2006. évi CXXXIV. törvény

a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. § (1)[8] A határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok lebonyolítását és a támogatásközvetítési feladatok ellátásának összehangolását e törvény hatálybalépésétől kezdődően a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörű Részvénytársaság végzi.

(2)[9]

8. § A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a 2007. évi költségvetési törvényben a határon túli magyarok támogatására meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatokból az Alap javára átcsoportosítson.

9. §[10]

10. § (1) E törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)[11]

(3)[12]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 956. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 956. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 956. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 956. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 956. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 956. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 214. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CXLVIII. törvény 214. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 956. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 956. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 956. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.