2002. évi XII. törvény

a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2000. évi LXXXIII. törvény, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról[1]

1. § A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2000. évi LXXXIII. törvény 25. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 2000. november 1-je előtt kiadott vállalkozói igazolvány 2003. február 15-én érvényét veszti."

2. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XVII. A vállalkozói igazolvány és az üzlet működési engedélyének illetéke cím alatti 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A 2000. november 1-je előtt kiadott vállalkozói igazolvány érvényességének megszűnése miatt történő cseréje - az érvényességi határidőn belül - 2003. február 15-ig illetékmentes."

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2002. június 18-i ülésnapján fogadta el.