2002. évi XXII. törvény

az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról[1]

1. § (1) Budapesten Fővárosi Ítélőtábla, Szegeden Szegedi Ítélőtábla, Pécsett Pécsi Ítélőtábla elnevezéssel ítélőtáblák létesülnek 2003. január 1. napjától. Az ítélőtáblák feladatát és hatáskörét külön törvények határozzák meg.

(2) Az ítélőtáblák tényleges működésüket 2003. július 1. napjától kezdik meg.

(3) Az ítélőtáblák illetékességi területe a következő:

a) Fővárosi Ítélőtábla: Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megye,

b) Szegedi Ítélőtábla: Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye,

c) Pécsi Ítélőtábla: Baranya, Somogy, Tolna, Vas és Zala megye.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott ítélőtáblákon kívül Debrecenben Debreceni Ítélőtábla, Győrött Győri Ítélőtábla elnevezéssel 2004. július 1. napjától további ítélőtáblák létesülnek. Az ítélőtáblák tényleges működésüket 2005. január 1. napjától kezdik meg.

(5) Az ítélőtáblák illetékességi területe 2005. január 1-jétől a következő:

a) Fővárosi Ítélőtábla: Budapest, Fejér, Heves, Nógrád és Pest megye,

b) Szegedi Ítélőtábla: Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye,

c) Pécsi Ítélőtábla: Baranya, Somogy és Tolna megye,

d) Debreceni Ítélőtábla: Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,

e) Győri Ítélőtábla: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye.

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)[8]

(3)[9]

(4)[10]

(5)[11]

(6)[12]

(7)[13]

9. §[14] (1) 2004. november 30. napját követően azokat a polgári ügyeket, amelyeknek elintézésére az 1. § (5) bekezdésének d) és e) pontja alapján 2005. január 1. napjától a Debreceni Ítélőtábla, illetve a Győri Ítélőtábla rendelkezik illetékességgel - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel -, az eljárás lefolytatása végett

a) a Hajdú-Bihar Megyei, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság a Debreceni Ítélőtáblához,

b) a Győr-Moson-Sopron Megyei, a Komárom-Esztergom Megyei, a Vas Megyei, a Veszprém Megyei és a Zala Megyei Bíróság (a továbbiakban együtt: bíróság) a Győri Ítélőtáblához terjeszti fel. Ha a bíróság az ügyet a Debreceni, illetve a Győri Ítélőtáblára terjesztette fel, erről a tényről a felterjesztés elrendelésével egyidejűleg értesíti a felterjesztésre okot adó beadvány benyújtóját. Az a) és b) pontban megjelölt bíróságok által a Fővárosi, a Szegedi, illetve a Pécsi Ítélőtáblára felterjesztett ügyeket a Debreceni, illetve a Győri Ítélőtáblára nem lehet áttenni.

(2) Büntetőügyekben - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt bíróságokról, az ott megjelölt ítélőtáblákra kell felterjeszteni azokat az ügyeket, amelyekben az ítélőtábla eljárását megalapozó határozatot a bíróságok 2004. november 30. napját követően hozták meg.

(3) A 2004. november 30. napjáig az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt bíróságoktól a Fővárosi, a Szegedi, illetve a Pécsi Ítélőtáblára érkezett büntetőügyekben az eljárást e táblabíróságok folytatják le. Ezeket az ügyeket a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 20. §-a (2) bekezdésének b) pontja, illetőleg 359. §-ának (2) bekezdése alapján a Debreceni, illetve a Győri Ítélőtáblára nem lehet áttenni.

(4)[15]

(5) Az (1) és a (2) bekezdésben írt polgári és büntetőügyek felterjesztésére és elintézésére egyebekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, illetve a Be. rendelkezései az irányadók azzal, hogy a Debreceni és a Győri Ítélőtábla 2005. január 1-jét követően hozhat határozatot az ügyben.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2002. július 9-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 551. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 551. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 551. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 551. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 551. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 551. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 551. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 551. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 551. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 551. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 551. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 551. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Beiktatta a 2004. évi LXXXII. törvény 1. § -a. Hatályos 2004.10.07.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 551. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére