Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

2004. évi CXXXVI. törvény

egyes szociális tárgyú törvények módosításáról[1]

I.[2]

II.[3]

III.[4]

Záró rendelkezések

70. § (1) E törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2)[5]

(3)[6]

(4)[7]

(5)[8]

(6)[9]

71. § (1)[10]

(2)[11] Azon nem foglalkoztatott személyek részére, akiknek 2005. szeptember 1-jét megelőzően állapították meg a rendszeres szociális segélyt, az Szt. 37/D. §-a szerinti - e törvény 11. §-ával megállapított - együttműködési kötelezettséget a rendszeres szociális segély felülvizsgálata során kell előírni; az együttműködési kötelezettséget megállapító határozatban rendelkezni kell az e törvény szerinti együttműködési kötelezettség kezdő időpontjáról, melynek legkésőbbi határideje 2007. június 30. Az együttműködésre az e törvény szerinti együttműködési kötelezettség előírásának időpontjáig a 2005. augusztus 31-én érvényes rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A 2005. szeptember 1-jén közcélú foglalkoztatásban részt vevő személyek foglalkoztatásának időtartamát a munkaviszony első napjától kell számítani.

(4) A települési önkormányzatoknak az e törvény alapján megszervezendő szociális információs szolgáltatást 2005. július 31-éig, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a nappali ellátást folyamatosan, de legkésőbb 2007. december 31-éig kell biztosítaniuk. A társulás keretében ellátott szociális feladatokra vonatkozó szolgáltatástervezési koncepciót a társulás 2005. december 31-éig készíti el.

(5) Az Szt. 112-113. §-ában meghatározott, rehabilitációs intézményekre vonatkozó külön szabályokat 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

(6) A Gyvt. 81/A-81/D. §-ában, valamint 109. §-ának l) pontjában meghatározott, nevelési felügyeletre vonatkozó szabályokat 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

72. §[12]

73. §[13]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2004. december 20-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 740. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 740. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 740. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 740. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 740. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 740. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 740. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 740. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 740. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Módosította a 2005. évi CLXX. törvény 61. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.12.31.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 740. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 740. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék