1999. évi XLV. törvény

az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló eljárás megteremtéséről[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. Rendelkezéseit az Alkotmánybíróság által a hatálybalépés után elbírált (befejezett) alkotmányjogi panasz alapján indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A büntetőbíróság polgári jogi igényt vagy kártalanítási igényt elbíráló határozata vonatkozásában - az alkalmazott polgári anyagi vagy polgári eljárási jogszabály alkotmányellenessége esetében - e törvény 1. §-ában szabályozott eljárásnak van helye.

Göncz Árpád s. k., Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1999. május 4-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 397. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXL. törvény 189. § 17. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi I. törvény 308. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2003.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 397. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére