175/2002. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belügyminiszter lakásügyi feladatkörében)

"a) közreműködik a Nemzeti Lakásprogram kidolgozásában és a program megvalósításával kapcsolatos intézkedések előkészítésében;"

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Kiss Elemér s. k.,

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter