9/2002. (III. 12.) EüM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 57. §-ának (2)-(3) bekezdésében, 59. §-ának (2)-(3) bekezdésében, 63. §-ának (2) bekezdésében, 65. §-ának (1) bekezdésében, 68. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 71. §-ának (1) bekezdésében, továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 50. §-ában, 60. §-ában, valamint 88. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a fertőző betegségek terjedésének megelőzése érdekében - az alábbiakat rendelem el:

1. §

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"4. § (1) Védőoltást - kivéve az 5. § (8) bekezdésében foglaltakat - csak orvos végezhet."

2. §

(1) Az R. 5. §-ának (2) bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelező védőoltásokat - a j) pont szerinti védőoltás kivételével - 0-6 éves korúak körében folyamatos oltási rendszerben kell végrehajtani."

(2) Az R. 5. §-ának (2) bekezdése az alábbi új h) ponttal egészül ki:

[g) Hib oltás első részlete 2 hónapos korban, a további részletének beadása az OEK által évente kiadott ML-ben foglaltak szerint, az alkalmazott oltóanyagtól függően meghatározott életkorokban]

"h) DPT III. és élő poliovírus vakcinával végzett oltás betöltött 6 éves korban"

[esedékes].

(3) Az R. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) Az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat 11 éves kortól iskolai kampányoltások keretében kell elvégezni. A

a) DT "emlékeztető oltás"-ra betöltött 11 éves korban,

b) morbilli-mumpsz-rubeola elleni újraoltásra betöltött 11 éves korban kerül sor."

(4) Az R. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) A csecsemőknél 6 hónapos korukban ellenőrizni kell, hogy van-e BCG oltás helyén heg a bőrükön. Azoknál a csecsemőknél, akik a születést követően BCG oltásban részesültek, de az oltás helyén beszűrődés vagy heg nem található, a BCG oltást előzetes tuberkulin próba nélkül 6 és 12 hónapos koruk között meg kell ismételni. Egyéves kor felett BCG primovakcináció végzése csak egészségügyi hatósági elrendelésre történik. Azokat, akiken a megismételt BCG oltás után sem alakul ki reakció (heg), további BCG oltásban nem kell részesíteni."

(5) Az R. 5. §-ának (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(8) BCG oltás végzésével tüdőgondozó intézeti asszisztens, Calmette nővér, gyermekbénulás elleni oltóanyag szájon átváló beadásával védőnő is megbízható azzal, hogy vélelmezett ellenjavallat fennállása esetén az oltást el kell halasztani, és orvosi felülvizsgálatot kell kezdeményezni."

3. §

Az R. 31. §-a (4) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"A fokozott expozíciós kockázattal járó beavatkozásokat és a korlátozás megszüntetésének feltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza."

4. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-ának (1)-(3) bekezdése 2002. április 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 1. számú mellékletének Tuberkulózis fejezete 8. Megelőzés pontjának a) alpontjában az " , illetve revakcináció" szövegrész a hatályát veszti, és

b) az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép,

továbbá

c) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 14. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:

"A fenti vírusok valamelyikének hordozása esetén a munkaköri alkalmasságot elbíráló orvos az alkalmassági véleményben feltünteti "a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott beavatkozásokat nem végezhet megjegyzést."

Dr. Mikola István s. k.,

egészségügyi miniszter

Melléklet a 9/2002. (III. 12.) EüM rendelethez

[2. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez]

1.A HIV pozitív, valamint a polimeráz láncreakcióval (PCR vizsgálattal) pozitívnak talált, az Országos Epidemiológiai Központban (a továbbiakban: OEK) verifikált HBV és HCV fertőzött (vírushordozó) egészségügyi dolgozók által nem végezhető, fokozott expozíciós kockázattal járó beavatkozások:

a) testüregben történő sebészi beavatkozások, melyek során a testüregben egyidejűleg van jelen a kéz vagy ujjak, tű és éles eszközök;

b) abdominalis, cardiothoracalis, orthopédiai műtétek;

c) szüléslevezetés, császármetszés;

d) illesztéssel járó véres traumatológiai műtétek, kiterjedt nagyfokú égési sérülések sebészi ellátása;

e) orális, periorális szövetek, fogak kezelése, metszése, eltávolítása, melyek kapcsán vérzés léphet fel.

2. A HBV és HCV fertőzés utáni spontán vagy gyógykezelést követő PCR vizsgálat negatív eredményével igazolt teljes remisszió esetén a korlátozás megszüntethető, amennyiben az OEK egy hónapos időközzel végzett két PCR vizsgálata ismételt negatív eredményt hozott.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére