2004. évi CXXVII. törvény

a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §

(1)[15]

(2)

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §

(1)[27] E törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2)[28]

(3)[29]

(4) Az a devizakülföldi minősítését elvesztett cég, amely a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 177. §-ának (11) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve az éves beszámolóját változatlanul konvertibilis devizában készíti el, a jegyzett tőkéjét a Ctv. 19. §-ának (2) bekezdése szerint - a devizakülföldi társaságokkal egyezően - továbbra sem köteles forintban meghatározni.

27. §[30]

28. §[31]

29. §[32]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2004. december 13-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 735. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 735. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 735. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXX. törvény 21. § (4) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXX. törvény 21. § (4) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 735. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Módosította a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatályos 2006.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 735. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § v) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 735. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] A 28. §-t, s az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 735. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 735. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére