1/2002. (I. 15.) KöM rendelet

a Balaton-felvidéki Nemzeti Park bővítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom és a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelettel létesített Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez csatolom - a Gyötrős-tető Cserszegtomaj 022/11, 022/17-77, 459, 460, 461/1-16, 462-469, 500, 502 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 22 hektár kiterjedésű területét.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a területen nagy egyedszámban található ritka növény- és állatfajok, valamint a rendkívül fajgazdag növénytársulások megőrzése.

3. §

A védett terület őrzése, fenntartása és bemutatása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Turi-Kovács Béla s. k.,

környezetvédelmi miniszter