52/1999. (XII. 25.) BM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (1) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(A 2. §-ban meghatározott küldeményeken túl köteles a futárszolgálat továbbítani)

"c) a nem minősített küldeményt, az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 143/1999. (IX. 15.) Korm. rendeletben kijelölt települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője és a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal között."

2. § Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 3. § b) és c) pontjában meghatározott szerveknek a futárszolgálat országos rendszerébe történő bekapcsolása hivatalból, más szerveké igénybejelentés alapján történik."

3. § Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter