113/2003. (XI. 11.) FVM rendelet

a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítő támogatásáról szóló 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelet módosításáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítő támogatásáról szóló 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelet 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben az elemi kárt szenvedett termelő a 6. § (1) bekezdése szerint elvégzett számítás alapján az (1) bekezdés szerint igénybe vett összegnél nagyobb összegű hitel igénybevételére jogosult, a különbözetre legkésőbb 2003. december 15-ig újabb hitelkérelmet nyújthat be."

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter