32/2006. (II. 15.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az üzleti terv részeként a gazdahitel programnak kiemelten tartalmazni kell:)

"d) az üzleti terv szerves részét képező ötéves likviditási tervet."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Korm. rendelet 8. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök