Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 30. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §

(1) Ez a rendelet 2003. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A Fot. 23/A. §-ának (2) bekezdése szerinti esetben - ha a jogosult 2003. április 30-áig fogyatékossági támogatásra való igényét bejelenti - a TÁH a fogyatékossági támogatást a vakok személyi járadéka folyósításának megszüntetését követő hónap első napjától folyósítja azzal, hogy a 2003. március 1-je és a fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapításának időpontja közötti időtartamra a fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka közötti különbözetet egy összegben megtéríti a jogosult számára. A különbözet kiutalására a fogyatékossági támogatás folyósításának megkezdésével egyidejűleg kerül sor.

(3) Az e rendelet hatálybalépéséig el nem bírált ügyekben a Fot. 23/A. §-ának (2) bekezdése szerinti jogosultság fennállása esetén

a) amennyiben orvosszakértői vizsgálatra még nem került sor, úgy a súlyosan fogyatékos állapotot minősíteni nem kell;

b) amennyiben orvosszakértői vizsgálatra már sor került, úgy a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltaktól függetlenül a fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapításánál az igénybejelentés napja az irányadó.

(4) Az e rendelet hatálybalépéséig elbírált ügyekben - amennyiben a hallási fogyatékosságot, illetve mozgásszervi fogyatékosságot vagy a halmozott fogyatékosságot a hallási fogyatékosság, illetve mozgásszervi fogyatékosság megállapításához szükséges, jogszabályban meghatározott feltételek fennállásának hiánya miatt nem állapították meg vagy látási fogyatékosságot állapítottak meg - az igénylő kérelmére az eljárást e rendelet rendelkezéseit is figyelembe véve ismételten le kell folytatni. A megismételt eljárásban a korábban lefolytatott eljárás során keletkezett iratok felhasználhatóak. A megismételt eljárás során elbírált ügyekben a fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapításának kezdő időpontja legkorábban e rendelet hatálybalépésének napja lehet.

(5)[11]

(6)[12]

(7)[13]

(8)[14]

(9)[15]

(10)[16]

Dr. Kiss Elemér s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet[17]

2. számú melléklet a 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelethez[18]

3. számú melléklet a 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelethez[19]

4. számú melléklet a 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelethez[20]

5. számú melléklet a 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelethez[21]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése n) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 878. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék