13/2005. (III. 3.) FVM rendelet

az Európa terv Agrárhitel programjáról szóló 6/2004. (I. 22.) FVM rendelet módosításáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit azon szerződések esetében is alkalmazni lehet, amelyekre a türelmi idő már lejárt.

(2) A türelmi idő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet nem kell a rendelet 17. §-a szerint záradékoltatni.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 180. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 180. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.