171/2004. (V. 26.) Korm. rendelet

a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi rendelkezés megjelölése (2) bekezdésre módosul:

"(1) A miniszter ellátja és végrehajtja a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő -jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott - feladatait."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök