2004. évi LXXVI. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról[1]

I.[2]

II.[3]

III.

Záró rendelkezések

27. § (1)[4] Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[5] E törvény 1. §-ában, 3. §-ában, 4. §-ával megállapított a Kvt. 45. §-a (2) bekezdésének b) pontja, valamint e törvény 7. §-ában foglalt rendelkezéseket a 2004. július 20-án már a kidolgozás folyamatában lévő terv, illetve program esetében, ha a terv, illetve program elfogadása vagy az Országgyűlés elé terjesztése 2006. július 20-a után történik, a (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti terv, illetve program e törvény 3. § (2) bekezdésével módosított Kvt.

a) 43. § (5) bekezdésének a) pontja hatálya alá tartozik, vagy

b) 43. § (5) bekezdésének b) pontja hatálya alá tartozik, és a környezet védelméért felelős szervek véleménye szerint jelentősek a várható környezeti hatások,

az elfogadásért felelős szerv vagy az Országgyűlés elé terjesztendő javaslat esetén az érintett miniszter dönti el, hogy a tervezés előrehaladását figyelembe véve előírja-e a környezeti vizsgálat lefolytatását. Döntéséről és indokairól a környezet védelméért felelős szerveket és a nyilvánosságot tájékoztatni kell.

(4) E törvény 6. §-a (1) és (2) bekezdésének az egységes környezethasználati engedélyezésre vonatkozó szabályait a 2005. január 1-jét követően induló környezetvédelmi engedélyezési eljárások részletes hatásvizsgálata során kell alkalmazni.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2004. június 21-i ülésnapján fogadta el.

[2] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 709. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 709. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 709. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[5] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 709. pontja. Hatályos 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére