4/2002. (II. 27.) KöM rendelet

az Őrségi Nemzeti Park létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában, 57. §-ának (2) bekezdésében, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) Védetté nyilvánítom Őrségi Nemzeti Park (a továb biakban: Nemzeti Park) elnevezéssel az Őrségben, a Vendvidéken és a Vasi-hegyháton lévő 4122,8 hektár, illetve a Nemzeti Park területéhez csatolom a már védetté nyilvánított 39 810,7 hektár, összesen 43 933,5 hektár kiterjedésű területet. A Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Nemzeti Park (1) bekezdésben meghatározott területéből fokozottan védetté nyilvánítom a 2.számú melléklet I. pontjában felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 574,3 hektár kiterjedésű területet. Az e rendelet hatálybalépése előtt is fokozottan védett, a 2. számú melléklet II. pontjában felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 2529,7 hektár kiterjedésű területtel együtt a Nemzeti Park fokozottan védett területe összesen 3104 hektár.

(3) Az (1) bekezdés alapján a Nemzeti Parkhoz csatolt védett természeti területeken a tájvédelmi körzet elnevezést megszüntetem, ezek jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

2. §

A védetté nyilvánítás célja az Őrség, a Vendvidék és a Vasi-hegyhát természeti és táji értékeinek védelme, az érintett területek erdeinek, gyepeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak, gazdag élővilágának, tájképi és kultúrtörténeti emlékeinek, hagyományos gazdálkodási formáinak, jellegzetes településszerkezetének megőrzése.

3. §

A Nemzeti Park természetvédelmi kezelését - a kezelési tervben foglaltaknak megfelelően - az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság látja el, amelyet e rendelettel létrehozok.

4. §[1]

5. §

Ez a rendelet 2002. március 1-jén lép hatályba.

Dr. Turi-Kovács Béla s. k.,

környezetvédelmi miniszter

1. számú melléklet a 4/2002. (II. 27.) KöM rendelethez

Az Őrségi Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

I.E rendelettel védetté nyilvánított területek

Bajánsenye

017/4-017/5, 017/13-018, 020/9-020/10, 022-023/3, 039/3-050, 051/4, 054/2, 074-076, 082/2, 083, 085, 090-091,094-097,099-0100, 0104, 0108, 0110, 0112/2, 0121-0124, 0134/1-0134/4, 0134/9-0135, 0138, 0141-0150, 0153, 0157, 0160-0184, 0187/3-0189/3, 0201-0209, 0215/2-0215/6, 0241-0247, 0251-0255, 0265/1, 0266/6-0266/9, 0273-0277, 0283/2-0283/3, 0283/5, 0290/1-0292/1, 0293-0294, 0300/5, 0321-0325, 0327/1, 0327/3, 0345/5-0345/7, 0347-0352, 0378, 13, 1201/1-1333

Csákánydoroszló

0222/2, 0236/4, 0236/12-0238/7, 0238/23, 0263-0264/2, 0264/14-0264/16, 0295-0296/5, 0302/2, 0308/1-0308/2, 0312/3-0312/9, 0317/3-0318, 0374/1-0395/2, 0395/5, 0419/2, 0426, 0427/12-0427/19, 0427/25-0427/26, 0432-0434

Csöde

02-07/11, 07/16-08 f, 09/2, 09/5-09/8, 045-050/3, 052/3-052/16, 056/1-084/9, 086

Csörötnek

03/5, 037/1, 050, 053/8, 0273-0276/3, 387, 608

Gasztony

010/11-010/23, 064/9, 067/1-068, 0106/2-0108

Ivánc

1/2

Kercaszomor

015, 041/2, 064/2-067, 068/3-069, 071, 088-0114/2, 0114/5-0122, 0130/3-0130/4, 0139-0170/2, 0173/2-0173/4, 0179, 0182/2-0186/6, 0187-0188/7, 0188/27-0188/28, 0189-0199/2, 0199/5-0199/17, 0199/21-0199/26, 0201, 0204-0249, 0250/2-0251, 0253-0316, 0325-0327, 0330-0351, 252-257, 259-266, 268-272, 274-287, 401, 503-504, 508-510, 520, 525-527, 535, 542-543, 546-559, 618-659, 661-662

Kerkáskápolna

02/1-04, 06, 08/1-08/2, 014/2-014/3, 021/3, 054/4, 056/10-056/19, 056/21-059/2, 081/2-083, 097/3, 0113/1, 0113/6-0125/3, 251, 317

Magyarföld

067-068/2, 070

Magyarlak

010, 017/1-018, 024-025/2, 027/9-027/13, 0227

Magyarszombatfa

014/9-014/10, 014/19, 036/3-036/4, 038/5-038/28, 065-0101/4, 0105/2-0154/1, 0154/4-0154/6, 0162-0182, 0186-0187/3, 0188/1-0188/8, 0188/10-0191/4, 0192, 0199-0254, 0256-0264, 0272, 0275-0276/3, 0276/8, 0276/11, 0276/14-0277/14, 0280-0287, 0288/5-0288/9, 0299/1-0299/14, 0299/16, 0304/1-0304/11, 238, 239, 2012-2013, 2121-2145

Rábagyarmat

014/20, 027/2-028

Rátót

072/33-072/42, 072/46, 072/53-072/55, 072/60-072/64, 099/2, 0125/23-0125/24

Szentgotthárd

016/3-016/4, 0168-0171, 0173-0174, 0175/8, 0175/13, 0291-0299, 0300/5-0322, 0568, 0571-0573, 0674, 0683-0685/12

Vasszentmiháfy

0118/11-0118/15

Velemér

02-041, 042/2-058, 060/1-061, 062/3-071, 072/3-073/1, 074/1, 074/3-076/2, 077/2, 078/3-087, 093/2, 093/16-093/19, 0101/11-0101/14, 0101/29-0101/31, 0107/17, 0108-0112, 0121-0125/2, 0126-0136, 0140, 41/1-41/3, 108/2, 109/3, 113/2, 114/2, 116/2, 119/3, 146/3-146/4, 146/6, 148/1, 301-310/2

Zalalövő

0294-0295/3, 0323/1-0324, 0326/1-0326/3, 0326/7-0326/9, 0327-0343/9, 0343/12-0347/2, 0350-0353, 0354/3-0356

II.A korábban védetté nyilvánított területek

Alsószölnök

A község teljes külterülete.

Apátistvánfalva

A község teljes kül- és belterülete.

Csörötnek

053/1-053/7, 054/1-0272/14, 1001-1144/2

Daraboshegy

A község teljes külterülete.

Felsőjánosfa

A község teljes külterülete.

Felsőmarác

A község teljes külterülete.

Felsőszenterzsébet

064/1-066/7

Felsőszölnök

A község teljes külterülete.

Halogy

02/1-011, 071/1-071/2, 073-0152

Hegyhátszentjakab

A község teljes külterülete.

Hegyhátszentmárton

A község teljes külterülete.

Ispánk

A község teljes külterülete.

Ivánc

A község teljes külterülete.

Kétvölgy

A község teljes külterülete.

Kisrákos

A község teljes külterülete.

Kondorfa

A község teljes külterülete.

Magyarföld

02, 065/9-065/12, 066, 069, 074, 089/2-0129/7, 0133-0139

Magyarlak

02/3-05/2, 019-023/2, 0101/1-0226/2, 1001-1143/17

Magyarszombatfa

036/2, 037-038/3, 039-040/2, 043-044/4, 0273, 0300-0303/3, 0305-0327

Nádasd

0312/3-0314/2, 0321, 0329, 0330/24-0330/31, 0338/1-0396/2, 0431-0434

Nagyrákos

A község teljes külterülete.

Orfalu

A község teljes külterülete.

Őrimagyarósd

A község teljes külterülete.

Őriszentpéter

A község teljes kül- és belterülete.

Pankasz

A község teljes külterülete.

Rábagyarmat

02-014/15, 017/2-026/15, 037/1-0343/2

Szaknyér

A község teljes külterülete.

Szakonyfalu

A község teljes külterülete.

Szalafő

A község teljes kül- és belterülete.

Szatta

A község teljes külterülete.

Szentgotthárd

011/2-012/50, 015/2, 016/5-022, 024/9-024/11, 024/71-024/94, 026-034, 036/71-036/84, 038/1-040, 048/33-048/72, 048/77, 048/83-081, 084/3-88/49, 097/14-097/86, 097/90-097/91, 098-0104/115, 0104/119-0104/120, 0106-0119/14, 0119/29-0119/33, 0119/48-0119/50, 0119/60-0119/61, 0120-0121/4, 0121/11, 0121/32, 0131/1-0144/3, 0156-0163/8, 0167/1-0167/44, 0167/46-0167/53, 0172, 0575-0593, 0594/3-0644/19, 0668-0671/13, 0673, 0676-0682/16, 0696/1-0726/41, 0726/44-0829/2, 0835/3-0840/1, 0840/7-0840/12, 0843-0895, 0896/3-0898/2, 0898/5-0898/8, 0900/1-0900/21, 0908/1-0915/32

Szentgyörgyvölgy

0301/1, 0301/2, 0303, 0306, 0307/1-0311, 0312/4, 0312/18-0312/24, 0313-0318, 0321, 0323/1-0327/3, 0329, 0335/1-0337, 0338, 0339-0340, 0341/2, 0342-0369

Szőce

02/1-0203, 701-837

Velemér

0125/3, 0141-0143

Viszák

A község teljes külterülete.

2. számú melléklet a 4/2002. (II. 27.)KöM rendelethez

Az Őrségi Nemzeti Park fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőgazdasági üzemtervi jelei

I.E rendelettel fokozottan védetté nyilvánított területek

Alsószölnök

025 c-ből, h-ból, j-ből, k-ból, l-ből, m-ből, n, p, r, s-ből, v-ből, x-ből (a folyamatban lévő megosztás szerinti 025/2, 025/3), 033, 035/1-035/5

Felsőszölnök

068-069, 070/20, 079-080/14, 081-086/6, 086/7 a-ból 2 A, 2 B, 2 D, 2 E, 2 G, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 3 G, 3 H, 3 I, 3 J, 3 K, 3 ÚT, 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 4 E, 4 F, 4 G, 4 H, 4 I, 4 J, 4 K, 4 TI1, 5 A, 5 B, 5 C, 5 D, 5 E, 5 F, 5 G, 5 H, 5 I, 5 J, 5 K, 5 L, 5 M, 5 N, 5 O, 5 P, 5 Q, 5 R, TI3, 5 ÚT, 086/7 b-m, 086/9-093/6, 0106/1-0111/1, 0111/2 a-ból 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 G, 1 H, 0111/2 b, 0113-0115, 0119/1-0119/5, 0119/26-0119/27, 0121/1-0121/5

Ivánc

02-03, 037-ből 2 A, 2 B, 2 ÚT erdőrészletek, 0229 j-l, 0230, 1/2

Magyarszombatfa

067-070, 072-075/2, 0207/1-0207/5, 0250/1-0252/10, 0253/2-0254/1, 0257, 0259/2-0259/3

Orfalu

045/11-045/13

Szalafő

032/1-033/1, 037/4 b-ből 9 TI erdőrészlet, 041 a-ból 1 F, 1 G, 1 H, 1 NY, 12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E, 12 F, 12 G, 12 H, 12 I, 12 J, 12 K, 12 L, 12 M, 12 N, 12 CS, 12 NY, 12 TI1, 12 TI2,12 TN, 13 A, 13 C, 13 D, 13 E, 13 F, 13 NY1, 13 TN erdőrészletek, 043

Szentgotthárd

060/2-061/1, 062/1 a-ból 5 E, 5 F erdőrészletek, 062/1 b-d, 0798/1-0798/18, 0798/28-0798/31, 0798/62 d

Velemér

049/3-049/8

Viszák

0117/6-ból 4 A erdőrészlet

II.A korábban fokozottan védetté nyilvánított területek

Alsószölnök

064/1-066/10, 066/20-066/26, 069/11-069/12, 069/14-074/37, 074/40-077/4, 078/1, 079-090/37, 091/1, 092/1-092/21, 092/51-092/52, 093-094/60

Apátistvánfalva

05/11-05/18, 05/21, 05/22-05/25, 05/28-05/43, 05/61 j, 05/88, 05/90, 05/92, 05/95-05/96, 07/2-07/19, 07/24-07/26, 07/30-07/31, 031/2-037/11, 037/17-037/20, 040/1-049/18, 049/20-050, 074/8-074/9, 082/1-082/2, 084-085/6, 0106/1, 0106/12-0108/2, 0108/8, 0112/1-0120/2; 85, 221/2, 225-226, 227/2

Csörötnek

0157-ből 8 C, 8 D, 8 E, 8 F, 8 G, 8 NY erdőrészletek, 0170/3-ból 10 B, 10 E, 10 F, 10 NY, 11 B erdőrészletek

Felsőszölnök

086/7-ből 2 F erdőrészlet, 086/17-086/20, 0111/2 a-ból 1 E, 1 F erdőrészletek, 0111/2 c, 0111/2 d

Ivánc

0226-0228, 0229 a-h, 0233 b, 0235 b-d

Kétvölgy

06/1-08/9, 08/12-08/17, 08/26-08/28, 09-015/11, 018/1-018/16, 020/1-020/4, 022/1-022/17, 022/34-022/35, 022/37, 023, 024/13-024/23, 024/31-024/60, 024/65-024/66, 024/71-024/72, 027/10-027/13, 028-030/36, 039/1-039/7

Magyarszombatfa

0322, 0326 a-ból 5 TI erdőrészlet, 0326 b, 0326 g-ből 2 TI erdőrészlet, 0327

Orfalu

026-032, 038, 050/1-050/5

Szakonyfalu

060/1-0172

Szalafő

037/4 b-ből 6 TI erdőrészlet, 041 a-ból 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E,1 TI1, 1 TI2,10 TI1, 13 B, 13 I, 13 TI1 erdőrészletek

Szentgotthárd

0602-0606/3, 0637 a-ból Szentgotthárd-Máriaújfalu 5 D, 6 B, 6 NY erdőrészletek, 0637 d, 0828/20-0828/48, 0828/53-0828/54, 0873-0876, 0878/1-0879, 0880/2-0880/10, 0882/5-0882/14, 0882/16-0882/17, 0886/8, 0891/1-0891/10, 0893/1-0893/4

Szentgyörgyvölgy

0313-0314/1, 0315-0316, 0343, 0362/6, 0363/1, 0367/7, 0368

Szőce

0139/83, 0139/128, 0146-0150, 0152-0156, 0161-0166, 0168, 0198 a

Viszák

0117/6-ból 4 B, 4 C, 4 D, 4 E, 4 NY, 4 ÚT erdőrészletek, 0135/4, 0154/1, 0154/3

3. számú melléklet a 4/2002. (II. 27.) KöM rendelethez

Az Őrségi Nemzeti Parkhoz csatolt védett természeti területek jegyzéke a jogforrások megjelölésével

1. Őrségi Tájvédelmi Körzet

(Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1978. OKTH számú határozata az Őrségi Tájvédelmi Körzet létesítéséről)

2. Szentgyörgyvölgyi Tájvédelmi Körzet

(Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 10/1976. számú határozata a Szentgyörgyvölgyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről)

4. számú melléklet a 4/2002. (II. 27.) KöM rendelethez[2]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 26. § 4. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 26. § 4. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék