2001. évi XV. törvény

a cselekvőképességet, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról[1]

ELSŐ RÉSZ[2]

MÁSODIK RÉSZ[3]

HARMADIK RÉSZ[4]

NEGYEDIK RÉSZ

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő hatodik hónap 1. napján lép hatályba.

(2)[5]

(3) Ahol jogszabály a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezés tényéhez jogkövetkezményeket kapcsol, ezek a jogkövetkezmények csak akkor alkalmazhatóak, ha a bíróság általános jelleggel vagy az érintett ügycsoportok tekintetében a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezett személy cselekvőképességét korlátozta.

6. § (1) A törvény 1. §-ának a Ptk. 14/B. §-át, 15/A-16. §-át, 19-21. §-át megállapító rendelkezéseit a törvény hatálybalépését megelőzően elrendelt gondnokság alá helyezések tekintetében is megfelelően alkalmazni kell, ha a jognyilatkozat megtétele vagy az intézkedés szükségessége a törvény hatálybalépése után következik be.

(2) A törvény 2. §-ának a Pp. új, XVIII. fejezetét megállapító szabályait a törvény hatálybalépését követően indított perekben kell alkalmazni.

(3)[6]

(4)[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2001. április 17-i ülésnapján fogadta el.

[2] Az Első Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 481. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Az Második Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 481. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A Harmadik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 481. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 481. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 481. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 481. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 481. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 481. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 481. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék