10/2005. (VI. 16.) IM rendelet

a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. §-ának (1) bekezdésében, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdésének l) pontjában, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének g) pontjában, a köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az igazságügy-miniszter feladat- és hatásköréről szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 16. §-ának (3) bekezdésére, a belügyminiszterrel, az egészségügyi miniszterrel, a honvédelmi miniszterrel, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel, a legfőbb ügyésszel - és a 11-13. § vonatkozásában a Magyar Országos Levéltárral is - egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)[13]

(3)[14]

Dr. Petrétei József s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 29. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 12/2006. (III. 23.) IM rendelet 34. § (2) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2006.03.28.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 29. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 29. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 12/2006. (III. 23.) IM rendelet 34. § (2) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2006.03.28.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 29. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 29. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 29. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 29. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 29. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 29. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 29. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 29. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 29. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.