47/1999. (III. 18.) Korm. rendelet

a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására - a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 39. §-ának p) pontjára tekintettel - a Kormány a következőket rendeli el:

1. § Az R. III. fejezetének címe helyébe a következő cím lép:

"A miniszterek és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács polgári védelmi feladatai"

2. § Az R. 18. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az igazságügy-miniszter)

"a) irányítja és ellenőrzi a felügyelete alá tartozó igazságügyi szervezetek polgári védelmi felkészítési tevékenységét;"

3. § Az R. a következő 25/A. §-sal egészül ki:

"25/A. § Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács irányítja és ellenőrzi a bíróságok polgári védelmi felkészítési tevékenységét."

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére