2005. évi CLXXXVII. törvény

a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

Átmeneti és záró rendelkezések

10. § (1) E törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2006. január 1-jén lép hatályba és rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződésekre kell alkalmazni.

(2) Az Ltp. - e törvény 7. §-ával megállapított - 21. §-a (1)-(2) bekezdésének rendelkezéseit a 2004. május 1-jét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni azzal, hogy a 2004. május 1-jét követően kezdődő és már lezárult megtakarítási évekre az állami támogatás utólag is igényelhető.

(3) Az Ltp. - e törvény 8. §-ának (2) bekezdésével megállapított-22. §-a (3) bekezdése 2007. január 1-jén lép hatályba és rendelkezései a hatálybalépést megelőzően kötött szerződéseknél kizárólag a hatálybalépést követően kezdődő megtakarítási évekre igényelt állami támogatásra alkalmazandóak.

(4) E törvény 4. §-át és 9. §-át a hatálybalépést megelőzően kötött szerződésekre is alkalmazni kell.

(5)[11]

Sólyom László s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 13-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 880. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 880. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 880. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 880. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 880. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 880. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 880. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 880. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 880. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 880. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére