56/2004. (VI. 12.) ESZCSM rendelet

az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 44/1999. (IX. 30.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 44/1999. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) Az OVSZ - részjogkörű költségvetési egységeiként működő - területi szervei az OVSZ főigazgatójának közvetlen irányítása alatt álló regionális vérellátó központok, valamint az általuk irányított területi vérellátók. A regionális vérellátó központok felsorolását a melléklet tartalmazza. A regionális vérellátó központok és a területi vérellátók ellátási területeit az OVSZ főigazgatója határozza meg."

2. §

Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Kökény Mihály s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

Melléklet az 56/2004. (VI. 12.) ESZCSM rendelethez

"Melléklet a 44/1999. (IX. 30.) EüM rendelethez

Regionális vérellátó központok

1. A Budai és Pesti Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Budapest, Karolina u. 19-21. telephelye: Budapest, Péterffy Sándor u. 8-20.),

2. A Győri Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Győr, Magyar u. 8.),

3. A Veszprémi Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Veszprém, Mártírok u.5.),

4. A Pécsi Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Pécs, Dischka Gy. u. 7.),

5. A Szegedi Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Szeged, Pécsi u. 4/B),

6. A Debreceni Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Debrecen, Bem tér 19.) ."

Tartalomjegyzék