132/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §

(1) Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2) Amennyiben a 2. §-ban foglaltak, illetve a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 15. §-ának (1) bekezdése szerinti rendelkezések végrehajtása az ellátás biztonságát veszélyeztetné, ellátási érdekből e rendelkezéseket az ellátási érdek fennállásának megállapításától számított három hónapig nem kell végrehajtani. E határidő indokolt esetben egy alkalommal további három hónappal meghosszabbítható. Az ellátási érdek fennállásának megállapítását, illetve a határidő meghosszabbítását a megyei tisztifőorvos kezdeményezheti az e célra létrehozott bizottságnál (a továbbiakban: Bizottság) . A megyei tisztifőorvos az ellátási érdek fennállásának megállapítása tárgyában megkeresi az illetékes szakmai kollégiumot véleménynyilvánítás céljából. A Bizottság tagja az egészségügyi miniszter, az országos tisztifőorvos és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója által delegált egy-egy fő. A Bizottság működésének feltételeit az országos tisztifőorvos biztosítja. A Bizottság az ellátási érdek fennállásáról a kezdeményezéstől számított három munkanapon belül dönt.

(3) A (2) bekezdés rendelkezései irányadóak akkor is, ha az 1. § szerinti rendelkezés végrehajtása veszélyeztetné az ellátás biztonságát azzal, hogy az ellátási érdek megállapítása esetén a finanszírozás a jelen rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések alapján történik.

(4)[5]

Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

Melléklet a 132/2006. (VI. 15.) Korm. rendelethez[6]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 307. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 307. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 307. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 307. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 307. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 307. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére