365/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kijelöléséről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány egészségbiztosítási felügyeleti hatóságként az Egészségbiztosítási Felügyeletet jelöli ki.

(2) Az Egészségbiztosítási Felügyelet országos illetékességgel jár el.

1/A. §[1]

A Kormány a gyógyszer-, illetve gyógyászatisegédeszköz-ismertetési tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az Egészségbiztosítási Felügyeletet jelöli ki.

2. §

E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 525. §-a. Hatályos 2009.10.01.