20/2001. (IX. 21.) KöM rendelet

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom és a 19/1992. (XI. 6.) KTM rendelettel létesített Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területéhez csatolom a Győrújbarát 0208/1, 0208/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 3,1 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a terület kiemelkedő tájképi értékeinek megóvása, valamint a Tájvédelmi Körzet védett gyepterületei kezelésének, fenntartásának megoldása.

3. §

A védett terület értékeinek megőrzése, fenntartása és bemutatása a Fertő--Hanság Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Turi-Kovács Béla s. k.,

környezetvédelmi miniszter