Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

1/2003. (I. 8.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal felügyeletéről, feladat- és hatásköréről szóló 61/1999. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének u) és x) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal felügyeletéről, feladat- és hatásköréről szóló 61/1999. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal felügyeletéről, feladat- és hatásköréről szóló 61/1999. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal által végzett ellenőrzés kiterjed:)

"e) a fejezetek felügyeletét ellátó szervek, a fejezetek felügyelete alá tartozó költségvetési szervek - a (2) bekezdésben foglalt fejezetek kivételével -, az elkülönített állami pénzalapok, valamint - az ügyvezető szerv vagy személy felhatalmazása alapján - az állam, illetve a költségvetési szerv közvetlen vagy közvetett tulajdonában vagy befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek gazdálkodási tevékenységére;"

(2) Az R. 2. §-a kiegészül a következő (2) bekezdéssel, egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

"(2) A 2. § (1) bekezdésének e) pontja alkalmazásában:

a) az állam, illetve a költségvetési szerv közvetlen tulajdonában vagy befolyása alatt áll a gazdálkodó szervezet, ha az állam, illetve a költségvetési szerv a gazdálkodó szervezetben 75%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal és/vagy szavazati joggal rendelkezik;

b) az állam, illetve a költségvetési szerv közvetett tulajdonában vagy befolyása alatt áll a gazdálkodó szervezet, ha az a) pont szerint az állam, illetve a költségvetési szerv közvetlen tulajdonában álló gazdálkodó szervezet rendelkezik 75%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal és/vagy szavazati joggal a közvetett tulajdonában vagy befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetben."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az R. 3. § (2) bekezdésének f) pontja a hatályát veszti.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök