2000. évi CX. törvény

a joghatóságra és külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról

Az Országgyűlés a joghatóságra, valamint a külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó hazai jogszabályoknak az európai jogfejlődés fő irányaira tekintettel történő korszerűsítése érdekében az alábbi törvényt alkotja:

I. Fejezet[1]

II. Fejezet[2]

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő hatodik hónap első napján lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések

7. § (1) E törvénynek a joghatóságra vonatkozó szabályait a hatálybalépését követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

(2) E törvénynek a külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit azokra a határozatokra kell alkalmazni, amelyek e törvény hatálybalépését követően emelkedtek jogerőre azon állam joga szerint, amelyben meghozatalra kerültek.

(3) Magyar állampolgár személyi állapotát érintő olyan külföldi határozatot, amely az Nmtvr. e törvény 2. §-a által módosított 70-73. §-aiban meghatározott feltételeknek megfelel, akkor is el kell ismerni, ha a határozat e törvény hatálybalépését megelőzően emelkedett jogerőre.

(4) Az Nmtvr. e törvény 2. §-a által módosított 74. § (2) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatásának akkor is helye van, ha olyan külföldi határozat belföldi elismerhetőségének megállapítását kérelmezik, amely e törvény hatálybalépését megelőzően emelkedett jogerőre.

8. §[3]

9. §[4]

Mádl Ferenc s. k.

a Köztársaság elnöke

Dr. ÁderJános s. k.

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 459. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[2] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 459. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A 8. §-t, s az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 459. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A 9. §-t, s az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 459. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére