/15, 032/17, 032/19, 032/21, 032/25, 035/1-11, 036, 038, 039/6-7, 049, 050, 052, 053/2, 080

Osli

0294, 0296, 0299-0301, 0302/1-4, 0303, 0304/1-6, 0305, 0306/1-6, 0307/1-2, 0308/1-9, 0309-0319, 0322-0325, 0328-0330, 0332-0336, 0337/4, 0337/9, 0338, 0339

Répceszemere

05/1, 09-014, 015/1

Újrónafő

0204, 0205-0210, 0211/1-2, 0212

Vámoscsalád

055, 056/1, 085, 087, 088, 0136, 0137, 0162, 0166, 0174/1, 0179-0187, 0194, 0196/1, 0196/3-4, 0197, 0199, 0200/1, 0201-0203, 0214-0219, 0220/1, 0220/2 a

2. számú melléklet az 1/1999. (I. 18.) KöM rendelethez[2]

3. számú melléklet az 1/1999. (I. 18.) KöM rendelethez[3]

4. számú melléklet az 1/1999. (I. 18.) KöM rendelethez[4]

5. számú melléklet az 1/1999. (I. 18.) KöM rendelethez[5]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 26. § 24. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 26. § 24. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 26. § 24. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 26. § 24. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 26. § 24. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék