2003. évi XVIII. törvény

egyes adótörvények módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

Záró rendelkezések

9. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

- az Eva tv. 5. § (3) bekezdése,

- a Tbj. 47. §-ának (4) bekezdése

azzal, hogy e rendelkezéseket 2003. január 1-jétől nem kell alkalmazni.

10. § (1) E törvény Eva tv.-t módosító rendelkezéseit 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az adózó a 2003. évi adóelőleg megállapításánál választhatja az Eva tv. 12. §-a (2)-(3) bekezdésének 2003. január 1-jén hatályos rendelkezéseinek alkalmazását.

11. § E törvény Htv.-t és Tbj.-t módosító rendelkezéseit 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

12. § (1) Az Adómód. tv. e törvénnyel megállapított 302. §-ának (18) bekezdését a 2002. évi személyi jövedelemadó megállapítására kell alkalmazni.

(2)[10] Az Adómód. tv. e törvénnyel módosított 310. §-ának (1) bekezdését 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3)[11]

13. § (1)[12]

(2)[13]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. március 24-i ülésnapján fogadta el.

[2] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 584. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 584. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 584. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 584. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 584. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 584. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 584. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 584. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Módosította a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdése i) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 584. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 584. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

Tartalomjegyzék