31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet

a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Védetté nyilvánítom Balaton-felvidéki Nemzeti Park (a továbbiakban: Nemzeti Park) néven a Balaton-felvidéken, a Keszthelyi-hegységben, valamint a Balaton DNy-i medencéjében lévő 15 657,6 hektár, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, illetve a Nemzeti Park területéhez csatolom a már védetté nyilvánított 41 038,9 hektár, a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú mindösszesen 56 696,5 hektár kiterjedésű területet.

(2) A Nemzeti Parkból fokozottan védetté nyilvánítom a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 814,2 hektár kiterjedésű területet. Az e rendelet hatálybalépése előtt is fokozottan védett, a 4. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 9657,4 hektár kiterjedésű területtel együtt a Nemzeti Park fokozottan védett területe összesen 10 471,6 hektár.

(3) Az (1) bekezdés alapján a Nemzeti Parkhoz csatolt védett természeti területeken a tájvédelmi körzet, illetve a természetvédelmi terület elnevezéseit megszüntetem, ezek jegyzékét az 5. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) A védetté nyilvánítás célja a táj jellegének megőrzése, természeti értékeinek a felszíni és felszín alatti vizek és vízkészleteknek, a Balaton és vízgyűjtőjének, az érintett területek erdeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak védelme, és a természetszerű gazdálkodási módok elterjesztése révén a Balaton vízminőségének javítása.

(2)[1] A Nemzeti Park területén meglévő országos közutak és vasútvonalak üzemeltetési, fenntartási, valamint felújítási feladatait a természetvédelmi célokkal összhangban kell biztosítani.

3. § (1) A Nemzeti Park természetvédelmi kezelését a Közép-Dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság jogutódjaként, az e rendelettel létrehozott Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(2) Ahol miniszteri rendelet Közép-Dunántúli Természetvédelmi Igazgatóságot említ, azon Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot kell érteni.

(3)[2]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Baja Ferenc s. k.,

Környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelethez

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

I. E rendelettel védetté nyilvánított területek

Alsóörs

012, 013, 024-026, 034, 867/1-3, 889/1-2, 980/1-2, 981/1-2, 982/1-2, 983/1-2, 984, 985/2, 993/1-5, 994, 995/2

Ábrahámhegy

021-023, 024/1, 024/31-32, 025/23, 025/32-33, 026, 027/a-c, 028, 029/1-3, 029/5-9, 030, 031/1-7, 086/1/b, 087/1, 087/2/a-b, 088/a-b, 089, 090/1, 090/3, 091/19-20

Badacsonytomaj

0272/1-2, 0273/1, 0273/13-32, 0274/1-2, 0275/7, 0275/12, 0277/1, 0277/3, 0277/8, 0277/14-19

Balatonakali

04/3, 04/10-12, 04/14-15, 0118/1-3, 0120/4, 0122/8, 0122/17-21, 0122/23-24, 0122/27-31, 0123/2-5, 0123/14, 0153/26, 0153/28-30, 0153/32, 0153/34, 0153/36, 0153/40, 0153/50

Balatonalmádi

0113/5, 2313/5-6, 2313/8, 2313/11, 2313/14, 2712/2, 2713, 2721/7-10

Balatoncsicsó

02-018/14, 010-0110/9, 0111-ből 12 D, 16 A2, B, NY2, 19 C2, NY2, 20 C2, NY2, 21 C, D2, E, NY2, 115 A2, B, C, NY erdőrészletek, 0114-ből 14 erdőtag,13 B, NY2 erdőrészletek, 0115-ből 12 UT2 erdőrészlet, 0120/2, 0126-0129, 0130-0138, 0140-0154/4, 0159-0176, 0186-0199, 0200/1-0243/6, 1101-1255, 1401-1409, 1501-1569/4, 1701-1783, 1901/2-1920

Balatonederics

090/a-b, 091/1/a-d, 091/2-3, 092/a-c, 094, 095/a-b, 0105-0108, 0159/2, 0160/1-2, 0161, 0162/1-5, 0163/1-19

Balatongyörök

02/1-41, 02/43, 02/46-49, 03-09, 096, 098/1-2, 099, 0100, 0103, 0104/1-38, 0104/40-43, 0106/2-4, 0106/7-9, 0107, 0108/2-6, 0108/24-31, 0109/1-2, 0110/1-3, 0110/24-31

Balatonszepezd

02/16-19, 03/1-4, 04/3, 405/1-7, 407/1-2, 408/1-2, 409, 452/6, 452/12, 484, 486/1-3, 487/1-4, 488/2-3

Csopak

167/2-3, 171, 173/1-2, 177

Gyenesdiás

029/1, 029/2/a-c, 030/a-c, 031/2, 032/4-6, 032/9-11, 033/1-2, 034/2, 035, 036

Gyulakeszi

035, 036, 038-047, 049-054, 059-061/1

Hegymagas

02, 03/a-l, 04, 05/1-2, 06/1, 06/2/a-g, 07/2-18, 08, 09/a-t, 010, 011/2-4, 011/6/a-c, 011/7-12, 011/13/a-d, 012, 013/2, 013/4-16, 013/17/a-b, 013/18-19, 014

Kapolcs

0232-0233/6

Karmacs

0191-0193, 0194/1-3, 0195, 0197, 0198/a-g, 0199/a-b, 0200, 0201, 0202/a-c, 0203, 0204, 0205/a-b, 0206, 0207, 0209, 0210, 0212

Keszthely

072/a-f, 073, 074/a-f, 075/1-3, 080/6-7, 081/1-2, 082, 083/1, 083/3/a-b, 084, 085/1, 085/2/a-b, 086/a-d, 087, 088

Kisapáti

09, 010/2-3, 010/5, 010/7/a-b, 010/9, 010/11/a-d, 010/12-20, 011-013, 014/2-5, 014/9-19, 014/20/a-f, 015, 016/2, 016/3/a-j, 016/4-6, 017, 018, 019/a-d, 020, 021/1, 021/3-7, 022, 023/1-10, 023/11/a-b, 023/12/a-c, 023/13/a-c, 023/14/a-b, 024, 575, 688, 697/1-3, 698, 1183, 1214/3

Kővágóörs

1469, 1470, 1471/1-2, 1472/1-2, 1480/1-4, 1481/1, 1481/3-4

Lesencefalu

02-072/2, 078/1-089, 401-1727

Lesencetomaj

02, 015/1-2, 016, 017, 019/a-d, 022, 024/1, 0129/1-2, 0130, 0140, 0141/a-b, 0144, 0145, 0146/1-6, 0147/1/a-b, 0147/2, 0148, 0149/1-2, 0150/1/a-f, 0150/2-4, 0151, 0152/a-b, 0153-0157, 0158/a-f, 0159/1, 0166/1, 0167, 0168/1, 0169, 0170-0175, 0176/1-2, 0177/1-2, 0178/1-2, 0179, 0180/1/a-c, 0180/2/a-c, 0181-0183, 0184/1, 0185/2, 0185/4-5, 0186/1/a-b, 0186/3, 0187-0189, 0190, 0191, 0192/1-10, 0193-0195, 0198, 0199, 0204-0207, 0210-0217, 0218/a-b, 0219, 0220/1-28, 0221, 0236, 0237/2-24, 0244, 0245/1-4, 0245/6-14, 0245/16-17, 0249, 0250/1-13, 0251/a-b, 0254, 0255/1-5, 0258, 0259/a-d, 0260, 0261/1-10, 0262, 0265, 0266/1-5, 0268, 0269/a-j, 0270, 0271/a-b, 0272-0277, 0278/a-c, 0279-281, 0282/a-b, 0283, 0284/1-3, 0284/4/a-b, 0284/5-12, 0306, 0310/2, 0311/1-4, 0312, 0313/1-12, 0313/13/a-d, 0313/15-16, 0313/17/a-b, 0313/18/a-b, 0313/19, 0313/20/a-b, 0313/21, 0332, 0333/1, 0334, 0337, 0338/1/a-b, 0338/2/a-b, 0338/3/a-b, 0338/4-6, 0339, 0340/1-2, 0341/1-3, 0342/1, 0343/1-2, 0344/1-2, 0345/1-2, 0346/2-4, 0347, 0348/1-2, 0349/2, 0349/5, 0349/14-17, 0351/a-b, 0352, 0354/2-4, 0355/1-2, 0355/3/a-c, 0355/4/a-c, 0355/5/a-c, 0355/6/a-b, 0355/7, 0356-0358, 0359/1-37, 0359/38/a-b, 0359/39-40, 0360, 0362-0364, 0365/1-5, 0365/6/a-b, 0366, 0367/a-h, 0368/a-b, 0369, 0370/1-2, 0371, 0372/a-b, 0374/1-2, 0375/1-2, 0376/2/a-b, 0376/3, 0376/4/a-b, 0376/5/a-b, 0376/6-7, 0378, 0379, 0380/1-2, 0381/1/a-b, 0381/2-3, 0381/4/a-b, 0381/5/a-b, 0382, 0384/1-2, 0385, 0386, 0387/1/a-b, 0387/2, 0388, 0389, 0390/a-c, 0391, 0392, 0393/a-b, 0395, 0396/1, 0396/3/a-b, 0396/4-10, 0398/1, 0398/3-4, 0399-0402, 0403/1/a-b, 0403/2/a-b, 0404/2-3, 0404/5, 0404/6/a-g, 0404/8-9, 0404/10-21, 0404/22/a-c, 0405, 2052-2058, 2059/1-2, 2060, 2061/2-4, 2062-2064, 2065/1-2, 2065/3/a-c, 2065/4-5, 2081-2083, 2084/1/a-b, 2084/2/a-b, 2084/3/a-c, 2084/5, 2084/7

Nagygörbő

041/8, 041/10, 046/1, 046/3, 047/2/a-c, 047/3-4, 047/5/a-f, 057/a-g

Nemesgulács

02/1-2, 03-09, 010-013/8, 043-052/2

Nemesvita

A község teljes kül- és belterülete.

Óbudavár

A község teljes belterülete. 02/1-017/9, 020-026, 030-033/b, 043/b, 047-082, 201-274

Paloznak

017/3, 017/6-7, 017/19-21, 017/24, 019, 020/21-22, 020/25-26, 020/29, 020/33, 020/50, 020/63, 020/82

Raposka

02, 03/1-9, 03/10/a-b, 03/11, 04, 05/1-2, 06/1-7, 07, 08/1-4, 08/5/a-b, 08/6-7, 09/1-2, 010-013, 014/1-10, 015, 016/a-b, 017, 018/a-b, 019, 020/a-b, 021/19, 022/1/a-b, 022/2-5, 023/1-2, 024, 025/6, 025/7/a-b, 025/8, 026, 027/1-3, 028/1, 028/4-7, 030/1-8, 032, 033/1-3, 035-037, 038/1-2, 039/1, 039/2/a-d, 040, 041, 042/a-b, 043, 044, 046/3-6, 047, 048/1-2, 049/1-5, 050, 051/1-4, 052-054, 055/1, 055/2/a-b, 056, 057, 058/6-12, 058/13/a-b, 058/14-15, 059, 067/3/a-b, 067/4/a-b, 067/5/a-b, 067/6/a-b, 068, 069/1-3, 070, 071/1-2, 071/4-7, 072, 073/3, 073/4/a-b, 073/5-6, 074/1, 075, 076, 077/1, 077/3-5, 077/6/a-b, 078/1/a-b, 078/2/a-b

Rezi

0114/2, 0132/1/a-b, 0138/2/a-c, 0138/4, 0138/6-7, 0141/1, 0143, 0144/3, 0144/5, 0144/6/a-c, 0144/7/a-b, 0144/8/a-g, 0144/9/a-j, 0144/10/a-h, 0146-0148, 0149/1/a-c, 0149/2/a-b, 0149/3/a-h, 0149/4/a-h, 0150/a-d

Révfülöp

03, 04/1-2, 05/1-2, 06/1-2, 07, 08, 10/1

Szentantalfa

06-019, 022-035/2, 036/7-038, 039, 054, 062-096/7, 0112/39-0112/109, 0120, 0172-0205/4, 501/2-846

Szentjakabfa

02-03/2a, 07/1-014, 019, 031/2, 033/2/c, 033/3-034/2, 035/4-039, 042, 048/2/d

Tagyon

02, 048/3-067/2, 071, 096/2-096/24, 098/2, 501/2-518/4, 601/1-760

Tapolca

045/8-9, 046/5-6, 046/8/a-d, 046/9/a-c, 047, 048/a-b, 049, 050/3, 051/1, 051/2/a-b, 051/3-4, 052, 053/1/a-c, 053/2-4, 054/1-2, 055, 056/a-b, 057, 058, 059/1-2, 060, 061/a-b, 062, 063, 064/1-3, 065, 066/1-3, 067, 083, 084, 087, 088/1-12, 089, 090/1-13, 091, 092/a-c, 093, 094, 095/a-b, 096, 0105, 0106/1-2, 0107-0109, 0110/2

Vállus

01, 02, 04/1/a-b, 04/2/a-b, 05, 06/a-c, 07, 08/1-4, 09, 010/1-2, 010/5-6, 012/a-g, 013, 019/1/a-b, 019/2, 020-022, 033/1-3, 034, 035, 036/1-2, 037-039, 040-042, 043/a-b, 044-046, 047/a-c, 048-053, 054/1/a-b, 054/2-9, 055, 056/12, 058-063, 064/a-h, 065-067, 068/1/a-b, 068/2-3, 068/4/a-c, 069/1/a-c, 070, 071

Várvölgy

029, 032/2, 033/1-2, 034, 035/2, 036/1, 036/2/a-b, 037/1/a-b, 037/2, 038, 044/2, 044/3/a-t, 045, 056, 057/1/a-b, 057/2-4, 057/6, 057/7/a-b, 058, 059/1/a-k, 059/3-5, 060/1, 060/2/a-b, 061/1-2, 062, 063, 064/a-g, 067, 068, 069/1, 069/2/a-d, 072, 073/1/a-c, 073/2-3, 074/1, 074/4, 074/5/a-c, 074/6, 075, 076/2-5, 077/1-2, 077/4/a-b, 077/6/a-d, 078/1, 078/3-4, 087, 088/1, 088/2/a-b, 088/5, 089/4-5, 089/7-11, 090/1

Vigántpetend

043/2-048

Vindornyafok

02/1/a-b, 02/2, 04, 06/a-c, 07, 012-014, 015/2, 016-019, 020/2, 021, 022/34, 023-030, 031/a-c, 036, 037/a-b, 040, 041/1/a-c, 041/2, 043/a-c, 044, 046-048, 051, 052/a-b, 054/a-b, 055/3, 055/6-9, 058/1-18, 058/21-24, 059/1-2

Vindornyalak

010/2, 010/3/a-b, 010/4-7, 09, 011, 013, 014, 015/1, 015/2/a-d, 016, 017/1, 017/2/a-b, 018-020, 021/2-5, 024/4, 026, 027/a-c, 029/5-30, 031/3-4, 035/1, 035/2/a-b

Vindornyaszőlős

036/13, 036/17, 066, 077, 078/a-b, 080, 081, 088, 089/10, 089/11/a-b, 090, 092-095, 096/1/a-b, 096/2-4, 097/1/a-b, 097/2/a-b, 098

Zalaszántó

03/6/a-b, 03/7-21, 04/3, 05/a-b, 08/2, 08/4, 08/5/a-b, 09, 010/1/a-b, 010/2/a-c, 011, 012, 013/1/a-c, 013/2-3, 013/4/a-d, 013/5-7, 013/8/a-c, 013/9, 014, 015, 016/a-d, 017/2, 017/4, 017/5/a-b, 017/6, 017/7-8, 019/2, 022, 024, 026/1-2, 027/1, 027/3-5, 029/4-7, 032/1-4, 033/1-4, 033/6/a-c, 033/7/a-c, 033/8, 033/12-14, 034, 038/1, 038/4-13, 039/1-4, 040/1-3, 041/a-d, 042, 043/a-d, 045/1/a-d, 045/2-9, 045/11-12, 045/15-23, 045/24/a-b, 045/25/a-b, 045/26-31, 045/32/a-b, 048, 049, 050, 051/1-2, 052/1-3, 052/6-7, 054, 055, 057/1-4, 058/1-2, 059, 061/1, 061/3, 062/1/a-c, 062/2, 063/1-2, 064, 065/1/a-b, 065/2/a-b, 066, 067/a-b, 068, 070, 072, 073/1-3, 074/1-8, 075/a-b, 078/1/a-b, 078/2, 079/2-5, 080, 081/1-5, 082, 083, 084/1-5, 085/a-b, 087/1-4, 088/a-d, 089/1-3, 090/1-3, 091/1/a-c, 091/2, 092, 093/a-d, 094, 095, 099/1/a-b, 099/2, 0103/2-3, 0105/2, 0119, 0120/a-h, 0121, 0122/2-4, 0122/13, 0123/1/a-b, 0123/2, 0124, 0125/1/a-b, 0125/2, 0126/1-9, 0127/2, 0129, 0130/1-2, 0131, 0132/a-b, 0132/2, 0133/1, 0135/1, 0136/a-b, 0137/2-3, 0139, 0140/1/a-b, 0140/2/a-c, 0140/4/a-b, 0141, 0143/1-2, 0143/3/a-c, 0144, 0145, 0147/1, 0151, 0152/1-2, 0153/1-3, 0154, 0155/1-4, 0156, 0158/1/a-c, 0158/2, 0160/1/a-f, 0160/2, 0161, 0162, 0167/2-11, 0170, 0172

Zánka

017/4, 0156/1-0174/11, 552/1-2, 2301-2429

2. számú melléklet a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelethez

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

II. A korábban védetté nyilvánított területek

Aszófő

033-034, 036/1, 037-039, 040/12-13, 044/2-048/6, 065/3-20, 066-071, 074-075, 076/2-4, 077/1-2, 078/1-2, 079-080, 081/3, 081/6-7, 081/9-13, 082/1-3, 083/4-33, 088/1-2, 089/1/a-d, 090-091, 094, 095/a-h, 096-097, 1001-1124

Ábrahámhegy

0110/10, 0114/13, 0114/34

Badacsonytomaj

1-1607/3, 2193/2-2955, 02/1-0264/2, 0267/4-0271, 0279/2-0320

Badacsonytördemic

A község teljes belterülete, 02/1-024/2, 039/1-0100

Balatonberény

02/6-7, 02/12, 02/13/a-c, 02/18, 02/23/b-h, 06/22/a-b, 09, 010, 012, 013, 014/a-d, 015, 016/a-b, 017/a-c, 018, 019, 020/3-6, 021/a-m, 022, 023/a-b, 024/a-l, 065, 066, 068, 069, 070/a-b, 071

Balatonederics

025/1, 025/2, 026/2-5, 036/2-6, 036/8-10, 038, 0110-0156

Balatonfüred

035/5, 035/15, 035/18, 036/2-5, 037/1, 037/2, 038, 095/18, 096, 097, 099-0102, 0107

Balatongyörök

057, 059, 060-062, 063/a-g, 064-067, 068/a-f, 069/a-m, 070/1/a-r, 070/2/a-c, 071/1/a-g, 071/2/a-c, 072, 073, 076, 081

Balatonhenye

A község teljes kül- és belterülete.

Balatonmagyaród

02/1, 04, 022-024, 025/a-f, 026, 027/1/a-c, 027/2, 028/1-2, 030/1/a-d, 030/2, 035/1, 036/1, 036/2/a-b, 037-039, 042, 043, 044/a-b, 045, 046, 047/1-13, 048/a-b, 049, 050, 051/1, 052, 062/1, 072/2, 073/3, 073/7/a-c, 073/10/a-h, 073/11-19, 073/20/a-d, 073/21-22, 073/23/a-f, 073/24, 073/25/a-f, 073/26, 078, 080, 081/1/a-f, 082, 083/1/a-g, 084-086, 087/a-b, 088, 089, 251/2, 251/5-7, 251/16-24

Balatonszentgyörgy[3]

0106/a-b, 0107, 0109-0114, 0115/1/a-j, 0115/2, 0117, 0118, 0119/1/a-b, 0119/2-3, 0120, 0121/1-4, 0122/2/a-c, 0122/3, 0122/4/a-m, 0123, 0124/2-3, 0124/4/a-b, 0125/1-4, 0126/1-2, 0127, 0129, 0131/b

Balatonszőlős

A község teljes belterülete, 02-04/2, 06/1-2, 07-09, 010/3/a-d, 010/5, 057-076/2, 080/1-0120, 585-718, 730-737, 743, 744/2, 750/1-773/3, 778/2-944

Balatonudvari

02/7-8, 02/16-19, 04/1-7, 022, 028/1, 051/2-051/6, 060/3-063, 074/1-10, 076/1-3, 095/3-4, 567/2, 569/2, 570/2, 571/2-4, 710/5-9, 711/1-2, 717/1-2, 718/2, 1001-1100, 1101-1208/2

Csopak

0201/6, 0201/8-9, 0201/16, 0202, 0211, 0212/1, 0225/6, 0225/12, 0225/20, 0225/27, 0225/37, 0225/63, 0225/66-75, 0225/78-102, 0225/104-114, 0225/116-127, 0225/129-130

Dörgicse

A község teljes belterülete, 039/1-049/2, 050-099, 0105-0120, 0132, 0140-0144, 0145/7, 0146, 0148/1-2, 0150-0161, 0238, 0242-0247, 0259-0260, 0263-0264, 0266/1-0295, 1001-1020, 1281-1414, 1601-1679

Esztergályhorváti

0115/3-6, 0116, 0117, 0119, 0130/1, 0141/1-2, 0143/2, 0144, 0145/1-2, 0146, 0147/a-b, 0149-0153, 0154/a-f, 0155/2/a-n, 0155/3-4, 0233/1, 0233/3, 0234-0236, 0237/3/a-b, 0238, 0239/1, 0251

Főnyed

010-013, 015, 016, 017/4-29, 017/31-36, 018, 021-023, 024/a-c, 025, 026, 027/a-b, 028

Garabonc

03, 04, 05, 06, 07, 08/a-b, 09/1/a-b, 09/2-3, 09/5, 09/6/a-b, 09/7/a-b, 09/8, 015-017, 018/a-d, 019, 020/1/a-b, 020/2-4, 021, 022/1-2, 023, 025/1, 025/3/a-c, 025/4, 026, 027/1/a-c, 027/2-6, 038/1-2, 039, 040-042, 043/a-b, 044, 045/1/a-f, 045/2/a-f, 046, 047/a-m, 048/4-5, 048/9, 048/12, 048/13/a-b, 048/15, 048/16/a-d, 048/17/d-l, 048/18/a-b, 048/19/a-k, 048/21, 049, 050-052, 053/a-t, 054/a-f, 055, 056/a-c, 057, 058/a-c, 059, 060/1-6, 060/7/a-f, 061, 062/a-b, 063/1-12, 064, 065/a-c

Gyenesdiás

038/1/a-b, 038/2-3

Gyulakeszi

054-082, 089-095, 401-1121

Hegyesd

056, 085/5-0137

Hegymagas

601/1-1305, 016-059/2

Kapolcs

02-095, 0248-0259, 6001/1-6098

Káptalantóti

A község teljes külterülete.

Kékkút

A község teljes kül- és belterülete.

Keszthely

0305, 0371, 0372/1-2, 0373/1-2, 0374/1/a-r, 0374/4/a-n, 0374/5/a-k, 0374/6/a-h, 0374/7/a-1, 0374/8-9, 0374/10/a-p, 0374/11, 0375/1, 0376/3/a-p, 0376/4/a-z, 0377/1-2, 0378/3, 0378/6/a-c, 0378/7-9, 0378/10/a-b, 0378/11, 0379/3, 0379/5-6, 0380, 0381/a-d, 0382, 0383/a-c, 0384/1/a-d, 0384/2, 0384/3/a-c, 0384/4/a-f, 0384/5-6, 0386, 0390, 0391/a-h, 0394, 0395/a-b, 0396, 0397/a-f, 0398, 0399/5/a-c, 0399/6, 0399/7/a-h, 0399/8, 0399/10-11, 0400, 0401/1/a-c, 0401/2, 0403/4, 0403/5/a-b, 0403/6/a-b, 0403/7/a-b, 0403/8, 0404/1-2, 0405/1, 0405/3/a-b, 0406, 0407/1, 0407/2/a-h, 0409/1, 0410, 0443/3-5, 0451/a-d, 0452/a-l, 0453/a-b, 0457, 0458/1/a-b, 0458/2, 0459, 0468/2, 0468/11, 0468/17-18, 0471/1-3, 0472, 0473/1-2, 0475, 0476/1-2, 0477, 0478/1/a-b, 0479/1/a-f, 0480, 0481/2/a-c, 0481/3/a-c, 0482/2, 0482/3/a-d, 0483/1[4][5]

Kisapáti

02-09, 025-049, 501-1270

Kővágóörs[6]

1-666, 02/1-0190/3, 0190/11-30, 0217-0225

Köveskál

A község teljes kül- és belterülete.

Lesenceistvánd

044/2

Lesencetomaj

020, 021

Mencshely

020-022, 024-027, 029/1-039, 052-062/2, 080/3-39, 074/1-079/2, 091-092, 094-095, 2106-2150, 2180/1-2245/2, 2247, 2249-2250, 2309-2325/8

Mindszentkálla

A község teljes belterülete, 02-039, 040/2, 042/1-050, 051/2-053, 501-1314/4

Monostorapáti

08/2-010/13, 011/2/a, 0107/1-0137, 0142/2-0153, 0154/9, 0191-0211, 1001/1-1621/3

Monoszló

A község teljes kül- és belterülete.

Nagyrada

04/1-2, 04/3/a-k, 04/4/a-f, 05-07, 08/2/a-g, 08/6/a-h, 08/7-8, 08/9/a-j, 09, 08/10, 08/11/a-c, 010/1/a-c, 010/4/a-n, 010/5-6, 011-014

Nemesgulács

014-042, 502-871

Nemesvita

0116/3-6, 0118/1/a-b, 0118/2, 0118/5-10, 0118/13, 0119, 0122/1, 0122/3, 258, 834

Óbudavár

49/2, 83/1

Örvényes[7]

03/2-4, 04/1, 04/3, 06/2, 07/2, 08/2-3, 08/5, 08/7-8, 09, 010, 011/1-2, 012/2-3, 012/5-6, 013/2-5, 014/2, 015, 016, 017/3-5, 019, 021/2-3, 022, 023/1, 032-034, 035/2, 036/a-b, 036/d, 037-042, 050-058, 070-073, 074/1-2, 075/3, 076/6-8, 076/10, 077-ből az E557053, N174798; E557477, N174760 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re elhelyezkedő, 12,86 hektár kiterjedésű területrész, 401/2-561

Pécsely

A község teljes kül- és belterülete.

Raposka

060-062, 064-067/2, 201-460

Salföld

1-119, (teljes belterület) 02/1-052, 066-0110

Sármellék

026/1, 026/6, 026/8/a-b, 027, 028/a-f, 029, 030/1/a-p, 030/2-3, 031/a-m, 032, 033/a-v, 034, 035, 036/a-f, 037, 039/1-5, 040-042, 043/1/a-s, 043/2-3, 044, 045/a-c

Sávoly

056/a-b, 057, 058/1-2, 059, 060/a-b, 062/a-b, 063, 064/a-b, 065-068, 069/a-b, 070/a-c, 071/2, 071/3/a-b, 071/4/a-b, 072, 082, 083/a-d, 084, 085/2-18, 086/a-b, 087, 088/1-16, 089/13, 096/a-d, 097/1-4, 098, 099, 0100-0102, 0103/a-h, 0104, 0105/a-g, 0115/a-b, 0116/a-c, 0118/a-c, 0119/a-b, 0120/a-b, 0121-0123, 0124/a-b, 0125, 0128, 0129/1/a-f, 0129/2, 0129/3/a-c, 0129/4, 0129/5/a-b, 0129/6, 0130/1/a-b, 0130/2, 0131, 0133

Szentbékkálla

A község teljes kül- és belterülete.

Szigliget

A község teljes kül- és belterülete.

Szőkedencs

069, 095, 0117/a-k, 0118, 0119/a-j, 0120, 0121/a-c, 0122/a-c, 0123/a-g, 0124

Tapolca

07-010, 012, 017-042, 0533-0549/4, 0552, 0567-0578, 0584, 6402-7199, 7708-7888

Tihany[8]

A község teljes kül- és belterülete a 0140/3, a 0140/16/a-ból az E557477, N174760; E558642, N174655 EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re és K-re elhelyezkedő 1414,39 hektár kiterjedésű területrész, valamint a 0140/16/b-d, f-h, j-m kivételével

Vállus

015, 025-029, 030/a-d

Vászoly

A község teljes kül- és belterülete.

Vonyarcvashegy

045-047, 049-052

Vörs

02/1/a-d, 03, 04/1/a-c, 04/2-4, 05, 037-039, 040-042, 043/1-2, 044-051, 052/a-c, 053-056, 057/1-2, 058, 059/3, 061, 062/2, 067/a-d, 081/a-m, 084, 092/1, 094, 095/a-b, 096/1-5, 097, 0101/a-b, 0102/a-b, 0105

Zalakomár

0154, 0168-0170, 0171/a-c, 0172, 0173/a-c, 0174/1/a-g, 0175, 0179, 0180/1/a-h, 0180/2-9, 0181/4-5, 0181/6/a-h, 0183-0185, 0186/a-d, 0187, 0188/a-d, 0189, 0190/a-b, 0191/a-c, 0192-0198, 0257

Zalaszabar

02-04, 05/a-g, 06, 07/a-d, 08, 09/a-g, 010, 011/a-b, 012, 013/a-c, 018/a-b, 019/2-3, 019/5-6, 019/7/a-j, 019/8-10, 020, 021/a-h, 022, 023/a-f, 024

Zalaszántó

03/6-21, 03/30, 03/35, 03/37, 04/1, 05, 08/2, 08/4-013/1, 013/4-6, 013/8, 014-016, 017/7-8, 017/19, 196/5, 196/6

Zalavár

08/a-m, 09/a-h, 010, 011, 012/a-f, 013, 014/a-b, 015/1-2, 016-020, 021/a-s, 022/1-2, 023/1-2, 026, 037/a-c, 039/1-4, 040, 044/1-2, 044/3/a-b, 045-048, 049/1-4, 050/a-j, 051, 052/a-b, 053-056, 057/a-d, 058, 059, 078, 079/1-49, 080/a-k, 081, 082, 083/1, 083/2/a-k, 084-086, 087/1/a-f, 087/3/a-m, 087/3/A, 087/5/a-c

3. számú melléklet a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelethez

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőgazdasági üzemtervi jelei

I. E rendelettel fokozottan védetté nyilvánított területek

Balatonederics

036/2

Balatongyörök

069-ből 22, 23 erdőtagok, 070-ből 34 NY, 45 NY, 47 NY erdőrészletek

Gyenesdiás

029/2

Keszthely

074-ből 58 D, NY erdőrészletek, 59, 64 erdőtagok, 085/2-ből 83, 84 erdőtagok, 086-ból 15 erdőtag

Nagygörbő

041/10-ből 1 A erdőrészlet, 046/1, 046/3

Rezi

0138/1-ből 68 A, B, C, D, F, NY, TN erdőrészletek, 0144/3-ból 5, 6 erdőtagok, 0144/5-ből 1 erdőtag, 0144/6-ból 7 erdőtag, 0144/7, 0144/8-ból 13 A, C, D, NY, 16 B, NY, TI erdőrészletek, 17 erdőtag, 0144/9-ből 18 A, B, C, D, NY erdőrészletek, 19, 25 erdőtagok, 30 C, NY, 31 A, B, 34 B, NY erdőrészletek

Tapolca

0106/2, 0107

Vindornyafok

013, 014, 016-019, 020/2, 021, 022/34, 023-025

Vindornyaszőlős

036/13, 066, 081, 088, 089/11

Zalaszántó

013/4/b-d, 045/12-ből 42 C erdőrészlet, 045/13, 045/14, 045/15-ből 39 A erdőrészlet, 045/20-ból 50 D erdőrészlet, 045/23-ból 45 D erdőrészlet

4. számú melléklet a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelethez

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőgazdasági üzemtervi jelei

II. A korábban fokozottan védetté nyilvánított területek

Aszófő

033/f, 034, 036/1/a-b, 037-038, 039-ből 1 A, F, TI erdőrészletek, 077/1-2, 079, 080, 081/9

Badacsonytomaj

035/28, 038/4-11, 038/22, 061/48, 061/72, 063/2, 064/2-3, 065/1, 066/1, 0259, 0261, 0263/3, 0263/5, 0263/7, 0263/8

Badacsonytördemic

043/3, 043/6, 043/7

Balatonederics

036-ból 4/,E, 5/F-G erdőrészletek

Balatongyörök

070-ből 34/A, 45/A, 47/A erdőrészletek

Balatonhenye

0110/5, 0118/17

Balatonmagyaród

04, 073/3, 073/7/a-c, 073/10/a-h, 073/11-16

Balatonszentgyörgy

0115/2

Balatonszőlős

0103/b, 0105/1/b-c, 0109/2/b, 0112/1/p

Esztergályhorváti

0115/3-4, 0251,

Főnyed

025, 028

Garabonc

048/5, 048/9, 048/12, 048/13/a-b, 048/15, 048/16/a-d

Gyulakeszi

070, 077/2

Gyenesdiás

038-ból 17/A, erdőrészlet, 039-ből 29/C-E, 30/B-C erdőrészletek

Hegymagas

016, 017, 019, 020, 814/3-6, 1301/1-1305

Kapolcs

028/1, 036/1, 043/f, 048/4, 048/6, 050, 051, 052

Káptalantóti

0100/55, 0136/1-6, 0278/1-0280, 0282-0285, 0290/b, 0292, 1422/1, 1439, 1443, 1444

Kékkút

045/2, 045/5-10, 045/15-46

Keszthely

0399/7/a-h

Kisapáti

049, 775-796, 1021-1047, 1060/1-3

Kővágóörs

04

Köveskál

0322/3, 0324/4, 0325/2, 0326, 0327/1-3

Monostorapáti

0144/52/a-b, 0145, 0147/3

Monoszló

086/1-2

Nagyrada

08/2/a-g, 08/6/a-h, 08/7-8, 08/9/a-j, 08/10, 08/11/a-c[9]

Nemesgulács

022, 023, 025, 027/2-4, 037

Örvényes[10]

075/3, 076/7, 077-ből az E557053, N174798; E557477, N174760 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re elhelyezkedő 12,86 hektár kiterjedésű területrész

Pécsely

0190/2-ből 1 B, 0191/2/b, 0192, 0193/b, 0197, 0202/2/a, 0202/2/c

Raposka

065, 066

Salföld

06, 066, 067, 071/3, 0103-0110

Sármellék

039/1-5

Szentbékkálla

04/8, 011, 012/2

Szigliget

2, 06, 07, 017/2-8, 017/11-13, 0142, 0144/1-2, 0145, 0146/1, 0147

Tapolca

027/a-b, 0584, 6564-6570[11]

Tihany[12]

035/1-2, 039/5-6, 039/8, 061/1, 062, 0140/16/a-ból az E557477, N174760; E558642, N174655 EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra elhelyezkedő, 52,84 hektár kiterjedésű területrész, 0140/16/n

Vászoly

055/1/a-c, 079/2, 082

Zalakomár

0169, 0170, 0172, 0173/a-b, 0175, 0180/1/a-h, 0180/2-9, 0181/4, 0181/6/a-h

Zalaszabar

019/2-3, 019/5-6, 019/7/a-j, 019/8-10

Zalavár

022/2, 023/1-2, 026

5. számú melléklet a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelethez

A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolt védett természeti területek jegyzéke a jogforrások megjelölésével

1. Badacsonyi Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 3/1978. OKTH határozata a Badacsonyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről. A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 17/1991. (XII. 24.) KTM rendelete a Badacsonyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes, fokozottan védett területek kijelöléséről.]

2. Káli-medence Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 6/1984. (XII. 29.) OKTH rendelkezése a Káli-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről.]

3. Keszthelyi Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1984. (XII. 13.) OKTH rendelkezése a Keszthelyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről. A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 14/1991. (XII. 24.) KTM rendelete a Keszthelyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről.]

4. Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 11/1986. (XII. 10.) OKTH rendelkezése a Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet létesítéséről.]

5. Tihanyi Tájvédelmi Körzet

[Az Országos Természetvédelmi Tanács 392/1952. számú határozata. A környezetvédelmi miniszter 8/1990. (VII. 17.) KöM rendelete a Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület, az Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről, valamint a Tihanyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és az Őrtilos Vasút-oldal Természetvédelmi Területen védelem részleges feloldásáról.]

6. Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet

[A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 23/1997. (VIII. 1.) KTM rendelete a Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről.]

7. Csopaki Kerekedi-öböl Természetvédelmi Terület

[A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 9/1992. (III. 25.) KTM rendelete a Csopaki Kerekedi-öböl Természetvédelmi Terület létesítéséről.]

8. Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület

[A környezetvédelmi miniszter 8/1990. (VII. 17.) KöM rendelete a Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület, az Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről, valamint a Tihanyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és az Őrtilos Vasút-oldal Természetvédelmi Területen védelem részleges feloldásáról.]

9. Hegyesdi Vár-hegy

[A Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 142/1980. VB számú határozata a Hegyesdi Vár-hegy megyei jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról.]

10. Óbudavári Mosóház-forrás

[A Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 162/1979. VB számú határozata az Óbudavár Mosóház-forrás megyei jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról.]

11. Kovácsi-hegy és környéke, valamint a "Kisharasztos"

[Zalaszántó Község Önkormányzati Képviselő-testület 9/1996. (IX. 4.) számú rendelete a Kovácsi-hegy és környéke, valamint a "Kisharasztos" helyi védelem alá helyezéséről.]

12. Hermántói-hegy, Zalaszántó

[Zalaszántó Község Önkormányzati Képviselő-testület 1/1996. (III. 12.) számú rendelete a Hermántó és környéke, valamint a zalaszántói 0106/2. hrsz.-ú ingatlanon lévő mammutfenyő helyi védelem alá helyezéséről.]

13. Fekete-hegy, Balatongyörök

[Zala Megyei Tanács 1/1987. számú rendelete egyes területek védetté nyilvánításáról.]

14. Nemesvitai Diófás-erdő, Csom-árok, Eberi-vízmosás, keresztes tárnics élőhelye, bíboros kosbor élőhelye, valamint belterületi épületek és épületegyüttesek.

(Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5/1996. (VII. 4.) számú rendelete Nemesvita Települési Önkormányzat Közigazgatási területén lévő műemlékek és természeti értékek védelméről.]

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1997/105. száma. Megjelent 1997.11.28.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. § 8. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Megállapította a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.09.05.

[4] A 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet 2. számú melléklete a 105/1997. helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg

[5] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1997/105. száma. Megjelent 1997.11.28.

[6] Megállapította a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.09.05.

[7] Megállapította a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.09.05.

[8] Megállapította a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.09.05.

[9] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1997/105. száma. Megjelent 1997.11.28.

[10] Megállapította a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.09.05.

[11] A 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet 4. számú melléklete a 105/1997. helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg

[12] Megállapította a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.09.05.

Tartalomjegyzék