81/2000. (VI. 8.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelemmel a Tv. 7. §-ának b) pontjában és 8. §-ában foglaltakra, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozást elősegítő adatbázis létrehozása érdekében a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) Az adatlapot két példányban kell kitölteni és évente egy alkalommal, de legkésőbb június 30-ig - kezdő vállalkozás esetén a mezőgazdasági tevékenység megkezdését követő 30 napon belül - kell a földművelésügyi hivatalhoz, illetve az erdészeti igazgatósághoz beküldeni. Az adatlap egy példánya a mezőgazdasági termelőnél, egy példánya pedig a földművelésügyi hivatalnál, illetve az erdészeti igazgatóságnál marad."

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére