2001. évi V. törvény

a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény módosításáról[1]

A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény (a továbbiakban: Stv.) az alábbiak szerint módosul:

1. § Az Stv. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A MOB elnökségének tagjait a közgyűlés választja meg. A MOB elnökségében az alapszabályban rögzített számú helyet kell biztosítani az olimpiai sportágak szakszövetségei által jelölt személyeknek azzal, hogy e képviselők számának meg kell haladnia a MOB elnöksége taglétszámának ötven százalékát."

2. § Az Stv. 73. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az első helyezést elért érmes járadékának mértéke a bérből és a fizetésből élők előző évi - a Központi Statisztikai Hivatal által számított - országos szintű bruttó nominál átlagkeresetének megfelelő összeg."

Hatálybalépés

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2001. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2001. február 13-i ülésnapján fogadta el. Rendelkezéseit 2001. január 1. napjától kell alkalmazni

Tartalomjegyzék