174/2004. (V. 26.) Korm. rendelet

a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat-és hatásköréről szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatásköréről szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[2. § (1) A miniszter ellátja]

"g) és végrehajtja a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő - jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott - feladatait."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök