66/2000. (V. 19.) Korm. rendelet

a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosul:

1. § Az R. 10. § jelölése 10. § (1) bekezdésre változik, és az R. 10. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdésben foglalt lapkiadás, lapterjesztés és jogszabály-gyűjtemény megjelentetése tekintetében az elektronikus adathordozón és az on-line rendszeren történő továbbítást, illetőleg hozzáférést is érteni kell.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök