2005. évi LXXVI. törvény

az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. § (1) Ez a törvény - a (3)-(5) bekezdésekben foglalt kivételekkel - 2005. július 15-én lép hatályba.

(2) E törvény 1-4. és 6. §-ainak rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdődő kivitelezési tevékenységekre kell alkalmazni.

(3) E törvény 5. §-a - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.[8]

(4) E törvény 5. §-ának (1), (8) és (10) bekezdése a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, az 5. § (10) bekezdését e hatálybalépés után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.

(5)[9]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. június 27-i ülésnapján fogadta el

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 801. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 801. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 801. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 801. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 801. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 801. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2005/109. száma. Megjelent 2005.08.09.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 801. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.