159/2006. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes társadalombiztosítási tárgyú rendeletek módosításáról

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában foglalt, illetve a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), d), g), h), l), n) pontjának felhatalmazása alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §

(1) E rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1., 6., 7., 9-15. §-ai 2007. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) E rendelet 13. §-a 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

(4) A 2006. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni az ezen időpontot megelőző időszakra vonatkozó magán-nyugdíjpénztári tagdíj megfizetésére, bevallás pótlására, a bevallás önellenőrzéssel történő helyesbítésére, valamint a tagdíjbevallás ellenőrzésére és a tagdíjtartozás végrehajtására irányuló adóhatósági megkeresésekre.

17. §[16]

18. §[17]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 297. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 297. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 297. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 297. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 297. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 297. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] A 328/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 297. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 297. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] A 328/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[11] A 328/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 297. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 297. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] A 327/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[15] A 327/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 297. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 297. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére