2005. évi CXII. törvény

a számvitelről és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvények módosításáról[1]

I. Fejezet[2]

1-13. §[3]

II. Fejezet[4]

14-29. §[5]

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

30. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben, valamint a 31. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - 2006. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az Szt.-t módosító rendelkezéseket először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E törvény Szt.-t módosító 11. §-a - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével egyidejűleg 2005.november 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény Szt.-t módosító 1-4., 6-10. és 12-13. §-ai-ban foglalt előírásokat a 2005. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

(4)[6]

(5)[7] A 2005. december 31-én fennálló, halasztott ráfordításként kimutatott összeg tekintetében a 2005. december 31-én hatályos rendelkezések szerint kell eljárni, azzal, hogy az elhatárolt összeget az érintett devizakötelezettségek 2005. üzleti évre, illetve az azt követő üzleti év(ek) re elszámolt árfolyamnyereségének megfelelő összeggel is - azzal szemben - csökkenteni kell.

(6)[8]

(7)[9]

31. §[10]

Átmeneti rendelkezések

32. § E törvény közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

33. §[11]

Sólyom László s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. október 17-i ülésnapján fogadta el.

[2] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 827. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 827. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 827. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 827. pontja. Hatálytalan 2007.07.01. Továbbá 2008.01.01-jével hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXV. törvény 227. § (1) bekezdés e) pontja.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 827. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 827. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 827. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 827. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXV. törvény 227. § (1) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[11] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 827. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére