2004. évi LXXXII. törvény

az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról szóló 2002. évi XXII. törvény kiegészítéséről[1]

1. § Az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról rendelkező 2002. évi XXII. törvény a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § (1) 2004. november 30. napját követően azokat a polgári ügyeket, amelyeknek elintézésére az 1. § (5) bekezdésének d) és e) pontja alapján 2005. január 1. napjától a Debreceni Ítélőtábla, illetve a Győri Ítélőtábla rendelkezik illetékességgel - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel -, az eljárás lefolytatása végett

a) a Hajdú-Bihar Megyei, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság a Debreceni Ítélőtáblához,

b) a Győr-Moson-Sopron Megyei, a Komárom-Esztergom Megyei, a Vas Megyei, a Veszprém Megyei és a Zala Megyei Bíróság (a továbbiakban együtt: bíróság) a Győri Ítélőtáblához terjeszti fel. Ha a bíróság az ügyet a Debreceni, illetve a Győri Ítélőtáblára terjesztette fel, erről a tényről a felterjesztés elrendelésével egyidejűleg értesíti a felterjesztésre okot adó beadvány benyújtóját. Az a) és b) pontban megjelölt bíróságok által a Fővárosi, a Szegedi, illetve a Pécsi Ítélőtáblára felterjesztett ügyeket a Debreceni, illetve a Győri Ítélőtáblára nem lehet áttenni.

(2) Büntetőügyekben - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt bíróságokról, az ott megjelölt ítélőtáblákra kell felterjeszteni azokat az ügyeket, amelyekben az ítélőtábla eljárását megalapozó határozatot a bíróságok 2004. november 30. napját követően hozták meg.

(3) A 2004. november 30. napjáig az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt bíróságoktól a Fővárosi, a Szegedi, illetve a Pécsi Ítélőtáblára érkezett büntetőügyekben az eljárást e táblabíróságok folytatják le. Ezeket az ügyeket a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 20. §-a (2) bekezdésének b) pontja, illetőleg 359. §-ának (2) bekezdése alapján a Debreceni, illetve a Győri Ítélőtáblára nem lehet áttenni.

(4) Ha az ügyben - törvény előírása szerint - soron kívül vagy 30 napon belül kell eljárni, az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt bíróságok mind a polgári, mind a büntetőügyet az eljárás lefolytatása végett 2004. december 31. napjáig a Fővárosi, a Szegedi, illetve a Pécsi Ítélőtáblára kötelesek felterjeszteni.

(5) Az (1) és a (2) bekezdésben írt polgári és büntetőügyek felterjesztésére és elintézésére egyebekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, illetve a Be. rendelkezései az irányadók azzal, hogy a Debreceni és a Győri Ítélőtábla 2005. január 1-jét követően hozhat határozatot az ügyben."

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2004. szeptember 13-i ülésnapján fogadta el.