2005. évi XXXI. törvény

a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. A törvény rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A munkaképesség csökkenésből eredő jogosultság figyelembevétele 1997. január 1-jei visszamenőleges hatállyal történik azzal, hogy aki az 1997. évi X. törvény alapján bármelyik jogcímen korábban jogosulttá vált, további, e törvényből eredő támogatásra nem tarthat igényt.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. május 2-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 769. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.