19/1992. (XI. 6.) KTM rendelet

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. tvr. végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. § (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § Védetté nyilvánítom Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet elnevezéssel a Pannonhalmi dombvidék és a Kisalföldi meszes homokpuszták területén a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 7051,6 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a tájegység változatos és fajokban gazdag növény- és állatvilágának, erdőtársulásainak, geológiai formációinak és tájképi értékeinek megőrzése.

3. § A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelői feladatát a Fertő-tavi Nemzeti Park Igazgatósága látja el.

4. § A tájvédelmi körzet magában foglalja a Győr-Sopron Megyei Tanács V. B. 148/1977. (VIII. 4.), 149/1977. (VIII. 4.) határozatával védetté nyilvánított Gönyűi Henyeboroszlános, Felpéci Borókás és Écsi Erdei Fenyves Természetvédelmi Területeket, valamint a Komárom Megyei Tanács 138/1976. (XII. 7.) V. B. határozatával védetté nyilvánított Erdőcsárda körüli Kocsányos Tölgyes Természetvédelmi Területet.

5. § Ez a rendelet 1992. november 15-én lép hatályba.

Keresztes K Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 19/1992. (XI. 6.) KTM rendelethez

A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE[1]

Bőnyrétalap

0108/8, 0108/11, 0113

Écs

0166/B, 0175/C, 0177/1, 0179/2-4, 0179/6-7, 0182-0183, 0184/1-2, 0185, 0186/1, 0191, 0192/1

Felpéc

0132, 0154/1, 3, 0156/1, 0200/2, 0202/3, 0233, 0235

Gönyű

05, 036-038, 039/1-2, 041/1-2, 048/A-B, 049-052, 053/1-2, 054

Győr

0132/2-3, 0133/2, 0134/4, 0135/A-B, 0136-0137, 0138/A-B, 0139, 0140/A-C, 0141/A-F, 0142-0143, 0144/A-G, 0145, 0147, 0148/A-B, 0149-0154, 0155/A-G, 0156, 0157/A-C, 0896-0897, 01698/A-B, 01699, 01753, 01757, 01761/1-2, 01769-01771, 01772/2-8, 01773-01774, 01775/1, 01776, 01777/A-B, 01778, 01779/3, 01780, 01781/A-H, 01782-01786, 01787/A-C, 01789-01790, 01791/1-2, 01792-01793, 01794/A-C, 01795-01800, 01801/A-D, 01802-01804

Győrújbarát[2]

0176, 0181, 0183, 0185/2-3, 0186, 0187/1, 0188/1, 0189, 0191, 0193-0194, 0197-0198

Nagyszentjános

047/4, 051-059

Kajárpéc

0223/2, 0251/3

Nyúl

03, 05/2, 015/2, 018, 1688

Pannonhalma

096/3, 097, 098, 099/1-2, 099/4-6, 0100, 0101/1-2, 0102/1, 0102/3-4, 0103/1-3, 0104, 0105, 0108, 0256/1, 0257, 0258, 0259/1-2, 0260, 0279, 0280, 0281, 1130/1-2

Ravazd

0132, 0147, 0169, 0195/2, 0211, 0215, 0219, 0221, 0225-0227, 0229/1-2, 0231, 0234/1-4, 0235, 0236/1-2, 0237/1-2, 0238/2-4, 0240-0242, 0243/1-3, 0244/1-2, 0245-0248, 0250/1-2, 0250/4-5, 0251/3, 0252/4, 0253/3, 0253/6, 0254/3

Sokorópátka

051, 069

Tényő

086/3, 086/7, 088/C, 088/F, 092/1, 096/13, 098/5, 0100, 0103/5, 0105, 0107/4, 0108, 0109/7, 0111, 0117, 0120, 0121/1-2, 0129, 0130/3-5, 0131-0132, 0134/3-4, 0135, 0136/1, 0138, 0139/1-2, 0140-0151

KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE[3]

Komárom

016/9

VESZPRÉM VÁRMEGYE[4]

Bakonypéterd

08, 09, 010

Gic

0123/1

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 44/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[2] Lásd 20/2001. (IX. 21.) KöM rendelet. 1. §-a.

[3] Módosította a 44/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította a 44/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék