Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet

egyes kormány- és miniszteri rendeleti szintű jogszabályok és jogszabályi rendelkezések technikai deregulációjáról

A Kormány az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti

1. a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 15. § (13) bekezdése,

2. a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. évi évközi kiegészítő emeléséről szóló 72/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése,

3. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)-(3) bekezdése,

4. a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése,

5. a 2008. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásainak támogatásáról szóló 59/2008. (III. 26.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése,

6. az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés második mondata,

7. a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,

8. a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjához kapcsolódó egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 42/2008. (II. 29.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében az "1-10. §-a, valamint 11. §-ának (2) bekezdése a kihirdetést követő 5. napon, 11. §-ának (1), (3)-(4) bekezdése" szövegrész,

9. a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 35/2008. (II. 23.) Korm. rendelet 49-52. §-a, 53. §-ában az ", ezzel egyidejűleg a 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 17. §-a (5) bekezdésének c) pontja, a 17. §-ának (7) bekezdése, a 31. §-ának (2) bekezdése, valamint a 31. §-a (5) bekezdésének c) pontja a hatályát veszti" szövegrész,

10. a köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése,

11. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 26/2008. (II. 14.) Korm. rendelet 9. § (2)-(3) bekezdése,

12. a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról rendelkező 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 21/2008. (II. 7.) Korm. rendelet 1-3. §-a, 4. § (4) bekezdése,

13. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése, 1-7. számú melléklete,

14. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2008. (I. 23.) Korm. rendelet 3. § (3), (7) bekezdése, melléklete,

15. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 1-4. számú melléklete,

16. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 394/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 1-3. számú melléklete,

17. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 391/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 33. §-a, melléklete,

18. a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 10. §-a,

19. a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése,

20. a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 8. §-ában az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti" szövegrész, 8. § a)-c) pontja,

21. az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,

22. az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése,

23. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése,

24. a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet magyar nemzeti bizottságának feladatairól és működésének rendjéről szóló 268/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése,

25. az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 267/2007. (X. 15.) Korm. rendelet,

26. a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 27. § (2)-(3) bekezdése,

27. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 12. §-t megelőző alcíme, 12. §-a, 13. § (2) bekezdése,

28. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 54. § (2)-(3) bekezdése,

29. a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet 18. §-a,

30. az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet és az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 230/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet,

31. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 227/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet,

32. a folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet 9-10. §-a,

33. a hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 216/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet,

34. a Nemzeti Földalappal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 215/2007. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1-2. §-a,

35. az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése, 17-18. §-a,

36. az egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 87/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 212/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1-2. §-a, 1-2. melléklete,

37. a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 209/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1-13. §-a, 14. § (3) bekezdése,

38. a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 206/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet,

39. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép- és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a,

40. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet 1-6. §-a, 7. § (4) bekezdése, melléklete,

41. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 1-3. §-a, 4. § (2) bekezdése, melléklete,

42. a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 199/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet,

43. a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 166. §-a, 166. §-t megelőző alcíme,

44. az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) Kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 1-9. §-a, 1-3. számú melléklete,

45. a helyi önkormányzatok által 2002-2005. években jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről szóló 34/2007. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 193/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet,

46. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 192/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 1-3. §-a, 4. § (2) bekezdése, melléklete,

47. a Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően alkalmazandó munkaerőpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet,

48. a váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről szóló 186/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet 13. § (3)-(5) bekezdése,

49. a központi elektronikus szolgáltató rendszerről szóló 182/2007. (VII. 10.) Korm. rendelet 44. §-t megelőző alcíme, 44-45. §-a, 46. §-t megelőző alcíme, 46. §-a, 5-6. melléklete,

50. az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése,

51. a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 179/2007. (VII. 2.) Korm. rendelet,

52. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése,

53. az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, 11. §-a,

54. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 174/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet,

55. a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 173/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet,

56. az egyes önkéntes kölcsönös egészség és önsegélyező pénztári tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 170/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 1-8. §-a, 9. § (2)-(3) bekezdése, 1-2. számú melléklete,

57. az egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatósággal összefüggő módosításáról szóló 168/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet,

58. a Közlekedésbiztonsági Szervezetről szóló 278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 167/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet,

59. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet,

60. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 165/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság és az Albán Köztársaság között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 296/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet" szövegrész,

61. a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés második mondata,

62. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 152/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet,

63. az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet és a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 151/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet,

64. az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 150/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet 1-5. §-a, 6. § (2)-(3) bekezdése,

65. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 148/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet 1-2. §-a,

66. az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,

67. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet 44. § (5) bekezdése, 45. §-a,

68. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 144/2007. (VI. 22.) Korm. rendelet,

69. az Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályozásáról szóló 39/2005. (III. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 143/2007. (VI. 20.) Korm. rendelet 1. §-a,

70. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 142/2007. (VI. 20.) Korm. rendelet,

71. az egyes géntechnológiai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2007. (VI. 20.) Korm. rendelet 1-7. §-a, 8. § (4) bekezdése,

72. a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet,

73. a tűzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 139/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése,

74. az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 138/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet,

75. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2007. (VI. 15.) Korm. rendelet,

76. az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 135/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. §-ában az ", ezzel egyidejűleg a TV. végrehajtásáról rendelkező 90/2003. (VI. 26.) Korm. rendelet, 206/2004. (VII. 6.) Korm. rendelet, 111/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet és 134/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet hatályát veszti" szövegrész,

77. a gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet,

78. az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg hatályát veszti" szövegrész, 23. § (1) bekezdés a)-o) pontja, 23. § (2) bekezdése,

79. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 1-18. §-a, 19. § (2)-(3) bekezdése,

80. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 1-9. §-a, 10. § (2)-(3) bekezdése,

81. a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 130/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet,

82. az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 129/2007. (VI. 8.) Korm. rendelet,

83. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 128/2007. (VI. 8.) Korm. rendelet 1-3. §-a,

84. a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól, valamint egyes kormányrendeleteknek a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményre való jogosultság igazolásával összefüggő módosításáról, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 126/2007. (VI. 1.) Korm. rendelet "I. Szociális nyári gyermekétkeztetés" címe, 1-6. §-a, "II. Közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményre való jogosultság igazolása" címe, "III. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása" címe, 9. §-a, 10. § (5) bekezdése, 1-4. számú melléklete,

85. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 125/2007. (V. 31.) Korm. rendelet,

86. a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára és a termékek ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése,

87. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények elektronikus megküldésével kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról szóló 122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 1-12. §-a, 13. § (3)-(4) bekezdése,

88. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 1-5. §-a, 6. § (2), (4)-(5) bekezdése, 1-3. számú melléklete,

89. az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 119/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 1-5. §-a,6. § (2) bekezdése,

90. az Európai Közösség tagállamai közötti adóbehajtási jogsegély részletes szabályairól szóló 7/2004. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 118/2007. (V. 31.) Korm. rendelet,

91. az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2007. (V. 31.) Korm. rendelet,

92. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 116/2007. (V. 24.) Korm. rendelet,

93. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (3)-(6) bekezdése,

94. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 79. § (3)-(4) bekezdése,

95. a hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 112/2007. (V. 24.) Korm. rendelet,

96. a száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő aktív fekvőbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók 2007. évi létszámcsökkentésének költségvetési támogatásáról szóló 64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 111/2007. (V. 23.) Korm. rendelet,

97. a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 110/2007. (V. 23.) Korm. rendelet 1-2. §-a,

98. az egységes digitális rádió-távközlő rendszerről szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet 6. §-a,

99. a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 108/2007. (V 9.) Korm. rendelet 1-17. §-a, 18. § (3)-(4) bekezdése, 1-2. számú melléklete,

100. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2007. (V. 9.) Korm. rendelet,

101. a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 105/2007. (V. 9.) Korm. rendelet,

102. a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 103/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 1-5. §-a, 6. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg a 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet 26. §-ának (2) bekezdése a hatályát veszti" szövegrész,

103. a Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése,

104. az egyes egészségügyet érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 97/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 1-4. §-a, 5. § (2), (4) bekezdése,

105. az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV.28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 1-5. §-a, 6. § (2) bekezdése, 1-2. melléklete,

106. a 2007. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásainak támogatásáról szóló 13/2007. (II. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 95/2007. (V. 3.) Korm. rendelet,

107. az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 94/2007. (V. 3.) Korm. rendelet,

108. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1-7. §-a, 1-2. számú melléklete,

109. a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 92/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1-8. §-a, 9. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (4) bekezdésének b) pontjában, 24. § (1) bekezdésének f) pontjában, 24. § (2) bekezdésének b) pontjában, 25. § (1) bekezdésének c) pontjában és (2) bekezdésében, 26. § (1), (2), (3) bekezdésében, (4) bekezdésének felvezető mondatában és a), b), e), i) pontjaiban, 27. § (1) és (3) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, (2) bekezdésének felvezető mondatában és a), c) pontjaiban, 30. § (5) bekezdésében, 31. § (5) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 33. § (1) bekezdésében, 36. § (1) bekezdés b) pontjában, 38. § (3) bekezdésében, 40. § (3) és (4) bekezdésében, 7. számú melléklet 7. pontjának felvezető és záró mondatában, valamint a) pontjában, 8. a), 8. b), 9. ab) pontjaiban és 11. pontjának felvezető mondatában, 8. számú melléklet címében, 1. a), 1. c), 1. f), 1. g), 1. h), 2. b), 2. f) pontjaiban, 3. pontjának címében és 3. b) pontjában, 4. pontjának címében és 4. a), 4. d), 4. l), 4. m) pontjaiban, 6. pontjának címében és felvezető mondatában, 7. pontjának címében, 9. számú melléklet címében, 1. a), 1. c), 1. d), 1. f), 1. g), 1. h), 2. b) pontjaiban, 3. és 4. pontjainak címében, 4. a), 4. e), 4. g), 4. h), 4. i), 4. j) pontjaiban, 5. és 6. pontjainak címében, 7. pontjának felvezető szövegében, 9. c) pontjában, 10. számú melléklet 2. c) pontjában, 11. számú melléklet B) pontjában a "műszaki" szövegrész, 22. § (3) bekezdésének a) pontja, 22. § (6) bekezdésében a "szennyezett" szövegrész, 23. § (3) bekezdésében az "a tényfeltárási tervtől való eltérés, illetve" szövegrész, 24. § (1) bekezdés a), d), e) és gb) pontja, 29. § (2) bekezdése, 32. § (1) és (3) bekezdése, 33. § (3) bekezdés a) pontjában a "talaj, illetve" szövegrész hatályát veszti" szövegrész, 9. § (2) bekezdése,

110. a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti a vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról szóló 132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet, valamint vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól szóló 21/1999. (VII. 22.) KHVM-KöM együttes rendelet" szövegrész,

111. a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 88/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1-14. §-a, 15. § (2)-(3) bekezdése, melléklete,

112. a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 86/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet,

113. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 11. § (2)-(3) bekezdése,

114. a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és a kapcsolódó rendszerek biztonsági követelményeiről szóló 84/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 10. §-a,

115. a számhordozhatóság szabályairól szóló 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet, az elektronikus hírközlési hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet és az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 83/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet,

116. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 26. § (2)-(3) bekezdése,

117. a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet,

118. a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 6. §-ában az ", egyidejűleg hatályát veszíti a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet, és az ezt módosító 39/1999. (II. 26.) Korm. rendelet, a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet, a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet, és a 140/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet" szövegrész, 7. §-a,

119. a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése,

120. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 75/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet,

121. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 74/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet,

122. az átállási költségek meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 183/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 73/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet,

123. a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 8. § (8) bekezdése,

124. az egyes munkavédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet,

125. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 68/2007. (IV. 11.) Korm. rendelet,

126. a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 20. § (2)-(3) bekezdése,

127. az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 65/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet,

128. a katonai szabványosítás sajátos szabályairól szóló 61/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 9. §-ában az ", ezzel egyidejűleg a katonai szabványosítás sajátos szabályairól szóló 63/1996. (V. 3.) Korm. rendelet, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 62. §-ának b) pontja hatályát veszti" szövegrész,

129. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 60/2007. (III. 31.) Korm. rendelet,

130. az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 59/2007. (III. 31.) Korm. rendelet,

131. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról szóló 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1-13. §-a, 14. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg hatályát veszti az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 52. §-ának (6) bekezdése" szövegrész, 14. § (2) bekezdés a)-c) pontja,

132. az egyes foglalkoztatási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 1-16. §-a, "I. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása" címe, "II. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása" címe, "III. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása" címe, "IV. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 2007. évi irányított területi kiegyenlítési rendszeréről szóló 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása" címe, "V. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása" címe, "VI. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása" címe, 18-19. §-a, melléklete,

133. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 50/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1-3. §-a, 1-2. számú melléklete,

134. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 48/2007. (III. 20.) Korm. rendelet,

135. az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 47/2007. (III. 20.) Korm. rendelet,

136. a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 46/2007. (III. 20.) Korm. rendelet 1-5. §-a, 6. § (2)-(3) bekezdése, melléklete,

137. az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről szóló 45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet 1. §-a, 3. § (3)-(4) bekezdése,

138. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 44/2007. (III. 14.) Korm. rendelet,

139. az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 40/2007. (III. 13.) Korm. rendelet,

140. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 39/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 1-5. §-a, 7-13. §-a, 7. §-t megelőző alcíme,

141. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 38/2007. (III. 7.) Korm. rendelet,

142. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2007. (III. 7.) Korm. rendelet,

143. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 35/2007. (III. 7.) Korm. rendelet,

144. az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 32/2007. (III. 6.) Korm. rendelet,

145. a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről szóló 112/1997. (VI. 27.) Korm. rendelet a hatályát veszti" szövegrész, 12. § (3) bekezdése,

146. az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 30/2007. (II. 28.) Korm. rendelet,

147. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 29/2007. (II. 28.) Korm. rendelet,

148. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2007. (II. 28.) Korm. rendelet,

149. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet és az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 27/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1-5. §-a, 6. § (2) bekezdése,

150. a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 26/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1-11. §-a, 13. §-a, 1-2. melléklete,

151. a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2007. (II. 28.) Korm. rendelet,

152. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 20/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 1-13. §-a, 14. § (1) bekezdés második mondata, melléklete,

153. az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 1-4. §-a, 5. § (2) bekezdésében az ", egyidejűleg hatályát veszti a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) és (2) bekezdése" szövegrész, 5. § (3)-(4) bekezdése,

154. a "Pályamódosító hitelprogram" keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 15/2007. (II. 13.) Korm. rendelet,

155. a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 14/2007. (II. 13.) Korm. rendelet,

156. a 2007. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásainak támogatásáról szóló 13/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 8. §-ában az ", egyidejűleg hatályát veszti a központi költségvetési szerveknél 2005. évben megvalósuló létszámcsökkentések többletkiadásainak finanszírozásáról szóló 29/2005. (II. 15.) Korm. rendelet" szövegrész,

157. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 11/2007. (II. 6.) Korm. rendelet,

158. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 10/2007. (II. 6.) Korm. rendelet,

159. a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletet módosító 320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet kiegészítéséről szóló 8/2007. (I. 30.) Korm. rendelet,

160. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2007. (I. 25.) Korm. rendelet,

161. az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2007. (I. 24.) Korm. rendelet 1. §-a,

162. az űrkutatással és űrtevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 300/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 3/2007. (I. 18.) Korm. rendelet,

163. az "Ipari Park" címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 2/2007. (I. 18.) Korm. rendelet,

164. az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről szóló 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése,

165. a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, valamint az ezzel összefüggő, miniszteri feladat- és hatásköröket megállapító egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 368/2006. (XII. 29.) Korm. rendelet,

166. a közigazgatási hivatalokat érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet,

167. a határon túli magyarsággal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer átalakításáról szóló 364/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,

168. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer átalakításáról szóló 363/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a, 6-8. §-a,

169. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (5), (7) bekezdése, 22-24. §-a,

170. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése,

171. a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 360/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (3), (6) bekezdése,

172. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 1-25. §-a, 27. §-a, 1-9. számú melléklete,

173. a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 357/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet I-VI. Fejezete, 24. § (2) bekezdése, 25. § (1) bekezdése, 26. § (l)-(4), (6) bekezdése,

174. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 1-89. §-a, 90. § (2), (4), (6)-(8) bekezdése, 91. §-a, 1-22. számú melléklete,

175. a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése,

176. a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 352/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

177. a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 350/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

178. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 349/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

179. a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése, 24. §-a,

180. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 41. § (3)-(4) bekezdése,

181. a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 346/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

182. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 344/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

183. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10-11. §-a,

184. a Magyar Takarmánykódex kiadásának rendjéről szóló 341/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg a Magyar Takarmánykódexről szóló 86/1997. (XI. 26.) FM rendelet hatályát veszti" szövegrész, 5. § (2) bekezdése,

185. a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §-a, 20. § (2) bekezdése,

186. az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 332/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

187. a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése, 25-28. §-a,

188. a nyugellátásoknak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásoknak a vizitdíj bevezetésével összefüggő emeléséről szóló 329/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6-9. §-a,

189. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 328/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-6. §-a, 7. § (2) bekezdése,

190. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 327/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-11. §-a, 12. § (3)-(5) bekezdése, melléklete,

191. a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-11. §-a, 12. § (2), (4)-(5) bekezdése, 1-4. számú melléklete,

192. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-17. §-a, 19. § (l)-(4) bekezdése, 20. §-a, 1-3. számú melléklete,

193. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat közreműködését, valamint az egyes hatósági engedélyek kiadását érintő jogszabályok módosításáról, valamint egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 324/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

194. az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése,

195. az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése,

196. a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról rendelkező 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-15. §-a, 16. § (2)-(6) bekezdése,

197. a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-2. §-a, 3. § (2)-(5) bekezdése, 1-2. számú melléklete,

198. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-20. §-a, 21. § (3)-(6) bekezdése,

199. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 318/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

200. az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,

201. a gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 316/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

202. a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet, valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-9. §-a, 10. § (2)-(4) bekezdése,

203. a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése,

204. a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 8. § (3)-(4) bekezdése, 9. §-a,

205. a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2)-(3) bekezdése,

206. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a, 2. számú melléklete,

207. az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 41. §-a, 41. §-t megelőző alcíme, 42. § (4)-(5) bekezdése,

208. a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. §-ában az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 70/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet" szövegrész,

209. az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetekről szóló 304/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a,

210. a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2), (5) bekezdése,

211. a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

212. a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 298/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

213. az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,

214. a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

215. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg a pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítéséről 68/1996. (V. 15.) Korm. rendelet, továbbá a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 4-5. §-a, továbbá az 5/A. § (1) bekezdésében "az 5. § szerint nyújtott" szövegrész, 6. §-ának (2) bekezdésében a "és a 4." szövegrész, 6. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti" szövegrész, 13. § (2) bekezdése,

216. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 290/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

217. a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-9. §-a, 10. § (3)-(5) bekezdése, melléklete,

218. a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése,

219. a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 286/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-11. §-a, 12. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg a Kr." szövegrész, 12. § (1) bekezdés a)-b) pontja, 1-4. számú melléklete,

220. a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 284/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

221. a tudomány- és innováció-politikával összefüggő egyes jogszabályok módosításáról szóló 283/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

222. az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 282/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

223. a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 66-67. §-a, 3-4. számú melléklete,

224. a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 280/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

225. a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló 277/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,

226. a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2)-(4) bekezdése, 18. §-t megelőző alcíme,

227. a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése, 47. §-a,

228. az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése,

229. a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hatósági jogkörével összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 269/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,

230. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 268/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,

231. a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. §-ában az ", egyidejűleg hatályát veszti:" szövegrész, 7. § a)-e) pontja,

232. a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 266/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 1-6. §-a, 7. § (3)-(4) bekezdése, melléklete,

233. a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról rendelkező 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 265/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,

234. az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról szóló 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 1-4. §-a, 6-42. §-a, 43. § (2) bekezdése,

235. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,

236. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 261/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,

237. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg hatályát veszti" szövegrész, 14. § (1) bekezdés a)-f) pontja,

238. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 1-15. §-a, 16. § (2) bekezdése, 17-23. §-a, 25. §-a, 23. §-t követő alcíme, 26. § (3) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti az e rendelet 24. §-a" szövegrész, 26. § (4) bekezdése, melléklete,

239. a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése,

240. az egyes gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 251/2006. (XII. 6.) Korm. rendelet 1-20. §-a, 21. § (6) bekezdése, 1-3. számú melléklete,

241. a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet kiegészítéséről szóló 250/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet,

242. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 247/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1-5. §-a, 6. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg hatályát veszti a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. §-a és 8. §-a" szövegrész,

243. az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 246/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet,

244. az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,

245. az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése,

246. az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 243/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet,

247. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 95. §-a, 96. §-a,

248. a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 241/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet,

249. a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában az ", ezzel egyidejűleg a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet a hatályát veszti" szövegrész,

250. a nemzeti gyász kihirdetéséről szóló 238/2006. (XI. 29.) Korm. rendelet,

251. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 46. § (3)-(4) bekezdése, 47. §-a, 3. számú melléklete,

252. a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet,

253. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 235/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet 1-5. §-a, 6. § (2)-(3) bekezdése,

254. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 234/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet 1-14. §-a, 15. § (2), (4)-(5) bekezdése, melléklete,

255. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 233/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet,

256. a Területpolitikai Kormányzati Hivatal megszüntetéséről és jogutódlásáról szóló 232/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése,

257. a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 230/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet,

258. a 2007. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosított és új adatgyűjtéseiről szóló 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 8. §-a, 9. §-a, 4-6. számú melléklete,

259. a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 228/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 1-5. §-a, 7. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg a Korm. rendelet 13. §-a (5) bekezdésének c) és d) pontja, valamint a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 58/2006. (III. 21.) Korm. rendelet hatályát veszti" szövegrész, 7. § (2), (3) bekezdése, valamint melléklete,

260. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. §-a, 22. §-t megelőző alcíme,

261. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 16-29. §-a, 16. §-t megelőző alcíme, 6-8. számú melléklete,

262. a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 225/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése,

263. a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről szóló 224/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 7-11. §-a,

264. a nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 223/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,

265. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös kapcsolattartási szolgálati helyeken történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 222/2006. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és az egyéb szervezett bűnözés elleni küzdelemben történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1995. június 28-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 120/1995. (X. 4.) Korm. rendelet hatályát veszti" szövegrész,

266. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között az államhatáron átvezető turistaútvonalakon történő államhatár-átlépésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 219/2006. (XI. 9.) Korm. rendelet,

267. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az azt módosító 191/2006. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 216/2006. (X. 31.) Korm. rendelet,

268. a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti" szövegrész, 6. § (1) bekezdés a), b) pontja, 6. § (3) bekezdése,

269. az EU Költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítéséhez szükséges decentralizált forrás felhasználásáról szóló 211/2006. (X. 20.) Korm. rendelet 12. §-a,

270. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 210/2006. (X. 17.) Korm. rendelet,

271. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet,

272. a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése,

273. a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 200/2006. (X. 2.) Korm. rendelet és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 204/2006. (X. 13.) Korm. rendelet 1. §-a,

274. a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 1-45. §-a, 48-49. §-a, valamint melléklete,

275. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet,

276. a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint akö-telező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 200/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 1-5. §-a, 6. § (3) bekezdése,

277. a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2006. évi kiegészítő emeléséről szóló 199/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése,

278. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról rendelkező 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 197/2006. (IX. 27.) Korm. rendelet,

279. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 196/2006. (IX. 27.) Korm. rendelet,

280. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2006. (IX. 25.) Korm. rendelet,

281. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 193/2006. (IX. 25.) Korm. rendelet,

282. az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet,

283. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 191/2006. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. § (2) bekezdése,

284. az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 73/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 190/2006. (IX. 5.) Korm. rendelet,

285. a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/2006. (IX. 5.) Korm. rendelet,

286. a csomagolásról és a csomagolási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2006. (IX. 5.) Korm. rendelet,

287. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 186/2006. (VIII. 31.) Korm. rendelet,

288. a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 183/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a,

289. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 181/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet,

290. a Magyar UNESCO Bizottságról szóló 70/1993. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 180/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet,

291. az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörének változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 179/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet,

292. az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 177/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet,

293. a lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról szóló 176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 17. §-a,

294. az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 174/2006. (VIII. 11.) Korm. rendelet 1-2. §-a, 3. § (2) bekezdése,

295. a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése,

296. az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése,

297. az egyes társadalombiztosítási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 159/2006. (VII. 27.) Korm. rendelet 1-6. §-a, 8-9. §-a, 12-13. §-a, 17-18. §-a,

298. a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszon-bérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló

16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 156/2006. (VII. 27.) Korm. rendelet,

299. a katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 154/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet,

300. az egyes országos hatáskörű államigazgatási szervek megszüntetéséről és jogutódlásáról szóló 149/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,

301. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 146/2006. (VII. 11.) Korm. rendelet,

302. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 145/2006. (VII. 11.) Korm. rendelet 1-7. §-a, 8. § (4) bekezdése, 1-2. számú melléklete,

303. a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet,

304. a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 142/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet,

305. az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése,

306. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 133/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet,

307. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 1-4. §-a, 5. § (4) bekezdése, melléklete,

308. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 131/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 1-3. §-a, 4. § (4) bekezdése,

309. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg a Nemzeti Fejlesztési Hivatalról szóló 196/2003. (XI. 28.) Korm. rendelet, az azt módosító 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §-a a) pontjának második francia bekezdése, továbbá a 334/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 9. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályát veszti" szövegrész,

310. a Kormány megalakulásával összefüggésben szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 129/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet,

311. az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 125/2006. (V. 19.) Korm. rendelet,

312. az egyes foglalkoztatási célú támogatásokat megállapító kormányrendeleteknek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményével összefüggő módosításáról szóló 122/2006. (V. 19.) Korm. rendelet,

313. a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 118/2006. (V. 12.) Korm. rendelet,

314. a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 115/2006. (V. 12.) Korm. rendelet,

315. a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 7. § (2)-(4) bekezdése,

316. a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,

317. a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 101/2006. (IV. 25.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról szóló 111/2006. (V. 9.) Korm. rendelet,

318. az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 22. §-a,

319. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2006. (TV. 28.) Korm. rendelet,

320. a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 105/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet,

321. a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 19. §(12) bekezdése, 21. §-a,

322. az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg az Európai Unióhoz történő csatlakozás kapcsán szükséges egyes építésüggyel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 29. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti" szövegrész, 9. § (2) bekezdése, 10. §-a,

323. a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 100/2006. (IV. 25.) Korm. rendelet,

324. az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 99/2006. (IV. 25.) Korm. rendelet,

325. a 2006. évi rendkívüli árvízvédekezés költségvetési forrásának biztosításáról szóló 97/2006. (IV. 20.) Korm. rendelet,

326. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet,

327. a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet 32. §-a,

328. a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 76/2006. (IV. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról szóló 85/2006. (IV. 10.) Korm. rendelet,

329. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 84/2006. (IV. 7.) Korm. rendelet,

330. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 83/2006. (IV. 7.) Korm. rendelet,

331. a 2006. évi rendkívüli árvízi védekezés költségvetési forrásának biztosításáról szóló 82/2006. (IV. 6.) Korm. rendelet,

332. az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza működésére, felügyeletére, felhasználására, megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2006. (IV. 6.) Korm. rendelet 1. §-a,

333. a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése,

334. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 77/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet,

335. a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 76/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet,

336. a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 10. § (2)-(4) bekezdése,

337. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 60. § (2) bekezdése, 61. §-a, 62. §-a, 61. §-t megelőző alcíme, 62. §-t megelőző alcíme,

338. a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságról szóló 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében az ", és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Akkreditációs Bizottságról szóló 199/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet" szövegrész,

339. a Felsőoktatási és Tudományos Tanácsról szóló 68/2006. (III. 28.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében " ,és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Felsőoktatási Tudományos Tanács szervezetéről, működéséről és megválasztási rendjéről szóló 15/1997. (III. 12.) MKM rendelet, valamint az ezt módosító 34/2000. (XII. 27.) OM rendelet" szövegrész,

340. az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 64/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,

341. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 58. § (1) bekezdése, 60. §-a, 61. § (1), (4)-(7) bekezdése,

342. az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 8. § (3)-(4) bekezdése,

343. a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről szóló 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés második mondata,

344. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 60/2006. (III. 23.) Korm. rendelet,

345. a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 59/2006. (III. 21.) Korm. rendelet,

346. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 57/2006. (III. 21.) Korm. rendelet 1-15. §-a, 16. § (7)-(8), (10) (12) bekezdése, 2-4. számú melléklete,

347. a növényvédelmi közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 160/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 56/2006. (III. 14.) Korm. rendelet,

348. a mezőgazdasági szövetkezeti, szakszövetkezeti járadékok, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékának kiegészítő emeléséről, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2006. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a,

349. köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 54/2006. (III. 14.) Korm. rendelet,

350. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelet,

351. a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 48/2006. (III. 7.) Korm. rendelet,

352. a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet és a lakás-takarékpénztárak általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 47/2006. (III. 7.) Korm. rendelet 1-11. §-a, 12. § (2) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg az Ászfr. 1. és 2. számú mellékletében a "teljes hiteldíj mutató" szövegrész helyébe a "kölcsöndíj mutató" szövegrész lép" szövegrész, 12. § (7) bekezdése,

353. a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 46/2006. (III. 7.) Korm. rendelet,

354. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/2006. (II. 28.) Korm. rendelet,

355. a Közoktatási Fejlesztési Célelőirányzat működésének részletes szabályairól szóló 44/2006. (II. 28.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése,

356. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 329/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 43/2006. (II. 27.) Korm. rendelet,

357. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2006. (II. 27.) Korm. rendelet,

358. a nyugellátások és baleseti nyugellátások, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 187/1997. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 41/2006. (II. 27.) Korm. rendelet 1. §-a,

359. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 40/2006. (II. 27.) Korm. rendelet 1-11. §-a, 12. § (4)-(5) bekezdése, 13. §-a,

360. a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 39/2006. (II. 20.) Korm. rendelet,

361. a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 38/2006. (II. 20.) Korm. rendelet,

362. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet,

363. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2006. (II. 20.) Korm. rendelet,

364. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya közötti postai és távközlési együttműködésről szóló Egyezmény megszüntetéséről szóló 35/2006. (II. 16.) Korm. rendelet,

365. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet és az ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 33/2006. (II. 15.) Korm. rendelet,

366. a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 32/2006. (II. 15.) Korm. rendelet,

367. a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 31/2006. (II. 8.) Korm. rendelet,

368. a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelet 1-2. §-a, 4. §-a, 1-3. számú melléklete,

369. a vízi árufuvarozásról szóló egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 29/2006. (II. 7.) Korm. rendelet,

370. a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2006. (II. 7.) Korm. rendelet,

371. a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg", a "hatályát veszti" szövegrész, 14. § (1) bekezdés a)-b) pontja, 14. § (2) bekezdése, 20. §-a,

372. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet 1. számú melléklete 3. pontjának a) alpontja hatályát veszti" szövegrész,

373. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelet,

374. a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 1-18. §-a,

375. a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése,

376. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 20/2006. (I. 31.) Korm. rendelet,

377. a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 19/2006. (I. 31.) Korm. rendelet,

378. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése,

379. a területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 17/2006. (I. 26.) Korm. rendelet,

380. a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 16/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 1-3. §-a, melléklete,

381. a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 15/2006. (I. 26.) Korm. rendelet,

382. a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 13/2006. (I. 20.) Korm. rendelet,

383. a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 10/2006. (I. 18.) Korm. rendelet,

384. a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (TV. 25.) Korm. rendelet és a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 5-10. §-a, 5. §-t megelőző alcíme, 10. §-t megelőző alcíme,

385. a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 4/2006. (I. 13.) Korm. rendelet,

386. a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 3/2006. (I. 13.) Korm. rendelet,

387. az egyes kormányrendeletek fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet,

388. a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Szófiában, 2005. november 30-án aláírt Egyezmény végrehajtására szolgáló igazgatási megállapodás kihirdetéséről szóló 1/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése,

389. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-t megelőző alcíme, 9. §-t megelőző alcíme,

390. a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások, a befektetési vállalkozások, a biztosítók, a befektetési alapok, a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 334/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet,

391. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 332/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet,

392. az irányított betegellátási rendszerről szóló 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4)-(5) bekezdése,

393. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet,

394. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 329/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet,

395. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 328/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet,

396. a személyazonosításra és a lakcímigazolásra alkalmas okmányokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 327/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet,

397. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény egyes végrehajtási rendeleteinek módosításáról szóló 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet,

398. a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 320/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet 1-12. §-a, 13. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg", valamint a "hatályát veszti" szövegrész, 13. § (1) bekezdés a)-b) pontja, 13. § (2) bekezdése, 1-3. számú melléklete,

399. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet,

400. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 318/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 1-50. §-a, 51. § (3) bekezdése, 1-17. számú melléklete,

401. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 315/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1-30. §-a, 32-46. §-a, 48-49. §-a, 51-77. §-a, 78. § (4)-(6) bekezdése, 1-8. számú melléklete,

402. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 27. § (2)-(3) bekezdése, 29. §-a,

403. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint ezzel összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról szóló 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,

404. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 312/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,

405. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 310/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1-9. §-a, 10. § (2)-(3) bekezdése, 11. § (3)-(4) bekezdése,

406. a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 309/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,

407. a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 307/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,

408. a Magyar Export-import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 304/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,

409. a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 303/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,

410. a hatósági élelmiszer-ellenőrzés rendjéről szóló 302/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti az élelmiszerek ellenőrzésének rendjéről szóló 21/1998. (IV. 8.) FM-BM-HM-IKIM-NM együttes rendelet" szövegrész, 5. § (2), (4) bekezdése, 6-8. §-a,

411. az űrkutatással és űrtevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 300/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg a Magyar Űrkutatási Iroda létrehozásáról szóló 3/1992. (I. 6.) Korm. rendelet, a Magyar Űrkutatási Iroda létrehozásáról szóló 3/1992. (I. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 190/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet, valamint az R. 4. §-a (5) bekezdésének k) pontja hatályát veszti" szövegrész,

412. a központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-8. §-a, 9. § (2)-(3) bekezdése,

413. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet,

414. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-30. §-a, "I. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása" címe, "II. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása" címe, 35. §-a, 1-4. számú melléklete,

415. a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-27. §-a, 28. § (2)-(3) bekezdése, melléklete,

416. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 293/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet,

417. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 292/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-9. §-a, 10. § (3)-(4) bekezdése, melléklete,

418. a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről szóló 291/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 7-11. §-a,

419. a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 290/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2), (4) bekezdése,

420. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében " ,és ezzel egyidejűleg hatályát veszti" szövegrész, 15. § (1) bekezdés a)-b) pontja, 15. § (2) bekezdés a) pontja,

421. az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 286/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet,

422. a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet,

423. az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 281/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet,

424. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 280/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet,

425. a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 279/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet,

426. a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről szóló 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése,

427. az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. §-ában az ", ezzel egyidejűleg az Országos Meteorológiai Szolgálat, valamint elnöke feladat- és hatásköréről szóló 12/1992. (IV 23.) KTM rendelet, valamint az azt módosító 33/1994. (XII. 7.) KTM rendelet hatályát veszti" szövegrész,

428. a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet,

429. a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai bonthatóságának ellenőrzéséről és az információszolgáltatás rendjéről szóló 270/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés második mondata,

430. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet, a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 2/1981. (I. 31.) MT rendelet, valamint az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 1-9. §-a, 10. §(3) bekezdése,

431. a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 268/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet,

432. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 267/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet,

433. az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet, a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 266/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet,

434. a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 265/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet,

435. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 264/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet,

436. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 263/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet,

437. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 262/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet,

438. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 258/2005. (XII. 7.) Korm. rendelet,

439. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 257/2005. (XII. 7.) Korm. rendelet,

440. a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2005. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 254/2005. (XI. 30.) Korm. rendelet,

441. a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2005. (XI. 18.) Korm. rendelet,

442. a 2006. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosított és új adatgyűjtéseiről szóló 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet 7-12. §-a, 4-9. számú melléklete,

443. a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 246/2005. (XI. 10.) Korm. rendelet,

444. a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet,

445. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 244/2005. (X. 31.) Korm. rendelet,

446. a nemes fémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 243/2005. (X. 28.) Korm. rendelet,

447. a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról rendelkező 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 242/2005. (X. 28.) Korm. rendelet,

448. a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 235/2005. (X. 25.) Korm. rendelet,

449. a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 234/2005. (X. 21.) Korm. rendelet 1-5. §-a, 6. §-t megelőző alcíme, 6. § (2) bekezdése,

450. a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés második mondata,

451. a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 232/2005. (X. 19.) Korm. rendelet,

452. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 231/2005. (X. 19.) Korm. rendelet,

453. a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 230/2005. (X. 19.) Korm. rendelet,

454. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes oktatási ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 1-4. §-a, 6-9. §-a, 11. §-a, 12. §-a,

455. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes környezetvédelmi és vízügyi ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 1-8. §-a, 10. §-a, 11. §-a,

456. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes gazdasági és közlekedési ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 227/2005. (X. 13.) Korm. rendelet,

457. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes földművelésügyi ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 226/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 1-7. §-a,

458. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes foglalkoztatási és munkaügyi ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 1-9. §-a, 12. §-a, 13. §-a,

459. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes egészségügyi ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 224/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 7. §-a,

460. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes belügyi ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 1-6. §-a, 13. §-a, 15. §-a, 16. §-a, melléklete,

461. az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza működésére, felügyeletére, felhasználására, megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 222/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 1. §-a,

462. a rejtjeltevékenységről szóló 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 220/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a,

463. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 1-5. §-a, 6. § (5) bekezdése, 7. §-a, 8. §-a,

464. az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet és a kö-telező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 218/2005. (X. 11.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. § (2)-(4) bekezdése,

465. a mezőgazdasági termelők éven belüli lejáratú hiteleinek adósságrendezési programjáról szóló 215/2002. (X. 17.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 217/2005. (X. 7.) Korm. rendelet,

466. a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2005. évi kiegészítő emeléséről szóló 216/2005. (X. 7.) Korm. rendelet 5. § (4), (6) bekezdése,

467. a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet és az azt módosító 342/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2005. (X. 5.) Korm. rendelet,

468. az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,

469. a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,

470. az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 204/2005. (IX. 28.) Korm. rendelet 1-7. §-a, 8. § (2) bekezdése,

471. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/2005. (IX. 28.) Korm. rendelet 1-3. §-a,

472. a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 202/2005. (IX. 28.) Korm. rendelet 1-7. §-a,

473. a települési önkormányzatok által a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartására szervezett közhasznú munkavégzéshez szükséges saját forrás kiegészítéséről szóló 169/2005. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 200/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet,

474. a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 196/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet,

475. az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes használatáról szóló 195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése,

476. az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 40. § (3) bekezdése,

477. a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 191/2005. (IX. 19.) Korm. rendelet,

478. a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2005. (IX. 15.) Korm. rendelet,

479. a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 187/2005. (IX. 15.) Korm. rendelet,

480. az "Ipari Park" címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg az Ipari Park címről szóló 185/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet, az Ipari Park cím elnyerését szolgáló pályázati rendszer működtetéséről szóló 19/1997. (V. 14.) IKIM rendelet, továbbá a módosításáról szóló 23/2000. (VII. 21.) GM rendelet és a 17/2002. (X. 4.) GKM rendelet hatályát veszti" szövegrész, 14. § (4) bekezdése,

481. a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 185/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet,

482. az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti a távközlési szám- és címgazdálkodásról, valamint annak eljárási szabályairól szóló 75/2000. (V. 31.) Korm. rendelet" szövegrész, 17. § (3) bekezdése,

483. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 182/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet,

484. a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 16. §-a,

485. az egyes társadalombiztosítási törvények végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletek, valamint a központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról szóló 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 174/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet,

486. a külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 172/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 1-3. §-a, 4. § (2) bekezdése,

487. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 168/2005. (VIII. 24.) Korm. rendelet,

488. a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 167/2005. (VIII. 24.) Korm. rendelet,

489. a független biztosításközvetítői és a biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről szóló 319/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2005. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a,

490. az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak felosztási tervéről szóló 72/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet, a módosításáról szóló 133/2005. (VII. 8.) Korm. rendelet, valamint a közcélú távbeszélő-hálózat struktúratervéről szóló 26/1993. (IX. 9.) KHVM rendelet" szövegrész, 3. § (4)-(5) bekezdése,

491. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet,

492. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 162/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet,

493. a növényvédelmi közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 160/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,

494. a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg hatályát veszti a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal végezhető egyes tevékenységek szabályozásáról szóló 272/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet és az azt módosító 87/2004. (IV. 20.) Korm. rendelet" szövegrész,

495. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 18. §-a, 19. §-a, 23. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg hatályát veszti a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 1/1999. (I. 1.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. §-a és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése" szövegrész,[1]

496. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 155/2005. (VIII. 11.) Korm. rendelet 1-4. §-a, 5. § (2) bekezdése,

497. a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 153/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet,

498. a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi nemzetközi egyezmény melléklete módosításainak kihirdetéséről szóló 147/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,

499. az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselők és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai utáni támogatások igénylési rendjéről szóló 146/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése,

500. a főtisztviselők és a központi tisztek illetményének részbeni fedezetéül szolgáló többlettámogatások igénylési rendjéről szóló 145/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,

501. a terület- és vidékpolitika kormányzati koordinációjával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 142/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet,

502. az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet,

503. az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről szóló 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 138/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet,

504. a vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, kezeléséről, az abban foglalt adatok védelméről, valamint a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal szervezetéről, működéséről és az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról szóló 114/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet,

505. az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2005. (VII. 8.) Korm. rendelet,

506. a Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló 129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet 5. § (2)-(3) bekezdése,

507. a Gazdaságbiztonsági Tartalékról szóló 84/1994. (V. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 126/2005. (VI. 29.) Korm. rendelet,

508. a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 125/2005. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a,

509. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 122/2005. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a,

510. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 121/2005. (VI. 28.) Korm. rendelet,

511. a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 118/2005. (VI. 27.) Korm. rendelet,

512. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet, valamint a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2005. (VI. 27.) Korm. rendelet,

513. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 116/2005. (VI. 27.) Korm. rendelet,

514. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 115/2005. (VI. 27.) Korm. rendelet,

515. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 114/2005. (VI. 27.) Korm. rendelet,

516. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet,

517. a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 110/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet,

518. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet 12. §-a, 13. §-a,

519. a 2005. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak módosításairól szóló levélváltás kihirdetéséről szóló 108/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet 5. §-a,

520. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2005. (VI. 16.) Korm. rendelet 1-9. §-a, 11-31. §-a, 33-39. §-a, 40. § (2)-(3) bekezdése, 1., 2. számú melléklete,

521. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 104/2005. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a, 3-6. §-a, 8. §-a, 12. § (2) bekezdése,

522. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének rendjére vonatkozó egyes szabályok módosításáról szóló 102/2005. (VI. 4.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. § (5), (7) bekezdése,

523. az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 101/2005. (V. 31.) Korm. rendelet 1-3. §-a, 4. § (2) bekezdése, melléklete,

524. az egységes digitális rádiótávközlő rendszer létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokkal megbízott kormánybiztos feladat- és hatásköréről szóló 98/2005. (V. 26.) Korm. rendelet 6. § második mondata, 7-8. §-a,

525. a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2005. (V. 21.) Korm. rendelet,

526. az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 95/2005. (V. 21.) Korm. rendelet,

527. a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2005. (V. 6.) Korm. rendelet,

528. a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése, 25. § (l)-(2) bekezdése, 26. §-a,

529. a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 87/2005. (V. 5.) Korm. rendelet,

530. a Nemzeti Ellenállásért Emléklap újbóli adományozásáról szóló 85/2005. (V. 2.) Korm. rendelet 1-7. §-a, 9. §-a,

531. az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 2005. évi előirányzatának módosítási rendjéről és a többlettámogatás igényléséről, valamint az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 83/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet,

532. az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 79/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet 1-4. §-a,

533. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 78/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet,

534. a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 77/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet,

535. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 72/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet,

536. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 7. §-ban az ", egyidejűleg hatályát veszti a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 12. §-ának (2) bekezdése és 13. §-a" szövegrész,

537. a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 67/2005. (IV. 13.) Korm. rendelet,

538. a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről szóló 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 65/2005. (IV. 13.) Korm. rendelet,

539. a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet módosításáról szóló 64/2005. (IV. 13.) Korm. rendelet,

540. a nemzeti gyász kihirdetéséről szóló 62/2005. (IV. 6.) Korm. rendelet,

541. a többcélú kistérségi társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről és modellkísérletek támogatásáról szóló 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 61/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet,

542. a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról szóló 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 60/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet,

543. a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 59/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet,

544. a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelet,

545. az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet,

546. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 52/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 84. §-a (1) bekezdésének a) pontja, valamint 84. §-ának (3) bekezdése, továbbá 87. §-ának (12) bekezdése a hatályát veszti" szövegrész,

547. a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet 11. § (2)-(3) bekezdése,

548. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 50/2005. (III. 23.) Korm. rendelet,

549. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 47/2005. (III. 11.) Korm. rendelet 1-4. §-a, 5. § (2)-(3) bekezdése, melléklete,

550. a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 45/2005. (III. 11.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése,

551. a kormányzati informatika koordinációjáról és a kapcsolódó eljárási rendről szóló 44/2005. (III. 11.) Korm. rendelet 9. § (2)-(4) bekezdése,

552. a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználásának egyes szabályairól szóló 42/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,

553. a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 31. §-a, 32. §-a, 31. §-t megelőző alcíme,

554. az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint egyes további kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2005. (III. 10.) Korm. rendelet,

555. a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 37/2005. (III. 10.) Korm. rendelet,

556. a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2005. (II. 18.) Korm. rendelet,

557. a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 32/2005. (II. 15.) Korm. rendelet,

558. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 30/2005. (II. 15.) Korm. rendelet,

559. az önkéntes haderőre történő áttéréssel összefüggésben egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről, illetőleg módosításáról szóló 28/2005. (II. 15.) Korm. rendelet,

560. a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról szóló 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 26/2005. (II. 11.) Korm. rendelet,

561. a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2005. (II. 11.) Korm. rendelet,

562. az országos jelentőségű területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelet,

563. a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet módosításáról szóló 22/2005. (II. 11.) Korm. rendelet,

564. a gyorsforgalmi utak építésével összefüggő elővásárlási jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 21/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése,

565. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 25-26. §-a, 25. §-t megelőző alcíme, 27. § (1) bekezdés második mondata,

566. a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról rendelkező 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2005. (II. 10.) Korm. rendelet,

567. a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése,

568. a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 16/2005. (I. 26.) Korm. rendelet,

569. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 15/2005. (I. 26.) Korm. rendelet,

570. az egyes egészségügyi tárgyú és az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 12/2005. (I. 26.) Korm. rendelet,

571. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 10/2005. (I. 19.) Korm. rendelet,

572. a postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének részletes szabályairól szóló 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet 19. §-a,

573. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelet 1-19. §-a, 21-22. §-a,

574. az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(3) A településszerkezeti terv kötelező alátámasztó szakági munkarésze:] "2. a kör-nyezetalakítási (a külön jogszabály szerinti környezeti értékelésnek is megfelelő tartalommal)," [javaslat]" szövegrész,

575. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról szóló 1/2005. (I. 11.) Korm. rendelet,

576. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet,

577. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 382/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 1-4. §-a, 6-11. §-a, 13-23. §-a, 25. §-a, 27-34. §-a, 37-93. §-a, 94. § (3)-(5), (8)-(9), (13) bekezdése, 1-5., 7/a., 7/b., 8/a., 10-12., 16-19. számú melléklete,

578. a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről szóló 380/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 7-11. §-a,

579. a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 379/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (2), (4) bekezdése,

580. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 378/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet,

581. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 377/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 1-16. §-a, 18. § (4)-(5) bekezdése,

582. az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 1-23. §-a, 24. § (5), (7)-(8) bekezdése, 25. §-a, 1-5. számú melléklete,

583. a Kiváló Művész, az Érdemes Művész, valamint a Népművészet Mestere járadék folyósításáról szóló 374/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése,

584. az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 371/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,

585. az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeiről szóló 370/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,

586. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 368/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet,

587. a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 367/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet,

588. a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 366/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet,

589. a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 364/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 1-9. §-a, 10. § (2) bekezdése,

590. az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet,

591. a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak, valamint a Pénztárak Garancia Alapja beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 352/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet,

592. a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 351/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet,

593. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 350/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet,

594. a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 349/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 1-6. §-a, 7. § (2) bekezdése,

595. a tőzsdék és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 348/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § (2)-(4) bekezdése,

596. a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások, a befektetési vállalkozások, valamint a biztosítók éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 347/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet,

597. a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról szóló 284/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet hatályát veszti" szövegrész,

598. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése,

599. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 344/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet,

600. az egyes kormányrendeleteknek az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal megszüntetésével összefüggő módosításáról szóló 343/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet,

601. a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a, 4. § (1)-(5) bekezdése, 6. § (1)-(5) bekezdése, 7-10. §-a, 11. § (1)-(3) bekezdése, 12. § (1)-(3) bekezdése, 13. §-a, 15-22. §-a, 24-29. §-a, 30. § (2) bekezdése, melléklete,

602. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 338/2004. (XII. 18.) Korm. rendelet,

603. a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint ahhoz kapcsolódóan egyes más jogszabályok módosításáról szóló 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet,

604. a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 333/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet,

605. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 332/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet,

606. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 331/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet,

607. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 330/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet,

608. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 329/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet,

609. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 328/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet,

610. az Energiagazdálkodási célelőirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 113/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 325/2004. (XII. 9.) Korm. rendelet,

611. a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 324/2004. (XII. 6.) Korm. rendelet,

612. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 323/2004. (XII. 6.) Korm. rendelet,

613. az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 321/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet,

614. a független biztosításközvetítői és a biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről szóló 319/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése,

615. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és az egyes, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 312/2004. (XI. 17.) Korm. rendelet 1-9. §-a, 10. § (5)-(6), (8)-(10) bekezdése,

616. a járművezető gyakorlati szakoktatók saját jármű üzemeltetésének költségtérítéséről szóló 124/1994. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 311/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. §-a,

617. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 310/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet,

618. az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes szabályairól szóló 308/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése,

619. a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 307/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg hatályát veszti a kis- és középvállalkozások támogatásokból, vállalkozói hitelekből és közbeszerzésekből való részesedésével összefüggő adatszolgáltatásról szóló 205/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet" szövegrész, 5. § (2) bekezdése,

620. a 2005. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet 4. §-a,

621. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 301/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet 1-3. §-a, 4. § (2)-(3) bekezdése,

622. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2004. (X. 30.) Korm. rendelet 1-3. §-a, 4. § (4) bekezdése,

623. az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése,

624. a mezőgazdasági termelők éven belüli lejáratú hiteleinek adósságrendezési programjáról szóló 215/2002. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 285/2004. (X. 27.) Korm. rendelet,

625. a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 283/2004. (X. 20.) Korm. rendelet,

626. az egyes, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 3-11. §-a, 13. §-a, 14. § (2) bekezdésében az ", a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 10. §-a, valamint a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdő-ellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a (5) bekezdésének c) pontja 2004. december 1-jén hatályát veszti" szövegrész, 14. § (5)-(7) bekezdése,

627. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németorszá-gi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a felsőfokú tanulmányok egyenértékűségének elismeréséről szóló, Budapesten, 2001. december 1-jén aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 279/2004. (X. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,

628. a NATO (PfP) SOFA hatálya alá tartozó kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárásról szóló 79/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 273/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet,

629. a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2004. november havi kiegészítő emeléséről szóló 270/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. § (4), (6)-(7) bekezdése,

630. a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere díj alapításáról szóló 268/2004. (IX. 24.) Korm. rendelet 13. § (2)-(3) bekezdése,

631. a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 13. §-a, 14. § (3)-(5) bekezdése,

632. a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) 2003. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 265/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 5. §-a,

633. az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 19. § (3)-(5) bekezdése, 20. §-a,

634. a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, H. §-a,

635. a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése,

636. az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 261/2004. (IX. 22.) Korm. rendelet,

637. a Hernád folyó 2004. év júliusi-augusztusi áradásával összefüggésben károsodott lakóingatlanok tulajdonosainak támogatásáról szóló 259/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet,

638. a megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdése,

639. a békéltető testületi tagok díjazásáról szóló 211/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 255/2004. (IX. 8.) Korm. rendelet,

640. a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 52. § (2) bekezdése, 55. §-a, 55. §-t megelőző alcíme,

641. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 251/2004. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1-11. §-a, 12. § (3)-(4) bekezdése,

642. az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,

643. az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 248/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet,

644. a Hernád folyó 2004. év júliusi-augusztusi áradásával összefüggésben károsodott lakóingatlanok felméréséről szóló 243/2004. (VIII. 21.) Korm. rendelet,

645. az 1988. január 1-jét megelőzően kibocsátott utasítások deregulációjára irányuló miniszteri rendeletek kiadását biztosító felhatalmazásról szóló 237/2004. (VIII. 13.) Korm. rendelet,

646. a távirat-szolgáltatás ellátásának részletes szabályairól szóló 236/2004. (VIII. 13.) Korm. rendelet 21. §-ában az ", egyidejűleg a távirat-szolgáltatás ellátásának részletes szabályairól szóló 255/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet hatályát veszti" szövegrész,

647. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 233/2004. (VIII. 6.) Korm. rendelet,

648. a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 230/2004. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a, 3. § (1) bekezdésében az ", és ezzel egyidejűleg hatályát veszti:" szövegrész, 3. § (1) bekezdés a)-d) pontja, 3. § (2) bekezdése,

649. a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2004. (VII. 31.) Korm. rendelet,

650. a honvédelmi szervek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése,

651. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése,

652. az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól szóló 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 223/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet,

653. a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (4), (5), (8) bekezdése,

654. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdés második mondata, 41. § (2)-(4), (6) bekezdése, 42. § (2)-(3), (6) bekezdése,

655. a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdés második mondata, 41. § (2) bekezdés a) pontjában az", és ezzel egyidejűleg az R. 2. számú melléklete hatályát veszti" szövegrész, 41. § (4) bekezdés b) pontja, 41. § (11) bekezdés b) pontja, 41. § (13) bekezdése, 42-44. §-a, 45. § (2) bekezdése,

656. a 2004. júniusi rendkívüli időjárás következtében károsodott lakóingatlanok tulajdonosainak támogatásáról szóló 217/2004. (VII. 19.) Korm. rendelet,

657. az EU Kommunikációs Közalapítvány megszüntetéséről szóló 216/2004. (VII. 19.) Korm. rendelet,

658. a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 154/2001. (IX. 5.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 55/2003. (IV. 16.) Korm. rendelet" szövegrész, 21. § (2) bekezdése,

659. az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 214/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet 1-6. §-a,

660. a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 213/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet 1-16. §-a, 18. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet" szövegrész, 18. § (1) bekezdés a)-b) pontja, 18. § (2)-(3) bekezdése,

661. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról rendelkező 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2004. (VII. 12.) Korm. rendelet,

662. a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés második mondata,

663. a kedvezőtlen besorolású térségekben gazdálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hitelterheinek mérsékléséről szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 208/2004. (VII. 6.) Korm. rendelet,

664. a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 207/2004. (VII. 6.) Korm. rendelet,

665. a fogyasztói csoportok szervezésére és működésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet hatályba nem lépéséről szóló 205/2004. (VI. 30.) Korm. rendelet,

666. az üzemanyagok jövedékiadó-mértékének időszaki csökkentéséről szóló 195/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 203/2004. (VI. 26.) Korm. rendelet,

667. a 2000. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak módosításáról szóló nemzetközi szerződések kihirdetéséről szóló 202/2004. (VI. 25.) Korm. rendelet 4. §-a,

668. az egyes ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak kihirdetéséről szóló 89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/2004. (VI. 25.) Korm. rendelet,

669. a reprográfiára szolgáló készülékek körének meghatározásáról szóló 158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 197/2004. (VI. 22.) Korm. rendelet,

670. a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a határvizek védelme és fenntartható hasznosítása céljából folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 196/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 3. §-ában az ", egyidejűleg hatályát veszti a Bukarestben, 1986. évi június hó 25. napján a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a határt alkotó és a határ által átmetszett vizekkel kapcsolatos vízügyi kérdések szabályozásáról kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1/1987. (I. 27.) MT rendelet" szövegrész,

671. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet,

672. a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet és a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 191/2004. (VI. 12.) Korm. rendelet,

673. a gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet 20. §-a,

674. a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet,

675. az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti a távközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről és szabályairól szóló 75/1998. (IV. 24.) Korm. rendelet" szövegrész,

676. a Nemzeti Egészségügyi Tanács feladatköréről, szervezetéről és működéséről szóló 229/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 177/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. § (2) bekezdése,

677. a belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet, valamint egyes további kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2004. (V. 26.) Korm. rendelet,

678. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 30. §-t követő alcíme,

679. az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 11. §-ában az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti az állami sportinformációs rendszerről szóló 320/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 125/2002. (V. 17.) Korm. rendelet és az 56/2003. (IV. 16.) Korm. rendelet" szövegrész,

680. a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről szóló 27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2004. (V. 21.) Korm. rendelet,

681. a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 164/2004. (V. 21.) Korm. rendelet,

682. a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2004. (V. 21.) Korm. rendelet,

683. a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet 5. § (2), (6)-(8) bekezdése,

684. a radioaktív hulladék országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 155/2004. (V. 14.) Korm. rendelet 22. § (1), (3) bekezdése,

685. az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolásáról szóló 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 154/2004. (V. 14.) Korm. rendelet,

686. a pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 153/2004. (V. 14.) Korm. rendelet,

687. a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 152/2004. (V. 14.) Korm. rendelet,

688. a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 150/2004. (V. 7.) Korm. rendelet,

689. a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 146/2004. (V. 1.) Korm. rendelet,

690. a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 144/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,

691. a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 34. § (3)-(5) bekezdése,

692. a tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 141/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,

693. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,

694. a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 136/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,

695. az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza működésére, felügyeletére, felhasználására, megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 13. § (2)-(5) bekezdése,

696. az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet, valamint a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 131/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,

697. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 129/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,

698. a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 128/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,

699. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet "I. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása" címe, "II. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása" címe, 2-12. §-a, 13. § (4)-(5) bekezdése, melléklete,

700. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárakat érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,

701. az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 125/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,

702. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között határforgalom ellenőrző helyek létesítéséről és a határforgalom ellenőrzésében való együttműködésről szóló, Bécsben, 2004. április 29-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 124/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,

703. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 122/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,

704. az Európai Unióhoz történő csatlakozás kapcsán szükséges egyes építésüggyel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 22-28. §-a, melléklete,

705. az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 66. § (2), (5), (6) bekezdése, 67. §-a, 68. §-a,

706. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 116/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet,

707. a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 115/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet,

708. a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 114/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. §-ában az ", ezzel egyidejűleg a Népi Iparművészeti Tanács megszűnéséről szóló 11/1992. (I. 20.) Korm. rendelet hatályát veszti" szövegrész,

709. a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 113/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet,

710. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 112/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet,

711. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet,

712. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 109/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet,

713. az egyes, a jövedékiadó-visszatérítéseket, illetve a fejlesztési adókedvezményt érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 108/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet,

714. a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet, valamint a villamosenergia-fogyasztók feljogosításáról szóló 181/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 107/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet,

715. a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet,

716. a polgári légi közlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg hatályát veszti a légi közlekedés védelmének szabályairól, a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 201/1998. (XII. 17.) Korm. rendelet" szövegrész, 28. § (2) bekezdése,

717. a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 101/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet,

718. az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 32. §-ában az ", egyidejűleg hatályát veszti a zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének c) és e) pontja, 20. §-a, 23-25. §-a, valamint 3-4. számú melléklete" szövegrész,

719. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 95/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet,

720. a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 10. §-a, 3. melléklete,

721. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 91/2004. (IV. 26.) Korm. rendelet,

722. az egyes erőszakos bűncselekmények következtében sérelmet szenvedettek állam általi kárenyhítésének szabályairól szóló 209/2001. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 83/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1-7. §-a, 8. § (2) bekezdése,

723. a légi közlekedéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet,

724. a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 47. § (3)-(6) bekezdése,

725. az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítőválasztásról szóló 73/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg a szolgáltatóválasztás bevezetésének és alkalmazásának feltételeiről szóló 250/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet hatályát veszti" szövegrész,

726. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 71/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet,

727. a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználása összehangolásának rendjéről szóló 24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. § (1) bekezdése,

728. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 60/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 1-20. §-a, 21. § (4), (5), (7)-(9) bekezdése, 1-5. számú melléklete,

729. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról szóló 59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet,

730. a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 56/2004. (III. 31.) Korm. rendelet,

731. a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése,

732. a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése,

733. a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/2004. (III. 31.) Korm. rendelet,

734. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 52/2004. (III. 25.) Korm. rendelet 1-3. §-a,

735. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 51/2004. (III. 23.) Korm. rendelet,

736. a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése,

737. az egyes környezetvédelmi jogszabályok módosításáról szóló 47/2004. (III. 18.) Korm. rendelet,

738. a számhordozhatóság szabályairól szóló 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg a számhordozhatóság alkalmazásának szabályairól szóló 125/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet hatályát veszti" szövegrész, 15. § (3), (4) bekezdése,

739. a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatos egyes értesítési és bejelentési eljárások végrehajtásáról szóló 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében az "; egyidejűleg hatályát veszti a technikai szabályzatok, műszaki tartalmú jogszabályok és megfelelőség-értékelési eljárást tartalmazó szabályozások tervezeteire vonatkozó információszolgáltatásról, valamint a Notifikációs Központ feladat- és hatásköréről szóló 46/2002. (III. 21.) Korm. rendelet" szövegrész,

740. az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése,

741. a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése,

742. az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 8. § második mondata,

743. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 37/2004. (III. 12.) Korm. rendelet,

744. az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2004. (III. 8.) Korm. rendelet,

745. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése,

746. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 30/2004. (II. 28.) Korm. rendelet,

747. a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedések végrehajtásának általános szabályairól szóló 29/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatások igénybevételének eljárási rendjéről szóló 110/1997. (XII. 30.) FM-PM-IKIM együttes rendelet és az azt módosító 21/1998. (IX. 9.) FVM-PM-GM együttes rendelet hatályát veszti" szövegrész,

748. a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről szóló 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 27/2004. (II. 26.) Korm. rendelet,

749. az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2004. (II. 26.) Korm. rendelet,

750. a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében a "rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a" szövegrész, az " . A kormányrendelet" szövegrész,

751. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 21/2004. (II. 13.) Korm. rendelet,

752. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról szóló 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet,

753. a gépjármű ágazatban a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól való mentesítéséről szóló 19/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 9. § (2)-(3) bekezdése,

754. a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól való mentesítéséről szóló 18/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 11. § (2), (3) bekezdése,

755. a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg hatályát veszti a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kiviteléről, behozataláról, illetve reexportjáról szóló 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet, valamint a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kiviteléről, behozataláról, illetve reexportjáról szóló 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 66/1991. (V 21.) Korm. rendelet, 1/1995. (I. 20.) Korm. rendelet, 135/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet" szövegrész,

756. a 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 14/2004. (II. 5.) Korm. rendelet,

757. a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó egyes külföldiek nyilvántartásba vételével és lakcímbejelentésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 9/2004. (I. 31.) Korm. rendelet,

758. az Európai Közösség tagállamai közötti adóbehajtási jogsegély részletes szabályairól szóló 7/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 16. §-a,

759. a zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2004. (I. 9.) Korm. rendelet,

760. a helyi önkormányzatok szennyvízelvezetés és -tisztítás céltámogatásának igénykielégítési sorrendjéről szóló 224/1999. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 4/2004. (I. 8.) Korm. rendelet,

761. az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdés második mondata, 33. § (4) bekezdése,

762. a Sulinet Expressz Program Projekt Tanács feladatairól és működésének szabályairól szóló 283/2003. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,

763. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 282/2003. (XII. 29.) Korm. rendelet,

764. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 280/2003. (XII. 29.) Korm. rendelet 1-10. §-a, 12-16. §-a, 20-28. §-a, 30-55. §-a, 57. §-a, 59-65. §-a, 67. §-a, 68. § (4), (6)-(7), (9) (10) bekezdése, 1-4. számú melléklete, 6. számú melléklete, 10/a-10/c. számú melléklete, 12-13. számú melléklete, 15. számú melléklete,

765. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet,

766. a referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 38. § (2)-(3), (7)-(8) bekezdése,

767. a központosított közbeszerzési eljárás körébe tartozó, egészségügyi, szociális és családügyi fejezeti szinten kiemelt termékek állami normatíváiról szóló 276/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. §-a,

768. az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet,

769. a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés második mondata,

770. az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító kormányrendeletek módosításáról szóló 269/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. §-a, 3. § (1) bekezdése, 4. §-a, 6. § (l)-(3) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, 8-23. §-a, 24. § (l)-(3) bekezdése, 25. §-a, 26. §-a, 29. §-a, 30. §-a, 31. § (2)-(3) bekezdése,

771. az egyes kormányrendeleteknek a csatlakozással összefüggésben szükséges módosításáról szóló 268/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. §-t megelőző alcíme, 2. §-t megelőző alcíme, 2. §-t követő alcíme, 4. §-t megelőző alcíme, 5. §-t megelőző alcíme, 1-2. §-a, 4-5. §-a, 6. § (2) bekezdése,

772. a nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 5. §-ában az ", egyidejűleg hatályát veszti a nemzetközi kombinált áruszállítást elősegítő kedvezményekről szóló 154/1995. (XII. 20.) Korm. rendelet és a módosításáról szóló 56/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet" szövegrész,

773. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 265/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet,

774. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1-10. §-a, 12-20. §-a, 26. §-a, 27. § (3)-(9) bekezdése, 1-9. számú melléklete,

775. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységeiről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 262/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet,

776. a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 261/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet,

777. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 260/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet,

778. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 259/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet,

779. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 258/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet,

780. a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 257/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet,

781. a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 252/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet,

782. a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 250/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2), (4)-(5) bekezdése,

783. a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről szóló 249/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet 7-11. §-a, 12. § (2)-(3) bekezdése,

784. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 248/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-13. §-a, 15-17. §-a, 19-24. §-a, 25. § (6) bekezdés első mondata, 25. § (7)-(9) bekezdése, melléklete,

785. a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,

786. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése,

787. a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 242/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 1-9. §-a, 10. § (1) bekezdésében a ", rendelkezéseit először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni" szövegrész, 10. § (2)-(3) bekezdése, 1., 2. számú melléklete,

788. a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 241/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet,

789. a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés második mondata, 16. § (2) bekezdése,

790. a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 239/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet,

791. a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 238/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet,

792. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet,

793. a pénztárakat érintő számviteli kormányrendeletek módosításáról szóló 236/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet,

794. a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 235/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 1-13. §-a, 14. § (1) bekezdésében az "azzal, hogy rendelkezéseit először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni" szövegrész, 14. § (3)-(6) bekezdése, 1-3. számú melléklete,

795. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 234/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet,

796. az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése,

797. a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 230/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet,

798. az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet,

799. a külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg a magyar állampolgárok külföldi gyógykezelésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 200/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a hatályát veszti" szövegrész,

800. az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg hatályát veszti a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet" szövegrész,

801. a magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről szóló 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 21. §-ában az ", egyidejűleg a hazai területi vizeken külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók hajózásbiztonsági ellenőrzése rendjéről szóló 57/2002. (III. 29.) Korm. rendelet hatályát veszti" szövegrész,

802. az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvételről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 224/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §-a,

803. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 221/2003. (XII. 12.) Korm. rendelet 1-3. §-a,

804. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 220/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet,

805. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 13. § (2)-(4) bekezdése,

806. az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 214/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet,

807. az egyes területfejlesztéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 213/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet,

808. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 212/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet,

809. az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 211/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 17. § (2)-(3) bekezdése,

810. a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 208/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet,

811. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 205/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet,

812. a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 204/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet,

813. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 1-15. §-a, 16. § (2)-(4) bekezdése, 1-2. számú melléklete,

814. a magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseiről és a kapcsolódó eljárási rendről szóló 202/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése, 9-11. §-a,

815. a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet,

816. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 200/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet,

817. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 192/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 1-10. §-a, 11. § (2)-(4) bekezdése és melléklete,

818. az utazási és az utazást közvetítő szerződésről szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 191/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 1-12. §-a,

819. a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról szóló 233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet,

820. az állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 103/2002. (V. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 186/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet,

821. a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 182/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet,

822. a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,

823. a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes feladatairól és működési rendjéről, valamint az iparbiztonsági ellenőrzések részletes szabályairól szóló 180/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes feladatairól és működési rendjéről, valamint az iparbiztonsági ellenőrzések részletes szabályairól szóló 52/2002. (III. 26.) Korm. rendelet" szövegrész,

824. a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített adat védelmének eljárási szabályairól szóló 179/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. §-a, 66. §-t megelőző alcíme, 67. § (1) bekezdés második mondata, 67. § (2)-(3) bekezdése,

825. az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 177/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 1-3. §-a,

826. a befogadó nemzeti támogatás egyes kérdéseiről szóló 176/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 24. §-a,

827. a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 6. § (2)-(4) bekezdése,

828. a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 26. §-a, 26. §-t megelőző alcíme,

829. a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 9. §-a,

830. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés második mondata, 14. § (2), (3) bekezdése,

831. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosításáról szóló 163/2003. (X. 16.) Korm. rendelet,

832. a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 16. § (3)-(6) bekezdése,

833. a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2003. november havi kiegészítő emeléséről szóló 158/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 5. § (4), (6) bekezdése,

834. a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése, 34. § (2) bekezdése, 35. §-a,

835. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 154/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 1. §-a,

836. a gyermekgondozási segély melletti jövedelempótlék kifizetésének rendjéről szóló 152/2003. (IX. 23.) Korm. rendelet,

837. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése,

838. a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 150/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,

839. a mezőgazdasági termelők éven belüli lejáratú hiteleinek adósságrendezési programjáról szóló 215/2002. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 149/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,

840. az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 145/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet,

841. a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti előállításáról, forgalmazásáról és jelöléséről szóló 140/1999. (IX. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 144/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet,

842. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 143/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet 1-11. §-a, 12. § (4)-(5) bekezdése, 1., 2. számú melléklete,

843. az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj megalapításáról szóló 92/1998. (V. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 139/2003. (IX. 4.) Korm. rendelet,

844. a Gazdaságbiztonsági Tartalékról szóló 84/1994. (V. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 133/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet,

845. a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése,

846. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a,

847. az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 129/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet,

848. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése,

849. az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2003. (VII. 30.) Korm. rendelet,

850. az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatásköréről és bírságolási jogköréről, valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységéről szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 22. §-a, 23. § (2) bekezdése,

851. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése,

852. a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet 44. §-a,

853. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 102/2003. (VII. 17.) Korm. rendelet,

854. a nukleáris export és import engedélyezéséről szóló 121/1997. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 100/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet,

855. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 23. § (4)-(5) bekezdése, 24. §-a, 25. §-a,

856. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 95/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet,

857. az ózonréteget károsító anyagokról szóló 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében az ", és egyidejűleg a sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról szóló 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet, a sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról szóló 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet módosításáról szóló 19/1994. (VI. 8.) KTM rendelet, a sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról szóló, a 19/1994. (VI. 8.) KTM rendelettel módosított 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet módosításáról szóló 28/1994. (VIII. 12.) KTM rendelet, a sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról szóló, a 19/1994. (VI. 8.) KTM rendelettel és a 28/1994. (VIII. 12.) KTM rendelettel módosított 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet módosításáról szóló 9/1996. (VI. 28.) KTM rendelet, a sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról szóló 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet módosításáról szóló 2/1998. (XI. 27.) KöM rendelet és a sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról szóló 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet módosításáról szóló 27/2001. (XII. 19.) KöM rendelet hatályát veszti" szövegrész, 21. § (3) bekezdése,

858. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Államkincstár Részvénytársaság és az Államháztartási Hivatal átszervezése miatt szükségessé váló kormányrendeletek módosításáról szóló 89/2003. (VI. 25.) Korm. rendelet 1. §-t megelőző alcíme, 48. §-t megelőző alcíme, 48. §-t követő alcíme, 51. §-t megelőző alcíme, 52. §-t követő alcíme, 55. §-t megelőző alcíme, 55. §-t követő alcíme, "A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/1998. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása" alcíme, 65. §-t megelőző alcíme, 69. §-t megelőző alcíme, 71. §-t megelőző alcíme, 73. §-t megelőző alcíme, 73. §-t követő alcíme, 80. §-t megelőző alcíme, 81. §-t megelőző alcíme, 1-12. §-a, 14-40. §-a, 42-48. §-a, 51. §-a, 52. §-a, 55. §-a, 65-73. §-a, 80. §-a, 81. §-a, 84-90. §-a, 92-98. §-a, 100-107. §-a,

859. a NATO (PfP) SOFA hatálya alá tartozó kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárásról szóló 79/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 87/2003. (VI. 20.) Korm. rendelet,

860. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 86/2003. (VI. 20.) Korm. rendelet,

861. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 79/2003. (VI. 6.) Korm. rendelet 1-13. §-a, 14. § (5) bekezdése,

862. a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 76/2003. (V. 28.) Korm. rendelet,

863. a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése,

864. a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a magyar-ukrán államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges okmányok egységesítéséről szóló, Kijevben, 2002. február 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 64/2003. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,

865. a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 63/2003. (V. 7.) Korm. rendelet,

866. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet,

867. a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 57/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 1-3. §-a,

868. a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 11. §-t követő alcíme, "A hígítók és oldószerek alapanyagként történő felhasználásának speciális szabályai" alcíme, 26. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti" szövegrész, 26. § (1) bekezdés a)-f) pontja, 26. § (3) bekezdése,

869. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 52/2003. (IV. 9.) Korm. rendelet,

870. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 51/2003. (IV. 9.) Korm. rendelet,

871. a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság alapításáról szóló 21/1996. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 49/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet,

872. a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság, valamint a Magyar Export-import Bank Részvénytársaság tevékenységét szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 48/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet,

873. az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény végrehajtásáról szóló 43/2003. (III. 31.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében az "Ezzel egyidejűleg hatályát veszti" szövegrész, 17. § (1) bekezdés a) pontja, 17. § (2) bekezdése,

874. a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2003. (III. 27.) Korm. rendelet,

875. a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2003. (III. 27.) Korm. rendelet,

876. a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet 8. §-ában az "egyidejűleg hatályát veszti a vízi közlekedés rendjéről szóló 27/1993. (IX. 23.) KHVM rendelet mellékleteként közzétett "Hajózási Szabályzat" 15.08 cikkének 1., 2. és 4. pontja, valamint 16.03 cikkének 1-3. pontja" szövegrész, 9. §-a, 10. §(3) bekezdése,

877. a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 23/2003. (III. 4.) Korm. rendelet,

878. a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet 1-10. §-a, 11. § (5)-(9) bekezdése, 1-5. számú melléklete,

879. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 14/2003. (II. 12.) Korm. rendelet 1-96. §-a, 98. § (3)-(4) bekezdése, 99. §-a, 100. §-a, 99. §-t megelőző alcíme, 100. §-t megelőző alcíme, 1-4. számú melléklete,

880. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 13/2003. (II. 12.) Korm. rendelet 1-10. §-a, 13-15. §-a, 17-21. §-a, 23-24. §-a, 26-29. §-a, 30. § (8) (11) bekezdése, melléklete,

881. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 6/2002. számú, az Európai Megállapodás 4. számú Jegyzőkönyvének módosításáról szóló határozata kihirdetéséről szóló 315/2002. (XII. 29.) Korm. rendelet,

882. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 314/2002. (XII. 29.) Korm. rendelet,

883. az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 313/2002. (XII. 29.) Korm. rendelet,

884. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 312/2002. (XII. 29.) Korm. rendelet,

885. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 311/2002. (XII. 29.) Korm. rendelet,

886. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet,

887. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 306/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet,

888. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 302/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet,

889. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 301/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 1-6. §-a, 7. § (4) bekezdése,

890. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 300/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet,

891. a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó előírásokról szóló 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet,

892. a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 298/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet,

893. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet,

894. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 1-5. §-a, 7. §-a, 9-16. §-a, 17. § (1) bekezdés felvezető szövegrészében az ", egyidejűleg" szövegrész, 17. § (1) bekezdés a)-b) pontja, 17. § (2) bekezdése,

895. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 293/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 1-25. §-a, 26. § (2)-(4) bekezdése, 28. §-a, 1., 2. számú melléklete,

896. a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 292/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet,

897. a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 291/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet,

898. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 289/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet,

899. az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 288/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-27. §-a, 28. § (2) bekezdése, 1-8. számú melléklete,

900. a magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-27. §-a, 28. § (2) bekezdése, 1-6. számú melléklete,

901. az egyházi jogi személyek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 286/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet,

902. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 282/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet,

903. az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 280/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet,

904. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 277/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet,

905. a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásáról és állami kezességvállalásáról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 276/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a,

906. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 274/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet,

907. a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 273/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet,

908. a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet "Import bejelentés", "Nyilvántartás vezetése", "Származási igazolás" alcíme,

909. az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. § (3)-(4) bekezdése,

910. az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 267/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a,

911. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 264/2002. (XII. 19.) Korm. rendelet,

912. az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 263/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet,

913. a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 262/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 1-4. §-a,

914. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 260/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet,

915. a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése,

916. a pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítéséről szóló 68/1996. (V. 15.) Korm. rendelet, továbbá a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 256/2002. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a, 3. §-ában az " , ezzel egyidejűleg az 68/1996. (V. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében - a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével -" szövegrész helyébe a "- (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - szövegrész lép" szövegrész,

917. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2002. (XII. 5.) Korm. rendelet,

918. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 250/2002. (XII. 5.) Korm. rendelet,

919. a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. § (2)-(3) bekezdése,

920. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 248/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a,

921. az egyes állatbetegségek gyanúja esetén, a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó ideiglenes hatósági intézkedésekről szóló 247/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. §-ában az ", egyidejűleg az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 106. §-a hatályát veszti" szövegrész,

922. a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet,

923. a mezőgazdasági termelők éven belüli lejáratú hiteleinek adósságrendezési programjáról szóló 215/2002. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 243/2002. (XI. 16.) Korm. rendelet,

924. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 238/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet,

925. a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. §-ában a ", hatálybalépésével egyidejűleg az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatásköréről szóló 231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. számú melléklete, továbbá a hajózásról szóló 1973. évi 6. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 5/1974. (V. 21.) KPM rendelet és az azt módosító 8/1994. (II. 11.) KHVM rendelet 1. §-ának (2), (15), (16) és (22) bekezdése, a 46/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 15. §-a, a 18/2000. (XI. 24.) KöViM rendelet 4. §-a és a 29/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet, továbbá a hajózási képesítésekről szóló 2/1995. (II. 24.) KHVM rendelet hatályát veszti" szövegrész, 9. §-ában az ", egyidejűleg az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatásköréről szóló 231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti" szövegrész, 11. §-a,

926. a szövetkezeti üzletrészek állami megvásárlásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2002. (I. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 235/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet,

927. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 3/2002. számú, Magyarországnak a "Fiscalis" programban történő részvétele módozatairól és feltételeiről szóló határozata kihirdetéséről szóló 234/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet,

928. a területfejlesztés pénzeszközeinek felhasználását szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 10-12. §-a, "I. A területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 89/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról", "II. A területfejlesztési önkormányzati társulások működéséhez kapcsolódó költségvetési hozzájárulásról szóló 61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet módosítása", "III. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/1998. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása" alcíme, 14. §-a, 1-3. számú melléklete,

929. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 232/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet,

930. a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 230/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 1. §-a,

931. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 1-4. §-a,

932. a Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 147/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 228/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet,

933. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 213/2002. (X. 17.) Korm. rendelet,

934. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet és az ENSZ EGB keretében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 128/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2002. (X. 1.) Korm. rendelet,

935. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet 1-11. §-a, 12. § (3), (4) bekezdése, 1-5. számú melléklete,

936. a tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 208/2002. (IX. 26.) Korm. rendelet,

937. a zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 205/2002. (IX. 26.) Korm. rendelet,

938. az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet,

939. a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 202/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet,

940. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 200/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet,

941. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 199/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet,

942. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 195/2002. (IX. 6.) Korm. rendelet,

943. a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 193/2002. (IX. 6.) Korm. rendelet,

944. a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 26. §-a,

945. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 184/2002. (VIII. 29.) Korm. rendelet,

946. a közalkalmazotti szakmai szorzóval kapcsolatos jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 173/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet,

947. a növényvédő szerek kis- és nagykereskedelmi forgalmazásának részletes szabályairól szóló 156/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében az "; egyidejűleg a növényvédelemről szóló 1988. évi 2. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 5/1988. (IV. 26.) MÉM rendelet 45. §-ának (4) bekezdése, 49-50. §-a, valamint az azt módosító 28/1997. (IV. 25.) FM rendelet, illetve az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet 2. §-ának (3) bekezdéséből az "és növényvédelmi" szövegrész, valamint 1. számú mellékletének 7. pontja hatályát veszti" szövegrész,

948. a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 149/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet,

949. a Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 147/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet 9. § (3)-(4) bekezdése,

950. az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezményről (TER) szóló, Genfben, 1992. december 17-én kelt Megállapodás 2001-2005 közötti időszakra történő meghosszabbításáról, valamint a Megállapodás, melléklete és függelékei egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 146/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,

951. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 145/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet,

952. az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 144/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet,

953. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 2/2002. számú, az Európai Megállapodás 3. számú Jegyzőkönyvében foglalt feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmi feltételeinek javításáról szóló határozatának kihirdetéséről szóló 138/2002. (VI. 25.) Korm. rendelet,

954. a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet és a lakás-takarékpénztárak általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 135/2002. (VI. 21.) Korm. rendelet 1-4. §-a, 6. §-a, 7. §-a,

955. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 126/2002. (V. 21.) Korm. rendelet,

956. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2002. (V. 15.) Korm. rendelet,

957. a nemzeti gyász kihirdetéséről szóló 112/2002. (V. 15.) Korm. rendelet,

958. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 111/2002. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a,

959. a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 109/2002. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a,

960. az állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 103/2002. (V. 10.) Korm. rendelet,

961. az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2002. (V. 5.) Korm. rendelet,

962. a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 97/2002. (V. 5.) Korm. rendelet,

963. a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatáról szóló 49/1995. (V. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 95/2002. (V. 5.) Korm. rendelet,

964. a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 82/2002. (IV. 15.) Korm. rendelet,

965. az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet,

966. a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 80/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet,

967. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség és azok tagállamai közötti Európai Megállapodás végrehajtását szolgáló halkereskedelmi kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 75/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet,

968. a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 71/2002. (IV. 12.) Korm. rendelet,

969. a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló 55/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése,

970. a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló 54/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése,

971. a szakosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló 53/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése,

972. a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 49/2002. (III. 26.) Korm. rendelet,

973. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 48/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 1-3. §-a,

974. a kormányzati elektronikus aláírási rendszer kiépítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 47/2002. (III. 26.) Korm. rendelet,

975. a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet, valamint a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 83/2001. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 41/2002. (III. 21.) Korm. rendelet,

976. az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. rendelet,

977. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 30/2002. (II. 28.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a,

978. a Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet IV. Fejezet címében a "VEGYES ÉS" szövegrész, 27-41. §-a, 27. §-t és 42. §-t megelőző alcíme,

979. a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről szóló 27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az " , egyidejűleg az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a vízügyi igazgatóságok feladat- és hatásköréről szóló 234/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki: (Az OVF a vízgazdálkodás országos jelentőségű szakfeladataival összefüggő és egyéb vízügyi igazgatási feladatok körében) k) gondoskodik a települési szennyvizek szennyvízelvezetése és -tisztítása Nemzeti Megvalósítási Programja előkészítéséről," szövegrész,

980. a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a vízügyi igazgatóságok feladat- és hatásköréről szóló 234/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. §-ának i) pontja a következő id) alponttal egészül ki: (5. § A VÍZIG a kapcsolattartás körében) id) szakmai javaslatot ad a szennyvízelvezetési agglomeráció kijelöléséhez benyújtott önkormányzati kérelem elbírálásához, a szennyvízelvezetési agglomeráció központjának, valamint térségi rendszer esetén a csatlakozó területek kijelölésének megalapozásához." szövegrész,

981. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2002. (II. 27.) Korm. rendelet,

982. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 280/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 20/2002. (II. 27.) Korm. rendelet,

983. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1981. évi december hó 22. napján aláírt egészségügyi és orvostudományi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 80/1982. (XII. 27.) MT rendelet módosításáról szóló 9/2002. (I. 30.) Korm. rendelet,

984. a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés második mondata, 7. § (2) bekezdése,

985. a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-t követő alcíme, 17. §-t megelőző alcíme,

986. az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásai felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjéről szóló 255/2000. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 321/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet,

987. a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése,

988. a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 316/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet,

989. az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 314/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet 1-3. §-a,

990. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet módosításáról és hatályba léptetéséről, valamint a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 313/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet,

991. a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (3)-(4) bekezdése,

992. a Magyar Export-import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 311/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet,

993. a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 308/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet,

994. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 4/2001. számú, a Magyar Köztársaságnak a közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló kerethatározata kihirdetéséről szóló 307/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet,

995. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 302/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet,

996. a devizakorlátozások megszüntetése kapcsán szükséges jogszabály-módosításokról szóló 298/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet,

997. a pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése,

998. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet,

999. a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet,

1000. a pénztárakat érintő számviteli kormányrendeletek módosításáról szóló 293/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet,

1001. a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 292/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 1-15. §-a, 16. § (2)-(3) bekezdése, melléklete,

1002. a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 291/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 1-21. §-a, 22. § (1) bekezdésében az "azzal, hogy" szövegrész, 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja, 22. § (3) bekezdése, 1., 2. számú melléklete,

1003. a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 289/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet,

1004. a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 288/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet,

1005. a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése,

1006. a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 14. §-a, 14. §-t megelőző alcíme, 15. §-a, 16. §-a, 16. §-t megelőző alcíme, 17. § (2) bekezdése,

1007. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében az "ezzel egy időben hatályát veszti a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 171/1997. (X. 6.) Korm. rendelet" szövegrész, 30. § (2), (4)-(6) bekezdése, 31-32. §-a,

1008. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 267/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22) Korm. rendelet (a továbbiakban: Egr.) 24. §-a" szövegrész, 34. § (4)-(7) bekezdése, 36. §-a, 38. §-a,

1009. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 280/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 1-19. §-a, 21-31. §-a, 34-43. §-a, 45-48. §-a, 50-73. §-a, 75-78. §-a, 81-90. §-a, 91. § (4)-(6), (8)-(14) bekezdése, 1-7. számú melléklete, 9-12. számú melléklete,

1010. a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről szóló 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése,

1011. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról szóló 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a, 4-10. §-a, 12. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg hatályát veszti" szövegrész, 12. § (1) bekezdés a)-b) pontja, 12. § (4)-(5) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, melléklete,

1012. a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközökről és a támogatás összegéről szóló 48/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 274/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet,

1013. a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a,

1014. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 1-6. §-a, 8. §-a, 9. §-a, 11. §-a, 12. §-a, 14-16. §-a, 19-22. §-a, 24-25. §-a, 26. § (2) bekezdés második mondata, 26. § (3)-(5) bekezdése, melléklete,

1015. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 267/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet,

1016. a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (2)-(3) bekezdése,

1017. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 265/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet,

1018. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a gyámügyi, szociális, építésügyi és okmányirodai igazgatási körzeteket érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 262/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 1-23. §-a, 25. §-a, 27. § (2)-(3) bekezdése, 1-5. számú melléklete,

1019. a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 261/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet,

1020. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 259/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet 1-4. §-a, 6. §-a, 8. §-a, 9. §-a, 10. § (1) bekezdésében az "; egyidejűleg" szövegrész, 10. § (1) bekezdés a)-b) pontja, 10. § (2) bekezdése,

1021. a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 258/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet 1-5. §-a, 6. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg a Pknr. 5. §-a (2) bekezdésének első mondata a "180 havi tagdíjfizetés megállapításához szükséges" szövegrészt követően kiegészül a "tárgyévi" szövegrésszel" szövegrész, 6. § (2) bekezdés b) pontja, 1., 2. számú melléklete,

1022. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 257/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet,

1023. a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése,

1024. a nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 6-9. §-a,

1025. a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet,

1026. a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 235/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet,

1027. a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 234/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet,

1028. a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról szóló 233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 24. §-a, 25. § (4) bekezdése, 26. §-a, 27. §-a, 28. § (4) bekezdése,

1029. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a, 3-10. §-a, 11. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 38. §-a (2) bekezdés első mondata "valamint a gyermekgondozási segély", a 40. §-ának (1) bekezdésben "a kereset kiegészítés és az átmeneti kereset kiegészítés" szövegrész hatályát veszti" szövegrész,

1030. a zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 227/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet,

1031. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 225/2001. (XI. 22.) Korm. rendelet,

1032. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 219/2001. (XI. 20.) Korm. rendelet,

1033. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 218/2001. (XI. 20.) Korm. rendelet,

1034. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 217/2001. (XI. 20.) Korm. rendelet,

1035. a lakáscélú hitelhátralékok terheinek mérséklésével kapcsolatos feladatokról szóló 66/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 212/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet,

1036. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet 1-11. §-a,

1037. az egyes vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 205/2001. (X. 26.) Korm. rendelet,

1038. a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet,

1039. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 10. §(11), (13) bekezdése,

1040. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 197/2001. (X. 19.) Korm. rendelet,

1041. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 195/2001. (X. 19.) Korm. rendelet,

1042. a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet,

1043. az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése,

1044. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 187/2001. (X. 12.) Korm. rendelet,

1045. az országgyűlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról szóló 2/1990. (I. 11.) MT rendelet módosításáról szóló 181/2001. (X. 4.) Korm. rendelet,

1046. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 169/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet,

1047. az Egzisztencia Hitelről és Részletfizetési Kedvezményről szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet,

1048. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 156/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet 1-3. §-a, 5-8. §-a, 9. § (2)-(4) bekezdése, melléklete,

1049. a zálogjogra vonatkozó törvényi szabályozás módosításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 150/2001. (IX. 1.) Korm. rendelet 2. §-ában az ", ezzel egyidejűleg az ingó dolgokat terhelő jelzálogjog és a vagyont terhelő zálogjog nyilvántartásáról szóló 7/1997. (I. 22.) Korm. rendelet hatályát veszti" szövegrész,

1050. a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 144/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet,

1051. az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet,

1052. az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése,

1053. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet 1-12. §-a, 13. § (2)-(3) bekezdése,

1054. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 3/2001. számú, a Magyar Köztársaságnak a "Kultúra 2000" programban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről szóló 132/2001. (VII. 18.) Korm. rendelet,

1055. a zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 131/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet,

1056. az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága keretében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 128/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a)-b) pontja,

1057. az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 126/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. §-a,

1058. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 124/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet,

1059. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 123/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet,

1060. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 122/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet,

1061. az Egyetemes Postaegyesület XXII. Pekingi Kongresszusán elfogadott Általános Szabályzat, valamint az Egyetemes Postaegyezmény és Zárójegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 121/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 4. § harmadik mondata,

1062. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet,

1063. a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti a magán-munkaközvetítési tevékenységről szóló 274/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 139/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. §-a" szövegrész, 18. § (2)-(6) bekezdése,

1064. a SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről szóló 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet,

1065. a SAPARD 2000. évi Éves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről szóló 116/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet,

1066. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 115/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet 1-9. §-a, 1., 2. számú melléklete,

1067. a vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, kezeléséről, az abban foglalt adatok védelméről, valamint a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal szervezetéről, működéséről és az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról szóló 114/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet,

1068. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 113/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet,

1069. a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 108/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet,

1070. a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 107/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet,

1071. a köztisztviselők tartalékállományba helyezéséről és a betöltetlen köztisztviselői állások nyilvános közzétételéről szóló 150/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet,

1072. a mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és működésének támogatásáról szóló 101/2001. (VI. 20.) Korm. rendelet 9. § (2)-(3) bekezdése,

1073. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 15. §-t követő alcíme,

1074. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között bizonyos borokra és szeszes italokra vonatkozó kölcsönös kereskedelmi kedvezményekről szóló levélváltás formájában megkötött megállapodás kihirdetéséről szóló 97/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet,

1075. az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet módosításáról szóló 95/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet,

1076. a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet,

1077. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2001. (V. 16.) Korm. rendelet 1-13. §-a, 14. § (3) bekezdése, 1-3. számú melléklete,

1078. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 2/2001. számú, a Magyarországnak a Socrates II. és a Fiatalok programokban történő részvételével kapcsolatos, a 2001-2006. évekre érvényes pénzügyi hozzájárulásáról szóló határozatának kihirdetéséről szóló 80/2001. (V. 11.) Korm. rendelet,

1079. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet,

1080. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 77/2001. (V. 9.) Korm. rendelet,

1081. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 75/2001. (V. 9.) Korm. rendelet,

1082. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, tiltott kábítószer-kereskedelem és szervezett bűnözés elleni küzdelemben való együttműködésről szóló, Budapesten, 1996. június 13-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 73/2001. (IV. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése,

1083. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról szóló 68/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet,

1084. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 65/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet,

1085. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet,

1086. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 58/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet 3. §-a,

1087. az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelet,

1088. az EUROCONTROL Egyezményhez - módosításaihoz és függelékeihez -, továbbá az Útvonalhasználati Díjakról szóló Sokoldalú Megállapodáshoz történt csatlakozás kihirdetéséről szóló 19/1993. (I. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 43/2001. (III. 19.) Korm. rendelet,

1089. az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2001. (III. 14.) Korm. rendelet,

1090. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 29/2001. (III. 2.) Korm. rendelet,

1091. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról szóló 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet,

1092. a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 23/2001. (II. 14.) Korm. rendelet,

1093. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 24. § (2)-(5) bekezdése, 25. § (1) bekezdése, 27. § (4)-(5) bekezdése, 27. § (6) bekezdésében az ", első alkalommal 2003. március 31-ig" szövegrész, 28. § (1), (5) bekezdése,

1094. a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 19/2001. (II. 12.) Korm. rendelet,

1095. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 14/2001. (II. 1.) Korm. rendelet,

1096. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet "VI. Települési önkormányzatok által nyújtható támogatás" címe, 45. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII. 26.) MT rendelet, és az azt módosító 35/1989. (IV. 30.) MT rendelet, 16/1990. (I. 31.) MT rendelet, 109/1990. (XII. 20.) Korm. rendelet, 76/1992. (IV. 30.) Korm. rendelet, 180/1993. (XII. 29.) Korm. rendelet, 136/1993. (X. 7.) Korm. rendelet, 45/1995. (IV. 24.) Korm. rendelet, 96/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet, 186/1996. (XII. 12.) Korm. rendelet, 141/1994. (XI. 2.) Korm. rendelet, 134/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet, 3/1998. (I. 12.) Korm. rendelet, 202/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet, 91/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet, 122/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet, 1/2000. (I. 14.) Korm. rendelet, 41/2000. (III. 24.) Korm. rendelet, 101/2000. (VI. 27.) Korm. rendelet, a végrehajtására kiadott 77/1988. (XII. 27.) PM-ÉVM együttes rendelet és az azt módosító 3/1990. (II. 1.) PM-BM együttes rendelet, 11/1992. (IV. 30.) PM-BM együttes rendelet, 36/1993. (XII. 29.) PM-BM együttes rendelet, 141/1994. (XI. 2.) Korm. rendelet, 9/1995. (IV. 28.) PM-BM rendelet hatályát veszti" szövegrész,

1097. az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj megalapításáról szóló 92/1998. (V. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 8/2001. (I. 19.) Korm. rendelet,

1098. a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2001. (I. 17.) Korm. rendelet,

1099. a Magyarország és az Európai Unió Társulási Tanácsának a "származó termék" fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módszeréről szóló, az Európai Unió és Magyarország közötti Európai Megállapodás 4. számú Jegyzőkönyvének módosításáról szóló 4/2000. számú határozatának kihirdetéséről szóló 276/2000. (XII. 28.) Korm. rendelet,

1100. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (DC. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 271/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1-4. §-a, 5. § (2)-(3) bekezdése, 1-2. számú melléklete,

1101. a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 268/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,

1102. az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § harmadik mondata,

1103. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 12. §-t követő "[A Törvény 66. §-ának (7) bekezdéséhez]" szövegrésze, 16. § (2) bekezdése,

1104. az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ában az ", ezzel egyidejűleg az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 143/1999. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 62/2000. (V. 4.) Korm. rendelet és a 176/2000. (IX. 31.) Korm. rendelet hatályát veszti" szövegrész,

1105. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 254/2000. (XII. 25.) Korm. rendelet,

1106. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése, 44. §-a,

1107. a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 20. §-a, 20. §-t megelőző alcíme, 21. §-a, 21. §-t megelőző alcíme,

1108. a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 31. § (1)-(6), (8) bekezdése, 32. §-a, 32-t megelőző alcíme,

1109. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet "Átmeneti rendelkezés" alcíme, 54. §-t megelőző alcíme, 54. § (2)-(3) bekezdése,

1110. a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről és a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 247/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet II. fejezete, 8. § (1) bekezdés második mondata, 8. § (2)-(4) bekezdése,

1111. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény végrehajtását szolgáló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 246/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet,

1112. a közraktárak éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 245/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése, 7. §-a, 7. §-t megelőző alcíme,

1113. a természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet, valamint a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 238/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet,

1114. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet,

1115. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §-ában az ", egyidejűleg hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 113/1992. (VII. 14.) Korm. rendelet, az azt módosító 237/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, a 17/1998. (I. 30.) Korm. rendelet és a 24/2000. (III. 8.) Korm. rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 20. §-ának (2) bekezdése" szövegrész,

1116. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés második mondata,

1117. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásárakiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 230/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet,

1118. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-10. §-a, 12. §-a, 14. §-a, 15. §-a, 17. §-a, 18. §-a, 20-24. §-a, 25. § (3) bekezdése, melléklete,

1119. a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek irányításával kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról szóló 227/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet,

1120. az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 226/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet,

1121. a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. § második mondata,

1122. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése,

1123. az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdése, 55. §-a,

1124. a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 54. § (1) bekezdésében az "azzal, hogy rendelkezéseit első ízben a 2001. évi üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni" szövegrész, 54. § (2) bekezdése, 55. §-a,

1125. a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. §-a, 22. §-t megelőző alcíme, 23. §-a, 23. §-t megelőző alcíme,

1126. az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében a "-(3) " szövegrész, az "azzal, hogy rendelkezéseit először a 2001. évről készített beszámolókészítése során kell alkalmazni" szövegrész, 15. § (3)-(4) bekezdése,

1127. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. § (2), (3) bekezdése, 17. §-a, 17. §-t megelőző alcíme,

1128. a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,

1129. a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 13. §-a, 13. §-t megelőző alcíme,

1130. a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a, 32. §-t megelőző alcíme,

1131. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 213/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet,

1132. a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 210/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet,

1133. a Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól szóló 169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 209/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet,

1134. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 208/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet,

1135. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 1-14. §-a, 15. § (3) bekezdése,

1136. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 204/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet,

1137. az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés második mondata, 60. § (2)-(5) bekezdése,

1138. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 195/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet,

1139. a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 5. §-ában az ", egyidejűleg hatályát veszti az egyes múzeumi kedvezményekről szóló 8/1988. (IV. 25.) MM rendelet" szövegrész,

1140. a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében az "azzal, hogy rendelkezéseit először a 2001. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni" szövegrész, 17. § (2) bekezdése, 18. §-a, 18. §-t megelőző alcíme,

1141. a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 189/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. §-ában az ", egyidejűleg a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a módosításáról rendelkező 143/1997. (IX. 3.) Korm. rendelet, illetőleg az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat átszervezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról rendelkező 23/1999. (II. 10.) Korm. rendelet 2. §-a a hatályát veszti" szövegrész,

1142. a kémiai biztonság területén működő tárcaközi bizottság működésének részletes szabályairól szóló 188/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése,

1143. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról szóló 186/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet,

1144. a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 183/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet,

1145. a 2001. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 173/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 4. § második mondata,

1146. az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet,

1147. a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 161/2000. (IX. 21.) Korm. rendelet,

1148. az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 160/2000. (IX. 21.) Korm. rendelet,

1149. a dokumentumvásárlási hozzájárulásról szóló 157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet 5. § (2)-(4) bekezdése,

1150. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 153/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet,

1151. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 152/2000. (IX. 8.) Korm. rendelet,

1152. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya közötti növényvédelmi karantén és a növényvédelmi együttműködésről szóló egyezményt kihirdető 128/1996. (VII. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 143/2000. (VIII. 17.) Korm. rendelet,

1153. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet,

1154. az egyes kormányrendeleteknek a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 139/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet,

1155. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 134/2000. (VII. 26.) Korm. rendelet,

1156. a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése,

1157. a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 131/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet,

1158. az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 18. §-a, 19. § második mondata, 20. §-a,

1159. a gazdasági kamarák közigazgatási feladatainak átadásával kapcsolatos rendelet módosításokról szóló 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet,

1160. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 116/2000. (VII. 6.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,

1161. a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 114/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 13. § (2)-(3) bekezdése,

1162. a Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság feladat- és hatásköréről, valamint működési rendjéről szóló 112/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 5. §-ában az ", a megalakulását követő 60 napon belül" szövegrész,

1163. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 111/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 1-8. §-a, 9. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg" szövegrész, 9. § (1) bekezdés a)-c) pontja,

1164. a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdő ellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 109/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet,

1165. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet,

1166. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2000. (VI. 22.) Korm. rendelet,

1167. az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről szóló 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése,

1168. a külügyminiszter feladat- és hatáskörének kiegészítése miatt szükséges egyes jogszabályok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 71/2000. (V. 19.) Korm. rendelet,

1169. a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 68/2000. (V. 19.) Korm. rendelet,

1170. a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése,

1171. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a rendszeres szociális segélyre vonatkozó rendelkezéseivel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 64/2000. (V. 9.) Korm. rendelet,

1172. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 63/2000. (V. 5.) Korm. rendelet,

1173. a területfejlesztési önkormányzati társulások működéséhez kapcsolódó költségvetési hozzájárulásról szóló 61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet 8. §-a,

1174. az Országos Atomenergia Bizottság feladatáról, hatásköréről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal feladat- és hatásköréről, bírságolási jogköréről szóló 87/1997. (V. 28.) Korm. rendelet, továbbá a nukleáris export és import engedélyezéséről szóló 121/1997. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 52/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet,

1175. a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság alapításáról szóló 21/1996. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 46/2000. (IV. 7.) Korm. rendelet,

1176. az egyes gyermekvédelmi és szociális jogszabályok módosításáról szóló 42/2000. (III. 24.) Korm. rendelet,

1177. az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 40/2000. (III. 24.) Korm. rendelet,

1178. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a szakmai képzési együttműködésről és a szakképzési vizsgabizonyítványok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1994. április 6-án aláírt Egyezmény szövegének kormányrendelettel történő kihirdetéséről szóló 159/1994. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 34/2000. (III. 17.) Korm. rendelet,

1179. a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet,

1180. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 32/2000. (III. 14.) Korm. rendelet,

1181. a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, 10. § (3) bekezdése, 11/H. § (2) bekezdése, 13. § (2) bekezdése,

1182. az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 23/2000. (III. 8.) Korm. rendelet,

1183. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 21/2000. (III. 3.) Korm. rendelet,

1184. a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 10/2000. (II. 2.) Korm. rendelet,

1185. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 9/2000. (II. 2.) Korm. rendelet,

1186. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 8/2000. (II. 2.) Korm. rendelet 1-2. §-a, 1-2. számú melléklete,

1187. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2000. (I. 27.) Korm. rendelet,

1188. a természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet 11. §-t követő alcíme, 13. § (3)-(5) bekezdése,

1189. az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-t követő alcíme, 3. §-t követő alcíme, 15/A. §-t követő alcíme, 51. §-t követő alcíme, 153. § (3) bekezdése,

1190. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 217/1999. (XII. 27.) Korm. rendelet 1-21. §-a, 23-29. §-a, 31-46. §-a, 48-53. §-a, 55-75. §-a, 77-80. §-a, 82-92. §-a, 93. § (2)-(3), (5)-(6) bekezdése, 94. § (4) bekezdése, 1-3. számú melléklete, 5/a-6. számú melléklete, 8-12/c. számú melléklete, 14/a-17. számú melléklete,

1191. a Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok felügyeletének és feladatkörének, továbbá a közigazgatási hivatalok feladatkörének változásával összefüggő egyes jogszabályok módosításáról szóló 214/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet,

1192. az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 213/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet,

1193. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet,

1194. az egyes, a közlekedési hatósági hatáskörökkel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 206/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet,

1195. a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 204/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet,

1196. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 1-4. §-a, 6-16. §-a, 17. § (1) bekezdésében az "; egyidejűleg" szövegrész, 17. § (1) bekezdés a)-b) pontja,

1197. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 202/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet,

1198. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 1-16. §-a, 18. §-a, 20-22. §-a, 23. § (1) bekezdés harmadik mondata, 23. § (4) bekezdése, melléklete,

1199. a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 198/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet,

1200. a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 197/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet,

1201. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 196/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet,

1202. a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 190/1999. (XII. 18.) Korm. rendelet 7. § (3)-(4) bekezdése,

1203. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 23. § (13)-(14) bekezdése,

1204. a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 187/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet,

1205. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése, 20. §-a, 20. §-t megelőző alcíme,

1206. a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 178/1999. (XII. 8.) Korm. rendelet,

1207. a tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 177/1999. (XII. 8.) Korm. rendelet,

1208. a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet,

1209. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 169/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet,

1210. a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése, 48. §-a, 49. § (2) bekezdése, 50-52. §-a, 54-64. §-a,

1211. a védelmi stratégiai és biztonságpolitikai hatáskörök gyakorlásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról, illetőleg hatályon kívül helyezéséről szóló 167/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 2. §-a, 2. §-t megelőző alcíme, 3. §-t megelőző alcíme, 4. §-t megelőző alcíme,

1212. az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,

1213. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet,

1214. a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 157/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet,

1215. a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet 10. § (2)-(3) bekezdése,

1216. a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 155/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet,

1217. a 2000. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 154/1999. (X. 22.) Korm. rendelet 4. § második mondata,

1218. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 150/1999. (X. 15.) Korm. rendelet,

1219. az országgyűlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról szóló 2/1990. (I. 11.) MT rendelet módosításáról szóló 147/1999. (X. 8.) Korm. rendelet,

1220. a Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetéről és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,

1221. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 60. § (2)-(5) bekezdése,

1222. a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatáról szóló 49/1995. (V. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 135/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet,

1223. a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése,

1224. a fák védelméről szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 128/1999. (VIII. 13.) Korm. rendelet,

1225. a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/1999. (VIII. 13.) Korm. rendelet,

1226. az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 126/1999. (VIII. 13.) Korm. rendelet,

1227. a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 13. § (2)-(6) bekezdése, 14. § (1) bekezdése, 15. §-a,

1228. a Szabad Magyarországért Emléklap alapításáról és adományozásáról, valamint a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 110/1999. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, 7. §-a,

1229. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosításáról szóló 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet,

1230. a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,

1231. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet 5. §-t követő alcíme, "A pályázati eljárás rendje" alcíme,

1232. a statisztikai szakértői engedélyek kiadásáról szóló 21/1994. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 92/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet,

1233. az igazságügyi szakértőkről szóló 53/1993. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 89/1999. (VI. 16.) Korm. rendelet,

1234. a tűzvédelmi bírságnak, valamint biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint a felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 87/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet,

1235. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, 10/A. §-a,

1236. a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 66/1999. (V. 5.) Korm. rendelet,

1237. a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése,

1238. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 267/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 60/1999. (IV. 21.) Korm. rendelet,

1239. a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésére kijelölt szerv létrehozásáról és tevékenységének pénzügyi forrásáról szóló 240/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/1999. (III. 31.) Korm. rendelet,

1240. a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában az ", ezzel egyidejűleg a Közmunkatanácsról és a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 11761997. (VII. 8.) Korm. rendelet, az azt módosító 193/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet, továbbá a 133/1998. (VII. 29.) Korm. rendelet hatályát veszti" szövegrész,

1241. a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 47/1999. (III. 18.) Korm. rendelet,

1242. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 51. §-a, 52. § (1) bekezdésében az "- a (3)-(8) bekezdések kivételével -" szövegrész, 52. § (2) bekezdésében az ", azzal egyidejűleg az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 16/A. §-ának (16) bekezdése hatályát veszti" szövegrész, 52. § (3)-(10) bekezdése,

1243. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 37/1999. (II. 26.) Korm. rendelet,

1244. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/1999. (II. 26.) Korm. rendelet,

1245. a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 29. § (2)-(3) bekezdése,

1246. a Magyar-EK Társulási Tanácsnak a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodás 4. számú Jegyzőkönyvének módosítása tárgyában hozott 1/99. számú határozata kihirdetéséről szóló 21/1999. (II. 10.) Korm. rendelet,

1247. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet kiegészítéséről szóló 19/1999. (II. 5.) Korm. rendelet,

1248. a személyi azonosító használatával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 13/1999. (II. 1.) Korm. rendelet I-III. fejezete, 63. §-a, 1-3. számú melléklete,

1249. a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 9/1999. (I. 27.) Korm. rendelet,

1250. az állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-t követő alcíme, 11. § (2)-(3) bekezdése,

1251. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 234/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1-10. §-a, 12-24. §-a, 27. §-a, 29. § (1) bekezdésében az "; egyidejűleg a 24. § (2) bekezdésének második mondata, a 65. § (2) bekezdése, a 87. § (1) bekezdése h) pontjában a "gyermekgondozási díjban" szövegrész, a 87. § (2) bekezdése, valamint a 89. § (1) bekezdésének második mondata és (3) bekezdése hatályát veszti. A 62. § (2) bekezdésében a "Tny. 50. § (4) bekezdés"-ére hivatkozás "Tny. 50. § (6) bekezdés"-re, a 62. § (3) bekezdésében a "Tny. 50. § (1) bekezdés b) pont"-jára hivatkozás "Tny. 50. § (2) bek. b) pont"-ra, a 62. § (5) bekezdésében a "Tny. 50. § (4) bekezdés"-ére hivatkozás "Tny. 50. § (6) bekezdés"-re, a 87. § (1) bekezdés a) pontjában "az összesítő elszámolás" szövegrész "összesítő bevallás"-ra, a h) pontban a "társadalombiztosítási kifizetőhely" szövegrész "családtámogatási kifizetőhely"-re, a 90. § (1) bekezdésében a "Tny. 50. § (4) bekezdés"-re hivatkozás "Tny. 50. § (6) bekezdés"-re, a (3) bekezdésben a "Tny. 50. § (1) bekezdés b) pont"-jára hivatkozás "Tny. 50. § (2) bekezdés b) pont"-jára változik" szövegrész, 29. § (2) bekezdése, melléklete,

1252. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 232/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,

1253. a Nemzeti Egészségügyi Tanács feladatköréről, szervezetéről és működéséről szóló 229/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (2)-(4) bekezdése,

1254. a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 227/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,

1255. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 226/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1-2. §-a,

1256. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 224/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1-22. §-a, 23. § (3)-(4) bekezdése, melléklete,

1257. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §-t követő alcíme, 28-30. §-a, 32. § (1) bekezdése,

1258. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 221/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,

1259. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 89. §-t követő alcíme, 158. §-t követő alcíme, 167. §-a,

1260. a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti az egyes vegyi anyagokra vonatkozó bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 24/1997. (VI. 13.) IKIM rendelet" szövegrész, 12. § (2) bekezdése,

1261. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 35. § (2)-(3) bekezdése,

1262. a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet 17. § (2)-(3), (5) bekezdése,

1263. a vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 197/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet,

1264. a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése,

1265. a belföldi Állami Futárszolgálatról szóló 133/1989. (XII. 22.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 169/1998. (X. 14.) Korm. rendelet,

1266. a Miniszterelnöki Hivatal átalakításával összefüggő egyes jogszabályok és kormányhatározatok módosításáról szóló 168/1998. (X. 6.) Korm. rendelet 2-4. §-a, 5. §-ában az ", egyidejűleg a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóságáról szóló 179/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § b) pontja, valamint a Kisebbségért Díj alapításáról szóló 1/1995. (IX. 28.) ME rendelet 3. § (2) bekezdése hatályát veszti" szövegrész,

1267. a Gazdaságbiztonsági Tartalékról szóló 84/1994. (V. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 167/1998. (X. 6.) Korm. rendelet,

1268. a magánnyugdíjpénztárakat minősítő szervezetekről szóló 166/1998. (X. 6.) Korm. rendelet 17. §-a,

1269. a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 142/1998. (VIII. 25.) Korm. rendelet,

1270. a Kormány megalakulásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 128/1998. (VII. 15.) Korm. rendelet,

1271. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a diákigazolványról szóló 34/1998. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 124/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet,

1272. az Országos Atomenergia Bizottság feladatáról, hatásköréről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal feladat- és hatásköréről, bírságolási jogköréről szóló 87/1997. (V. 28.) Korm. rendelet, továbbá a talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 122/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet,

1273. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról szóló 121/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet,

1274. a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése,

1275. a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 110/1998. (VI. 3.) Korm. rendelet,

1276. a Magyar Nemzeti Bank engedélyezési hatáskörébe tartozó pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzésének egyes feltételeiről szóló 61/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 108/1998. (V. 27.) Korm. rendelet,

1277. a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 103/1998. (V. 22.) Korm. rendelet,

1278. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése,

1279. az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj megalapításáról szóló 92/1998. (V. 8.) Korm. rendelet,

1280. a Magyar Export-import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet 12. §-ában az "ezzel egyidejűleg az exporthitelekhez kapcsolódó kamatkiegyenlítési rendszerről szóló 105/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet hatályát veszti" szövegrész,

1281. az egyes társadalombiztosítási jogszabályok módosításáról szóló 64/1998. (III. 31.) Korm. rendelet,

1282. a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg a sajtótermékek köteles- és tiszteletpéldányairól szóló 17/1986. (VIII. 20.) MM rendelet, a sajtótermékek köteles- és tiszteletpéldányairól szóló 17/1986. (VIII. 20.) MM rendelet módosításáról szóló 26/1989. (DC. 12.) MM rendelet és a 7/1991. (VII. 25.) MKM rendelet hatályát veszti" szövegrész, 20. § (2) bekezdése,

1283. a Makó és Térsége Vállalkozási Övezet kijelöléséről szóló 58/1998. (III. 27.) Korm. rendelet,

1284. a Salgótarján-Bátonyterenye Térsége Vállalkozási Övezet kijelöléséről szóló 57/1998. (III. 27.) Korm. rendelet,

1285. a Mohácsi Vállalkozási Övezet kijelöléséről szóló 56/1998. (III. 27.) Korm. rendelet,

1286. a Bihari Vállalkozási Övezet kijelöléséről szóló 55/1998. (III. 27.) Korm. rendelet,

1287. a Barcsi Vállalkozási Övezet kijelöléséről szóló 54/1998. (III. 27.) Korm. rendelet,

1288. a Zempléni Vállalkozási Övezet kijelöléséről szóló 53/1998. (III. 27.) Korm. rendelet,

1289. az Ózd-Putnok-Észak-Hevesi Vállalkozási Övezet kijelöléséről szóló 52/1998. (III. 27.) Korm. rendelet,

1290. a vállalkozási övezetek létrehozásának és működésének szabályairól szóló 189/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet, valamint a Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet kijelöléséről szóló 195/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 51/1998. (III. 27.) Korm. rendelet,

1291. a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 3. §-t követő alcíme,

1292. a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg a közigazgatási szakvizsgáról szóló 46/1995. (IV. 24.) Korm. rendelet hatályát veszti" szövegrész, 8. §-a,

1293. a Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet 10. § (2), (5) bekezdése,

1294. az országgyűlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról szóló 2/1990. (I. 11.) MT rendelet módosításáról szóló 20/1998. (II. 6.) Korm. rendelet,

1295. a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 11. §-ában az ", egyidejűleg a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. §-a hatályát veszti" szövegrész,

1296. a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (3)-(5) bekezdése,

1297. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 282/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet,

1298. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 278/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet,

1299. a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 25. §-a, 26. §-a,

1300. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése, 27. §-a, 28. §-a,

1301. az állami felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 25/1995. (III. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 266/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet,

1302. az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 110. §(4) bekezdése,

1303. a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 252/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1-5. §-a, 6. §-ában az ", ezzel egyidejűleg az R. kiegészül az 5. számú melléklettel, amelyet e rendelet melléklete tartalmaz" szövegrész, 6. § második mondata, melléklete,

1304. a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 251/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1-6. §-a,

1305. az adómentes természetbeni juttatásnak minősülő, fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési és postai kedvezményekről szóló 179/1994. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 250/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,

1306. az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés második mondata,

1307. a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 244/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,

1308. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 12. § (2)-(3) bekezdése,

1309. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a, 7. §-t megelőző alcíme, 7. §-t megelőző "(Az Ebtv. 21. §-ához) " szövegrésze, 51. § (2)-(4) bekezdése, 2. számú melléklete,

1310. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 214/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet,

1311. a nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék tároló biztonsági övezetéről szóló 213/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,

1312. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról tárgyú 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 210/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet,

1313. a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/1997. (XI. 19.) Korm. rendelet,

1314. az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet módosításáról szóló 199/1997. (XI. 14.) Korm. rendelet,

1315. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés második, harmadik mondata, 28. § (3) bekezdése,

1316. a vállalkozási övezetek létrehozásának és működésének szabályairól szóló 189/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet, valamint a Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet kijelöléséről szóló 195/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/1997. (X. 31.) Korm. rendelet,

1317. a nyugellátások és baleseti nyugellátások, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 187/1997. (X. 31.) Korm. rendelet 13. § (2)-(3), (5) bekezdése,

1318. a Magyarság Hírnevéért Díjról szóló 183/1997. (X. 17.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés második mondata,

1319. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a közúti járművek vezetői engedélyeinek kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1996. július 17. napján aláírt Megállapodás jegyzékváltás útján történő módosításának kihirdetéséről szóló 177/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,

1320. a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 30. § második mondata,

1321. a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 6. §-t követő alcíme, 9. § (3)-(6) bekezdése,

1322. a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó előírásokról szóló 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése,

1323. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 172. § (8)-(9) bekezdése, 173-179. §-a, 174. §-t megelőző alcíme, 175. §-t megelőző alcíme,

1324. a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 145/1997. (IX. 5.) Korm. rendelet 1-4. §-a, 5. § (2) bekezdése,

1325. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) között a szervezet magyarországi jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1992. április 7-én, Budapesten aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 44/1993. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 144/1997. (IX. 5.) Korm. rendelet,

1326. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése,

1327. a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 129/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet,

1328. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagok, valamint ionizáló sugárzást létrehozó berendezések köréről szóló 124/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (2)-(3) bekezdése,

1329. a készülék üzemben tartási díj beszedésének részletes szabályairól szóló 122/1997. (VII. 17.) Korm. rendelet 4. § (1), (4), (5) bekezdése, 9. §-a, 9. §-t megelőző alcíme, 10. § (1) bekezdés második mondata,

1330. a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 118/1997. (VII. 11.) Korm. rendelet,

1331. a statisztikai szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 77/1996. (V. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 115/1997. (VII. 1.) Korm. rendelet,

1332. a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés első mondata, 9. § (5) bekezdése,

1333. az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése,

1334. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról szóló 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet,

1335. a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet, továbbá a járművezető gyakorlati szakoktatók saját jármű üzemeltetésének költségtérítéséről szóló 124/1994. (IX. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 92/1997. (VI. 4.) Korm. rendelet 1-5. §-a, 1-3. számú melléklete,

1336. a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 88/1997. (V. 28.) Korm. rendelet 1. §-a,

1337. a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 83/1997. (V. 21.) Korm. rendelet 1-3. §-a, 4. § (1) bekezdésében az "azzal, hogy egyidejűleg az R. 8. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti, valamint az R. 12. §-ának (3) bekezdésében az "5. § (1) bekezdésének" szövegrész helyébe a "6. § (1) bekezdésének" szövegrész lép" szövegrész, 4. § (4) bekezdése, melléklete,

1338. a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 82/1997. (V. 21.) Korm. rendelet,

1339. az Egzisztencia Hitelről és Részletfizetési Kedvezményről szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 79/1997. (V. 13.) Korm. rendelet 1. §-a,

1340. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 75/1997. (V. 9.) Korm. rendelet,

1341. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 58/1997. (IV. 10.) Korm. rendelet 1-3. §-a,

1342. az 1997. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 173/1996. (XI. 29.) Korm. rendelet, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról intézkedő 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 56/1997. (IV. 4.) Korm. rendelet,

1343. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 44/1997. (III. 12.) Korm. rendelet,

1344. a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése,

1345. a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés második mondata, 4. § (4) bekezdése,

1346. a pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítéséről szóló 68/1996. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 39/1997. (III. 5.) Korm. rendelet,

1347. a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 13/A. §-a, valamint az állatviadalok tilalmáról és egyes küzdő ebek behozatali, tenyésztési tilalmáról szóló 15/1994. (II. 1.) Korm. rendelet hatályát veszti" szövegrész,

1348. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 29/1997. (II. 13.) Korm. rendelet,

1349. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és a sport területén történő végrehajtásáról szóló 89/1994. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 21/1997. (II. 13.) Korm. rendelet,

1350. a vasúti személyszállítási szerződésekről szóló 10/1997. (I. 28.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg hatályát veszti a vasúti személy-, útipoggyász- és expresszáru fuvarozási szabályzat kiadásáról szóló 1005/1956. (I. 17.) MT határozat, valamint a módosítására kiadott 22/1960. (V. 8.) Korm. rendelet és 17/1978. (III. 31.) MT rendelet" szövegrész,

1351. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 8/1997. (I. 22.) Korm. rendelet,

1352. a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/1997. (I. 22.) Korm. rendelet,

1353. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 3/1997. (I. 15.) Korm. rendelet,

1354. a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény végrehajtásáról szóló 32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet 75-91. §-a hatályát veszti" szövegrész,

1355. a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése,

1356. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 227/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet,

1357. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 225/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet,

1358. az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése,

1359. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés második mondata, 15. § (3) bekezdése,

1360. az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 206/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet,

1361. a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról szóló 203/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet,

1362. a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése, 29. §-a,

1363. a Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet kijelöléséről szóló 195/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet,

1364. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 190/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet,

1365. a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 187/1996. (XII. 13.) Korm. rendelet,

1366. a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése,

1367. a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló, többször módosított 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet módosításáról szóló 175/1996. (XI. 29.) Korm. rendelet,

1368. az 1997. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 173/1996. (XI. 29.) Korm. rendelet,

1369. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 170/1996. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés második mondata,

1370. a megyei (fővárosi) vagyonátadó bizottságokról szóló 63/1990. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 164/1996. (XI. 14.) Korm. rendelet,

1371. a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése,

1372. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 158/1996. (X. 25.) Korm. rendelet,

1373. a vasúti árufuvarozási szerződésekről szóló 153/1996. (X. 15.) Korm. rendelet 54. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg hatályát veszti:" szövegrész, 54. § (1) bekezdés a)-b) pontja,

1374. a szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás szabályozásáról szóló 142/1996. (IX. 2.) Korm. rendelet 5. § második mondata,

1375. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet 42. §-t követő "Terepfelmérői pótlék" és "Gyakorlati pótlék" alcíme, 46. §-t követő alcíme, 48. §-t követő alcíme, 68. § második mondata,

1376. a rejtjeltevékenységről szóló 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 135/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet,

1377. a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 6. § (2)-(6) bekezdése,

1378. az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatásokról szóló 63/1992. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet,

1379. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,

1380. a tűzoltóság tagjaira vonatkozó kötelező élet- és baleset-biztosításról szóló 117/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 5. §-a,

1381. a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/1996. (VII. 16.) Korm. rendelet,

1382. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 17. §-a,

1383. a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. §-a,

1384. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a növény-egészségügyi és növényvédelmi együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 89/1996. (VI. 21.) Korm. rendelet,

1385. a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (9) bekezdése,

1386. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1979. évi március hó 24. napján aláírt Kereskedelmi Hajózási Megállapodás kihirdetéséről szóló 55/1979. (XII. 30.) MT rendelet módosításáról szóló 67/1996. (V. 15.) Korm. rendelet,

1387. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 52/1996. (IV. 10.) Korm. rendelet,

1388. a nyári időszámítás alkalmazásáról szóló 39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg a nyári időszámítás bevezetéséről szóló 1/1991. (I. 29.) IKM-KHVM együttes rendelet hatályát veszti" szövegrész,

1389. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között, a polgári légiközlekedés tárgyában, Budapesten, az 1974. évi május 25. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 27/1977. (VIII. 1.) MT rendelet módosításáról szóló 34/1996. (III. 5.) Korm. rendelet,

1390. a hivatalos iratok kézbesítésének egyszerűsítéséről szóló 43/1953. (VIII. 20.) MT rendelet módosításáról szóló 33/1996. (II. 27.) Korm. rendelet,

1391. a hegesztők minősítéséről szóló miniszteri rendelet kiadására történő felhatalmazásról szóló 18/1996. (I. 31.) Korm. rendelet,

1392. a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése,

1393. a tudományos továbbképzés befejezésének feltételeiről, a külföldön szerzett tudományos fokozat hazai elismeréséről és a kandidátusi fokozattal járó illetménykiegészítésről szóló 55/1995. (V. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 171/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet,

1394. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés második mondata, 21. § (8) bekezdése,

1395. az igazságügyi szakértőkről szóló 53/1993. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 155/1995. (XII. 22.) Korm. rendelet,

1396. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról szóló 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet,

1397. a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése,

1398. a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában az ", egyidejűleg hatályát veszti a polgári repülésről szóló, az 1981. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott - a 17/1983. (VI. 1.) MT rendelettel, a 95/1989. (VIII. 30.) MT rendelettel, a 88/1990. (IV. 30.) MT rendelettel, a 102/1991. (VII. 31.) Korm. rendelettel, a 32/1992. (II. 14.) Korm. rendelettel, a 13/1993. (I. 19.) Korm. rendelettel módosított - 17/1981. (VI. 9.) MT rendelet" szövegrész,

1399. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet 2. §-ában az ", egyidejűleg hatályát veszti a Nemzeti alaptanterv Tantervi alapelveinek kiadásáról szóló 31/1994. (III. 12.) Korm. rendelet" szövegrész,

1400. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról rendelkező 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 124/1995. (X. 18.) Korm. rendelet,

1401. a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról rendelkező 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 123/1995. (X. 6.) Korm. rendelet,

1402. a Balatonnal kapcsolatos kormányzati feladatok koordinációjáról szóló 62/1995. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 121/1995. (X. 4.) Korm. rendelet,

1403. a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti a polgári védelemről szóló 15/1992. (I. 27.) Korm. rendelet végrehajtására kiadott 7/1992. (V. 19.) BM rendelet 6. §-ának (1)-(2) és (3) bekezdése" szövegrész,

1404. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése,

1405. az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 109/1995. (IX. 15.) Korm. rendelet,

1406. a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 17. §-a,

1407. az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet,

1408. a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 15. §-a,

1409. az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 10. § (2)-(3) bekezdése,

1410. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti vízummegállapodás kihirdetéséről szóló 90/1995. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése,

1411. a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 14. §-a hatályát veszti" szövegrész, 7. § (2) bekezdése,

1412. a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet 43-44. §-a,

1413. a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról szóló 18/1990. (I. 31.) MT rendelet módosításáról szóló 63/1995. (VI. 8.) Korm. rendelet,

1414. a Balatonnal kapcsolatos kormányzati feladatok koordinációjáról szóló 62/1995. (VI. 8.) Korm. rendelet,

1415. a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tárgyi és költségvetési átadás-átvételének rendjéről szóló 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet,

1416. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 56/1995. (V. 17.) Korm. rendelet,

1417. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti a közműves vízellátás és közműves csatornázás szabályainak kiadásáról szóló 27/1975. (X. 30.) MT rendelet, valamint az azt módosító 88/1990. (IV. 30.) MT rendelet 1. mellékletének 12. pontja, a 18/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 10-14. §-a, a 119/1993. (VIII. 25.) Korm. rendelet, továbbá a közműves vízellátás és a közműves csatornázás egyes kérdéseiről szóló 4/1975. (XI. 26.) OVH rendelkezés" szövegrész, 25. § (3)-(5), (11)-(12) bekezdése,

1418. az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 32/1977. (XII. 31.) ÉVM rendelet az életvédelmi létesítmények nyilvántartásáról" szövegrész, 9. § (2) bekezdése,

1419. a vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése,

1420. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról szóló 31/1995. (III. 24.) Korm. rendelet 1-6. §-a, 7. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg a nemzetközi közúti áruszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló - a 13/1992. (III. 25.) KHVM rendelettel módosított - 7/1991. (I. 29.) KHVM rendelet 3/A. §-ának (3) és (4) bekezdése hatályát veszti" szövegrész, 7. § (2)-(6) bekezdése, 1-3. melléklete,

1421. a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 8. §-ában az ", egyidejűleg hatályát veszti:" szövegrész, 8. § a)-b), d)-f), h)-m) pontja,

1422. a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében az ", a rendelet alapján járó akadémikusi tiszteletdíjat [2. § (1) bekezdés], a hozzátartozói ellátásokat (3. §) és az Akadémia Doktora tiszteletdíját azonban 1995. január 1. napjától kell folyósítani" szövegrész, 20. § (2)-(3) bekezdése,

1423. a Magyar Tudományos Akadémiára bízott állami tulajdonú ingatlanok körének meghatározásáról szóló 131/1994. (X. 14.) Korm. rendelet,

1424. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1994. május 5-én aláírt kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 129/1994. (X. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés második mondata,

1425. a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról rendelkező 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 116/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet,

1426. a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 115/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet,

1427. az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 114/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet,

1428. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-t követő "(A Hdt. 6. §-ához) " szövegrésze, 18. § (2) bekezdése,

1429. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 94/1994. (VI. 17.) Korm. rendelet,

1430. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 89/1994. (VI. 8.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése,

1431. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Köztársaság Kormánya között a nemzetközi áruszállításról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 77/1994. (V. 19.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés második mondata,

1432. az emberi környezetre veszélyt jelentő egyes anyagok külföldről történő behozataláról szóló 55/1987. (X. 30.) MT rendelet módosításáról szóló 73/1994. (V. 10.) Korm. rendelet,

1433. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 72/1994. (V. 10.) Korm. rendelet,

1434. a Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése,

1435. a rejtjeltevékenységről szóló 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése,

1436. a bedolgozók foglalkoztatásáról szóló 24/1994. (II. 25.) Korm. rendelet 27. §-ában az "; egyidejűleg a bedolgozói munkaviszony szabályozásáról szóló 63/1967. (XII. 27.) Korm. rendelet, a bedolgozók foglalkoztatásáról szóló 10/1981. (IX. 29.) MüM rendelet, valamint az azt módosító 6/1991. (VI. 29.) MüM rendelet 1. §-a hatályát veszti" szövegrész,

1437. a statisztikai szakértői engedélyek kiadásáról szóló 21/1994. (II. 16.) Korm. rendelet 9. §-a, 10. §-a, 11. § második mondata,

1438. a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/1994. (II. 9.) Korm. rendelet,

1439. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 16/1994. (II. 4.) Korm. rendelet,

1440. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, valamint a mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásainak rendszeréről szóló 179/1993. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 10/1994. (I. 30.) Korm. rendelet,

1441. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú, 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 177/1993. (XII. 19.) Korm. rendelet,

1442. a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet 22. §-t követő alcíme, 24. §-t megelőző alcímében az "és vegyes" szövegrész, 24. § második mondata,

1443. a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központról szóló 59/1990. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 168/1993. (XII. 2.) Korm. rendelet,

1444. az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtására kiadott 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/1993. (XI. 30.) Korm. rendelet,

1445. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 48. § (6) bekezdése, 49. § (3) bekezdése, 51. §-a,

1446. a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítéséről szóló 23/1989. (III. 12.) MT rendelet módosításáról szóló 141/1993. (X. 13.) Korm. rendelet,

1447. az Egzisztencia hitelről és részletfizetési kedvezményről szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 121/1993. (IX. 9.) Korm. rendelet,

1448. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 5. §-ában az "; egyidejűleg a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 8/1990. (IV. 25.) PM rendelet és az azt módosító 1/1991. (I. 31.) PM rendelet hatályukat vesztik" szövegrész,

1449. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél című 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése,

1450. a Magyar UNESCO Bizottságról szóló 70/1993. (V. 6.) Korm. rendelet 10. §-ában az ", egyidejűleg a Magyar UNESCO Bizottság szervezéséről szóló 1018/1963. (VII. 31.) Korm. határozat hatályát veszti" szövegrész,

1451. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról rendelkező 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 58/1993. (IV. 7.) Korm. rendelet,

1452. az országgyűlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról szóló 2/1990. (I. 11.) MT rendelet mellékletének módosításáról szóló 57/1993. (IV. 7.) Korm. rendelet,

1453. a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg hatályát veszti a központi államigazgatási szervek vezetőinek és ügyintézőinek képesítési rendszeréről szóló 58/1987. (XI. 15.) MT rendelet 8-11. §-a" szövegrész, 11. § (3)-(6) bekezdése,

1454. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 2. §-t követő "[Kjt. 20/A. §-ához]" szövegrésze, 8. §-t követő alcíme, 16. §-t követő "[A Kjt. 66. §-ának (7) bekezdéséhez]" szövegrésze, 17/A. §-t követő "[A Kjt. 71. §-a (3) bekezdéséhez]" és "(A Kjt. 75. §-ához) " szövegrésze,

1455. a szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 47/1993. (III. 17.) Korm. rendelet,

1456. az 1951-1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/1993. (III. 12.) Korm. rendelet,

1457. az Egzisztencia hitelről és részletfizetési kedvezményről szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/1993. (II. 23.) Korm. rendelet,

1458. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 7. §-t követő "Gyermekek napközbeni ellátása" alcíme,

1459. az áruknak, szolgáltatásoknak és anyagi értéket képviselő jogoknak rubel-elszámolásban történő behozataláról szóló 52/1992. (III. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/1993. (I. 27.) Korm. rendelet,

1460. az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet módosításáról szóló 8/1993. (I. 13.) Korm. rendelet,

1461. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 17. §-t követő "[A Kjt. 66. §-ának (7) bekezdéséhez]" szövegrésze, 23. § (2) bekezdése,

1462. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 148/1992. (XI. 12.) Korm. rendelet,

1463. az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az ", egyidejűleg hatályát veszti a tanácsi házkezelési szervek kezelésében lévő állami tulajdonban álló lakóépületek nyilvántartásának és feldolgozásának rendjéről szóló 5/1986. (Ép. Ért. 31.) ÉVM-KSH együttes utasítás" szövegrész, 6. § (2) bekezdése,

1464. a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése,

1465. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról szóló 142/1992. (X. 27.) Korm. rendelet,

1466. a külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt Európai Egyezmény, valamint Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,

1467. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 1. §-t követő "[A Kjt. 20. §-ának (2) bekezdéséhez]" szövegrésze, 12. §-t követő "[A Kjt. 61. §-ának (4) bekezdéséhez]" szövegrésze, "[A Kjt. 63. §-ának (5) bekezdéséhez]" szövegrésze, 20. § (9) bekezdése,

1468. az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény végrehajtására kiadott 33/1984. (X. 31.) MT rendelet módosításáról szóló 123/1992. (VIII. 19.) Korm. rendelet,

1469. a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet 3-5. §-a, 7. § (1) bekezdésében az "; ezzel egyidejűleg hatályát veszti: - a Művészeti Alap tagjainak egységes segélyezési rendszeréről szóló 26/1967. (VIII. 26.) Korm. rendelet; - a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjáról szóló 43/1983. (XI. 20.) MT rendelet, valamint az azt módosító 50/1988. (VI. 28.) MT rendelet; - a helyiséggazdálkodásról szóló 19/1984. (IV. 15.) MT rendelet végrehajtására kiadott 8/1984. (IV. 15.) ÉVM rendelet 6. §-ának (2) bekezdése" szövegrész, 7. § (2) bekezdése,

1470. az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében az "azzal, hogy a 2. § (3) bekezdésében foglaltak az 1993. évi eredménykimutatás során alkalmazhatók, egyúttal az alapítványok gazdálkodásáról szóló 96/1988. (XII. 22.) MT rendelet, valamint a 184/1991. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. §-ának (4)-(5) bekezdése hatályát veszti" szövegrész,

1471. a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 11. §-ában az ", azzal, hogy a 2. § (3) bekezdésében foglaltak az 1993. évi eredménykimutatás során alkalmazhatók, egyúttal a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló 16/1989. (II. 26.) MT rendelet a hatályát veszti" szövegrész,

1472. a miniszterek munkáltatói jogáról szóló 112/1992. (VII. 7.) Korm. rendelet,

1473. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet 9. § (2)-(3) bekezdése,

1474. az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény végrehajtására kiadott 33/1984. (X. 31.) MT rendelet módosításáról szóló 72/1992. (IV. 28.) Korm. rendelet,

1475. a vagyonjegyről szóló 94/1988. (XII. 22.) MT rendelet módosításáról szóló 70/1992. (IV. 21.) Korm. rendelet,

1476. az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatásokról szóló 63/1992. (IV. 4.) Korm. rendelet,

1477. a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 7. § második, harmadik mondata,

1478. az Egzisztencia hitelről és részletfizetési kedvezményről szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 59/1992. (III. 26.) Korm. rendelet 1-7. §-a, 8. § (3) bekezdése,

1479. az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet módosításáról szóló 55/1992. (III. 21.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a,

1480. az áruknak, szolgáltatásoknak és anyagi értéket képviselő jogoknak rubel elszámolásban történő behozataláról szóló 52/1992. (III. 21.) Korm. rendelet,

1481. a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet 5. § (4)-(5) bekezdése,

1482. a megyei (fővárosi) vagyonátadó bizottságokról szóló 63/1990. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/1992. (II. 21.) Korm. rendelet,

1483. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasá-gi megbízottak feladat- és hatáskörének megállapításáról az ipar és belkereskedelmi ágazatban 26/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 3-6. §-a, 7. § (2) bekezdése,

1484. az egyes környezet- és természetvédelmi jogszabályok módosításáról, valamint a jegyző környezet- és természetvédelmi feladat- és hatásköréről szóló 24/1992. (I. 28.) Korm. rendelet,

1485. a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról szóló 22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 2. §-a, 4. §-a, 14. §-a,

1486. a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről szóló 20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az "; egyidejűleg hatályát veszti" szövegrész, 3. § (1) bekezdés d) pontja, 3. § (2) bekezdése,

1487. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasá-gi megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 3-5. §-a, 7. §-ában az ", egyidejűleg", valamint a "hatályát veszti" szövegrész, 7. § a), c)-d) pontja,

1488. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasá-gi megbízottak közlekedési és vízügyi feladataival kapcsolatos jogszabály-módosításokról szóló 18/1992. (I. 28.) Korm. rendelet,

1489. a hagyatéki eljárással, a kisajátítási eljárással, a szakfordítással és a tolmácsolással kapcsolatos feladatokról és hatáskörökről szóló 10/1992. (I. 20.) Korm. rendelet,

1490. az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról szóló 145/1991. (XI. 22.) Korm. rendelet 10. § (3)-(4) bekezdése,

1491. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 1. §-t követő "(TV. 3. §-hoz) " szövegrésze, 11. §-a, 11. §-t megelőző "(TV. 11. §-hoz) " szövegrésze, 13. §-t követő "(TV. 14. §-hoz) " szövegrésze, 16. §-ában az ", egyidejűleg az 1/1985. (Mér. K 1.) OMH utasítás, az 1/1988. (Mér. K 2.) OMH utasítás és a 201/1990. OMH Közlemény hatályát veszti" szövegrész,

1492. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról rendelkező 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 114/1991. (IX. 4.) Korm. rendelet,

1493. a volt közszolgálati alkalmazottakat érintő nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről szóló 112/1991. (IX. 2.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,

1494. az összehangolt Áruleíró és Kódrendszerről Brüsszelben, az 1983. évi június hó 14. napján megkötött Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 42/1991. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése,

1495. az Egzisztencia Hitelről és Részletfizetési Kedvezményről szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet 10. §-a, 11. §-ában az ", ezzel egyidejűleg az Egzisztencia Alapról szóló 97/1990. (XI. 27.) Korm. rendelet hatályát veszti" szövegrész,

1496. az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 8. § második mondata,

1497. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról szóló 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet,

1498. az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés második mondata,

1499. az állami vállalatok felügyelő bizottságáról szóló 24/1990. (VIII. 13.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés második mondata, 10. § (2)-(3) bekezdése,

1500. az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény végrehajtásáról rendelkező 33/1984. (X. 31.) MT rendelet módosításáról szóló 20/1990. (VIII. 3.) Korm. rendelet,

1501. az egyes jogszabályok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 88/1990. (IV. 30.) MT rendelet,

1502. a "Magyar Sajtó Napjá"-ról szóló 29/1990. (II. 14.) MT rendelet 2. §-ában az "; egyidejűleg az 1002/1962. (I. 17.) Korm. határozat hatályát veszti" szövegrész,

1503. a vagyonjegyről szóló 94/1988. (XII. 22.) MT rendelet 13. § (1) bekezdésében az ", ezzel egyidejűleg az 51/1987. (X. 14.) MT rendelet hatályát veszti" szövegrész, 13. § (2) bekezdése,

1504. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 26. § (4)-(5) bekezdése,

1505. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 36. §-t követő alcíme, 39. §-t megelőző alcíme, 39. §-ában az ": egyidejűleg az utakról szóló 1962. évi 21. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 34/1962. (IX. 16.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 19/1970. (VI. 7.) Korm. rendelet és a 37/1985. (VIII. 1.) MT rendelet, továbbá a túlsúlyos járművek közlekedésének korlátozásáról szóló 16/1973. (VI. 27.) MT rendelet, valamint az azt módosító 46/1980. (XI. 11.) MT rendelet és a 17/1983. (VI. 1.) MT rendelet hatályát veszti" szövegrész,

1506. a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 7. § (3) bekezdése, 7. § (4) bekezdés második mondata,

1507. a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet 2. §-t követő alcíme, 26. §-t követő alcíme,

1508. a leányvállalatról szóló 65/1984. (XII. 29.) MT rendelet 10. § (1) bekezdésben az "; egyidejűleg hatályát veszti a 28/1983. (VIII. 25.) MT rendelet, valamint az 1/1984. (I. 17.) MT rendelet" szövegrész,

1509. az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 33/1984. (X. 31.) MT rendelet 47. §-t követő alcíme, 50. §-t követő alcíme, 53. §-t megelőző alcíme, 53. §-a, 54. § (1) bekezdésben az "; egyidejűleg a 4/1978. (I. 18.) MT rendelet, a módosításáról rendelkező 8/1981. (IV. 2.) MT rendelet, a 42/1981. (IX. 28.) MT rendelet és a 74/1982. (XII. 15.) MT rendelet, az 1048/1982. (XII. 15.) MT határozat és a 9/1983. (V. 4.) MT rendelet 3. §-a hatályát veszti" szövegrész,

1510. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között Stockholmban az 1981. évi október hó 12. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 55/1982. (X. 22.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése,

1511. a közúti személyszállítási szerződésekről szóló 20/1981. (VI. 19.) MT rendelet 15. §-ában az "; egyidejűleg a 26/1960. (V. 21.) Korm. rendelet, valamint e rendelettel kiadott Gépjárműfuvarozási Szabályzat 1-53. §-a hatályát veszti" szövegrész,

1512. a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 2/1981. (I. 31.) MT rendelet 4. §-t követő alcíme, 9. §-t követő alcíme, 17. §-t követő alcíme, 29. §-t követő "Rakodás", "Árukíséret" és "A teljesítmények igazolása" alcíme, 37. §-ában az "; egyidejűleg a 26/1960. (V. 21.) Korm. rendelettel kiadott Gépjárműfuvarozási Szabályzat 54-108. §-a hatályát veszti" szövegrész,

1513. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a polgári légiközlekedés tárgyában Budapesten, az 1974. évi május hó 25. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 27/1977. (VIII. 1.) MT rendelet 3. § (2) bekezdése,

1514. az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet "I. A törvény végrehajtása" címe, 46. §-ában az "; egyidejűleg hatályukat vesztik az e rendelet mellékletében felsorolt kormányrendeletek és kormányhatározatok" szövegrész, melléklete,

1515. a szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 8. § (2)-(3) bekezdése, valamint

1516. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában című 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet 9. §-t követő alcíme, 11. §-t követő alcíme, 14. §-t követő "A házassági bontóítélet külön illetéke", "Elmegyógyintézetbe való felvétel" és "Költségmentesség" alcíme, 45. §-t követő alcíme, 57. § (2) bekezdése, 58. §-a.

2. §

Hatályát veszti a használati-kezelési útmutatóról és a minőség tanúsításáról szóló 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM együttes rendelet 6. § (2)-(3) bekezdése.

3. §

Hatályát veszti

1. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 28/2006. (V. 22.) BM rendelet,

2. a települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról szóló 27/2006. (V. 22.) BM rendelet,

3. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 11. § (2) bekezdése,

4. az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.) BM rendelet módosításáról szóló 21/2006. (IV. 20.) BM rendelet,

5. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 20/2006. (IV 19.) BM rendelet 10. § (1) bekezdés f) pontja, 54. § (2) bekezdése,

6. a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet módosításáról szóló 18/2006. (IV. 6.) BM rendelet,

7. az államháztartáson kívüli szervezetek támogatását szolgáló BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 34/2005. (VII. 18.) BM rendelet módosításáról szóló 17/2006. (IV. 6.) BM rendelet 1-13. §-a, 15-16. §-a,

8. a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 49. § (2) bekezdése,

9. a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 4/2006. (I. 20.) BM rendelet,

10. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról szóló 63/2005. (XII. 22.) BM rendelet,

11. a körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló 49/1997. (IX. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 62/2005. (XII. 22.) BM rendelet,

12. a Belügyminisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 16/1995. (X. 20.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2005. (XII. 22.) BM rendelet,

13. a belügyminiszter hatáskörébe tartozó sportszakmai szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről szóló 59/2005. (XII. 14.) BM rendelet,

14. a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 57/2005. (XI. 30.) BM rendelet 13. § (2) bekezdése,

15. a választási adatszolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 10/1998. (II. 20.) BM rendelet módosításáról szóló 56/2005. (XI. 24.) BM rendelet,

16. a Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával összefüggésben szükséges, valamint egyes sporttárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2005. (XI. 18.) BM rendelet,

17. a határterületen a vadászat, határvízen a közlekedés, a halászat és a horgászat rendjéről szóló 56/1997. (X. 21.) BM-FM együttes rendelet módosításáról szóló 54/2005. (XI. 18.) BM-FVM együttes rendelet,

18. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól szóló 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet 8. § (4) bekezdése,

19. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2005. (X. 31.) BM rendelet,

20. az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet módosításáról szóló 49/2005. (X. 31.) BM rendelet,

21. a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése 2005. évi támogatásának rendjéről szóló 14/2005. (III. 30.) BM rendelet módosításáról szóló 47/2005. (X. 27.) BM rendelet,

22. az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet módosításáról szóló 45/2005. (X. 18.) BM rendelet 1-8. §-a,

23. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 34/1997. (V. 30.) BM rendelet módosításáról szóló 44/2005. (X. 18.) BM rendelet,

24. a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról szóló 43/2005. (X. 18.) BM rendelet,

25. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet, valamint a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól szóló 39/1997. (VII. 18.) BM rendelet módosításáról szóló 42/2005. (X. 18.) BM rendelet,

26. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról szóló 41/2005. (X. 7.) BM rendelet,

27. a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet módosításáról szóló 40/2005. (IX. 29.) BM rendelet,

28. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet módosításáról szóló 39/2005. (IX. 27.) BM-EüM-IM együttes rendelet,

29. az ujj- és tenyérnyomatvétel, a fényképkészítés, valamint a DNS-mintavétel szabályairól szóló 8/2000. (II. 16.) BM-IM-PM együttes rendelet módosításáról szóló 37/2005. (VIII. 11.) BM-IM-PM együttes rendelet,

30. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet és a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosít