Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

2010. évi CXLVIII. törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról[1]

1. A külföldi áruk származási helye hamis megjelölésének megakadályozása tárgyában Madridban 1891. évi április hó 14-én kelt, Washingtonban 1911. évi június hó 2-án és Hágában 1925. évi november hó 6-án felülvizsgált nemzetközi megállapodás becikkelyezéséről szóló 1934. évi V. törvény módosítása[2]

2. A Magyar Köztársaság és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége között Moszkvában, az 1947. évi július hó 15-én aláírt kereskedelmi és tengerhajózási szerződés becikkelyezéséről szóló 1947. évi XXVIII. törvény módosítása[3]

3. A Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről szóló 1949. évi XIII. törvény módosítása[4]

4. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosítása[5]

5. A Közúti Kereskedelmi Járművek Ideiglenes Behozatalára, a Szállítótartályokra és a Magánhasználatra szolgáló Vízijárművek és Légijárművek Ideiglenes Behozatalára vonatkozó, Genfben 1956. évi május hó 18. napján kelt nemzetközi Vámegyezmények kihirdetéséről szóló 1957. évi 30. törvényerejű rendelet módosítása[6]

6. Az Áruminták és kereskedelmi propagandaanyagok behozatalának megkönnyítésére vonatkozó, Genfben, 1952. évi november hó 7. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 59. törvényerejű rendelet módosítása[7]

7. A Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása[8]

8. A kiállításon, vásáron, kongresszuson, vagy hasonló esemény alkalmával bemutatandó, vagy felhasználandó áruk behozatalánál engedélyezett kedvezményekre, valamint a munkaeszközök vámelőjegyzésben történő behozatalára vonatkozóan Brüsszelben, 1961. június 8-án létrejött vámegyezmények kihirdetéséről szóló 1963. évi 8. törvényerejű rendelet módosítása[9]

9. A nemzetközi fuvarozásnál használatos rakodólapok vámkezeléséről Genfben, 1960. december 9-én kelt európai egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 23. törvényerejű rendelet módosítása[10]

10. A turistaforgalom vámkönnyítéseiről szóló, New Yorkban 1954. június 4-én kelt Egyezmény, valamint az Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 1964. évi 2. törvényerejű rendelet módosítása[11]

11. Az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges, Brüsszelben 1961. december 6-án kötött A. T. A.-igazolványról, valamint a kereskedelmi minták E. C. S. igazoló füzeteire vonatkozó, Brüsszelben 1956. március 1-jén megkötött és a Vámegyüttműködési Tanács ajánlására 1960. június 15-én módosított Vámegyezmények kihirdetéséről szóló 1966. évi 5. törvényerejű rendelet módosítása[12]

12. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a tengeri úton, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságon át szállított, átmenő (tranzit) növényi küldemények növényegészségügyi ellenőrzésének végrehajtásáról Budapesten, 1965. évi június hó 25. napján aláírt kiegészítő egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 18. törvényerejű rendelet módosítása[13]

13. A New Yorkban 1965. július 8-án kelt, a szárazföldi államok átmenő kereskedelméről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 10. törvényerejű rendelet módosítása[14]

14. A Magyar Népköztársaságnak New Yorkban, 1965. április 14-én kelt Harmadik Nemzetközi Ónegyezményhez való csatlakozása kihirdetéséről szóló 1970. évi 14. törvényerejű rendelet módosítása[15]

15. Az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről szóló 1970. évi 18. törvényerejű rendelet módosítása[16]

16. A Genfben 1970. május 15-én kelt Negyedik Nemzetközi Ónegyezménynek a Magyar Népköztársaság által történt megerősítése kihirdetéséről szóló 1972. évi 5. törvényerejű rendelet módosítása[17]

17. Az egyes iparjogvédelmi uniós megállapodások kihirdetéséről szóló 1973. évi 29. törvényerejű rendelet módosítása[18]

18. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a határmenti árucsere- és szolgáltatás-forgalomról, valamint gazdasági együttműködésről szóló, Budapesten 1976. március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 32. törvényerejű rendelet módosítása[19]

19. A Genfben 1975. június 21-én kelt Ötödik Nemzetközi Ónegyezmény kihirdetéséről szóló 1977. évi 5. törvényerejű rendelet módosítása[20]

20. A Magyar Népköztársaság és Japán között Tokióban, 1975. október 20-án aláírt kereskedelmi és hajózási szerződés kihirdetéséről szóló 1977. évi 10. törvényerejű rendelet módosítása[21]

21. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása[22]

22. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés kihirdetéséről szóló 1980. évi 14. törvényerejű rendelet módosítása[23]

23. A mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezésének nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés kihirdetéséről szóló 1981. évi 1. törvényerejű rendelet módosítása[24]

24. A Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között létrejött, a származási jelzések, eredetmegjelölések és egyéb földrajzi megjelölések oltalmáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 1981. évi 27. törvényerejű rendelet módosítása[25]

25. Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodásnak, az 1967. évi július hó 14. napján Stockholmban felülvizsgált szövege kihirdetéséről szóló 1982. évi 1. törvényerejű rendelet módosítása[26]

26. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosítása[27]

27. Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 1983. évi 14. törvényerejű rendelet módosítása[28]

28. Az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésére létrejött Hágai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1984. évi 29. törvényerejű rendelet módosítása[29]

29. A Genfben, az 1983. évi június hó 20. napján kelt, a szakmai rehabilitációról és a foglalkoztatásról (rokkant személyek) szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 9. törvényerejű rendelet módosítása[30]

30. Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye kihirdetéséről szóló 1987. évi 20. törvényerejű rendelet módosítása[31]

31. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása[32]

32. A Magyar Népköztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló szerződés kihirdetéséről szóló 1988. évi 5. törvényerejű rendelet módosítása[33]

33. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseire vonatkozó elévülési időről szóló, New Yorkban, 1974. június 14-én kelt Egyezményről, valamint az áruk nemzetközi adásvételi szerződésére vonatkozó elévülési időről szóló Egyezmény módosításáról, Bécsben 1980. április 11-én kelt Jegyzőkönyvről szóló 1989. évi 1. törvényerejű rendelet módosítása[34]

34. A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosítása[35]

35. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása[36]

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B. § (4) bekezdésében a "miniszter, hogy rendeletben" szövegrész helyébe a "miniszter, hogy a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter, valamint az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben" szöveg lép.

36. A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény módosítása[37]

37. A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény módosítása[38]

38. A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény módosítása[39]

39. A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény módosítása[40]

40. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása[41]

41. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása[42]

42. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása[43]

43. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosítása[44]

44. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása[45]

45. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosítása[46]

46. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása[47]

47. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása[48]

48. Az egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok módosításáról szóló 1994. évi VII. törvény módosítása[49]

49. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása[50]

50. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása[51]

51. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása[52]

52. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása[53]

53. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása[54]

54. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása[55]

55. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása[56]

56. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása[57]

57. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása[58]

58. A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény módosítása[59]

59. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása[60]

60. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása[61]

61. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása[62]

62. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása[63]

63. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása[64]

64. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása[65]

65. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosítása[66]

66. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása[67]

67. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása[68]

68. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosítása[69]

69. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása[70]

70. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény módosítása[71]

71. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása[72]

72. Az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről szóló 1998. évi IX. törvény módosítása[73]

73. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása[74]

74. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása[75]

75. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása[76]

76. A területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosítása[77]

77. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása[78]

78. A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1999. évi LXXXIII. törvény módosítása[79]

79. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása[80]

80. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása[81]

81. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosítása[82]

82. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosítása[83]

83. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása[84]

84. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása[85]

85. A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása[86]

86. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása[87]

87. Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetéséről szóló 2002. évi LI. törvény módosítása[88]

88. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása[89]

89. A plasztikus robbanóanyagok megjelöléséről, azok felderítése céljából Montreálban, 1991. március 1. napján létrehozott Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi LXVI. törvény módosítása[90]

90. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása[91]

91. Az egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról szóló 2003. évi CII. törvény módosítása[92]

92. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása[93]

93. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása[94]

94. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása[95]

95. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása[96]

96. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény módosítása[97]

97. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása[98]

98. A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosítása[99]

99. Az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről szóló 2004. évi XC. törvény módosítása[100]

100. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény módosítása[101]

101. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása[102]

102. A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény módosítása[103]

103. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény módosítása[104]

104. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása[105]

105. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása[106]

106. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosítása[107]

107. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása[108]

108. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása[109]

109. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása[110]

110. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosítása[111]

111. Az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös segítségnyújtásról és együttműködésről szóló, Brüsszelben, 1997. december 18-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXXIX. törvény módosítása[112]

112. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosításáról szóló 2006. évi CIV. törvény módosítása[113]

113. A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény módosítása[114]

114. A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXXXIV. törvény módosítása[115]

115. Az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló 2007. évi XXIV. törvény módosítása[116]

116. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása[117]

117. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása[118]

118. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása[119]

119. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXXIX. törvény deregulációja[120]

120. Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény módosítása[121]

121. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXXXIII. törvény módosítása[122]

122. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása[123]

123. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása[124]

124. A Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről szóló 2007. évi CV. törvény módosítása[125]

125. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása[126]

126. A Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosítása[127]

127. Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről szóló 2007. évi CXXX. törvény módosítása[128]

128. A Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerződés kihirdetéséről szóló 2007. évi CXXXI. törvény módosítása[129]

129. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosítása[130]

130. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása[131]

131. Az állami vezetők javadalmazásának átláthatóságához szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2008. évi X. törvény deregulációja[132]

132. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló 2008. évi XXV. törvény módosítása[133]

133. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk cseréjéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2008. évi XXXV. törvény módosítása[134]

134. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása[135]

135. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása[136]

136. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosítása[137]

137. Az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott szerződés kihirdetéséről szóló 2008. évi LX. törvény módosítása[138]

138. A villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény módosítása[139]

139. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása[140]

140. Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Elefántcsontpart közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről szóló 2009. évi XVI. törvény módosítása[141]

141. A Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról szóló 2009. évi XXIII. törvény módosítása[142]

142. A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről szóló 2009. évi XXVI. törvény módosítása[143]

143. Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről szóló 2009. évi XXXII. törvény módosítása[144]

144. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása[145]

145. Az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény módosítása[146]

146. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása[147]

147. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása[148]

148. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék-készletek tárolása terén való együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2009. évi CXXXII. törvény módosítása[149]

149. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása[150]

150. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása[151]

151. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása[152]

152. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi XXX. törvény módosítása[153]

153. Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi XL. törvény módosítása

260. § (1) Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi XL. törvény 13. §-ának a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 11/A. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése a "polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter a Nemzetbiztonsági Hivatal és" szövegrész helyett a "polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter az Alkotmányvédelmi Hivatal, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter" szöveggel, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 11/A. § (2) bekezdését, 11/A. § (4) bekezdés g) pontját, 11/A. § (5) bekezdését megállapító rendelkezése a "polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter" szövegrész helyett a "polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter" szöveggel, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 11/A. § (4) bekezdés h) pontját megállapító rendelkezése az "a Nemzetbiztonsági Hivatal" szövegrész helyett az "az Alkotmányvédelmi Hivatal" szöveggel lép hatályba.

(2) Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi XL. törvény 15. §-ának a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 45. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése az "A Nemzetbiztonsági Hivatal" szövegrész helyett az "Az Alkotmányvédelmi Hivatal" szöveggel, a "polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterhez" szövegrész helyett a "polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszterhez, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszterhez" szöveggel, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 45. § (4), (6) és (7) bekezdését megállapító rendelkezése a "polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter" szövegrész helyett a "polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter" szöveggel, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 45. § (9) bekezdését megállapító rendelkezése az "a Nemzetbiztonsági Hivatal" szövegrész helyett az "az Alkotmányvédelmi Hivatal" szöveggel lép hatályba.

154. Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség Gazdasági Partnerségi Megállapodásában részt vevő államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló átmeneti megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi XLI. törvény módosítása[154]

155. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása[155]

156. Záró rendelkezések

264. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2010. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1-36. §, a 37. § (1)-(9) és (11) bekezdése, a 38-65. §, a 69-73. §, a 75-76. §, a 79-89. §, a 91-93. §, a 94. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 95-103. §, a 105-108. §, a 109. § (1)-(3) bekezdése, a 110-112. §, a 116-126. §, a 128-132. §, a 134-166. §, a 168. §, a 170-178. §, a 180-243. §, a 246-256. §, a 259. §, a 261-263. § és a 265-266. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 37. § (10) bekezdése, a 94. § (2) bekezdése, a 104. § és a 109. § (4) bekezdése 2011. január 2-án lép hatályba.

(4) A 66-68. §, a 74. §, a 77-78. §, a 90. §, a 113-115. §, a 127. §, a 133. §, a 167. §, a 169. § és a 179. § 2011. március 1-jén lép hatályba.

265. § (1) A Magyar Szabadalmi Hivatal elnevezése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnevezésre változik, és a hivatal ezzel az elnevezéssel működik tovább.

(2) A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács és a Tanács tagjainak tagsága e rendelkezés hatálybalépése napján a törvény erejénél fogva megszűnik. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsát e rendelkezés hatálybalépésének napját követő három hónapon belül meg kell alakítani.

266. §[156]

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2010. december 6-ai ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[32] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[33] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[34] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[35] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[36] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[37] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[38] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[39] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[40] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[41] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[42] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[43] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[44] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[45] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[46] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[47] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[48] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[49] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[50] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[51] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[52] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[53] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[54] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[55] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[56] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[57] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[58] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[59] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[60] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[61] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[62] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[63] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[64] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[65] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[66] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[67] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[68] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[69] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[70] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[71] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[72] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[73] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[74] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[75] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[76] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[77] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[78] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[79] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[80] A 2010. évi CLXXII. törvény 109. § - a alapján nem lép hatályba.

[81] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[82] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[83] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[84] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[85] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[86] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[87] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[88] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[89] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[90] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[91] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[92] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[93] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[94] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[95] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[96] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[97] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[98] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[99] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[100] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[101] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[102] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[103] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[104] A 2010. évi CLXXII. törvény 109. § - a alapján nem lép hatályba.

[105] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[106] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[107] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[108] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[109] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[110] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[111] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[112] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[113] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[114] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[115] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[116] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[117] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[118] A 2010. évi CLXXII. törvény 109. § - a alapján nem lép hatályba.

[119] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[120] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[121] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[122] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[123] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[124] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[125] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[126] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[127] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[128] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[129] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[130] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[131] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[132] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[133] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[134] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[135] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[136] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[137] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[138] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[139] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[140] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[141] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[142] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[143] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[144] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[145] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[146] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[147] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[148] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[149] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[150] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[151] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[152] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CCI. törvény 382. § - a. Hatálytalan 2011.12.31.

[153] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[154] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[155] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.02.

[156] Hatályon kívül helyezte e törvény 266. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.03.03.

Tartalomjegyzék