Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

A Kormány

a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet módosítása tekintetében

a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 21. § (3) bekezdésében,

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (2) bekezdésében,

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában,

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. §-ában,

a közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 1. alpontjában,

a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról szóló 22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 137. §-ában,

a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény 12. §-ában,

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény 7. § (4) bekezdésében,

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 21. § (2) bekezdésében,

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdésében,

a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdésében,

a részarány-földtulajdon önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségtérítésről szóló 28/1994. (III. 2.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 16. §-ában, a rejtjeltevékenységről szóló 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában,

a vasúti hatóság feladat- és hatásköréről szóló 51/1994. (IV. 8.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. §-ában,

a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában,

a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. § (1) bekezdés a) pontjában,

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a), b), e)-h), l) és o)-q) pontjában,

a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés d) pontjában,

a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés b) pontjában,

a talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § k) pontjában, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a biztonsági okmányok hatékony védelmének megteremtése érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 35. § (2) bekezdésében,

a tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés b) pontjában, a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. § (1) bekezdés b), d) és e) pontjában,

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában,

a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában,

a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában,

a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában,

a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 11. pontjában, a lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § b) pontjában,

az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól szóló 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. § (1) bekezdés c) pontjában,

az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény 14. § (8) bekezdésében,

az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (2) bekezdésében,

a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés a) pontjában,

a Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól szóló 169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § d) pontjában,

a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § c) és e) pontjában,

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § b)-d), g) és h) pontjában,

a nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék tároló biztonsági övezetéről szóló 213/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § j) pontjában,

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d), g), i)-m), r), v), y) és z) pontjában,

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-ában,

a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés r) pontjában,

a Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 24. pontjában,

a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. § (4) bekezdésében,

a zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdés k) pontjában,

a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. § b) pontjában,

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés a)-j), m) és q) pontjában,

az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a)-d), f), g), i), n), p), r), s), u), v)-w), x), xa), z) és zs) pontjában,

a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,

az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § c) pontjában, a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés t) pontjában,

a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontjában,

a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés u) pontjában, a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) pontjában,

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a)-e) és g) pontjában,

a Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetéről és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés f) pontjában, a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában,

a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51. § b) és i)-j) pontjában,

a természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (7) bekezdés a) pontjában,

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés b) pontjában,

a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdésében,

az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában,

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában,

a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § a) pontjában,

az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,

az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (2) bekezdésében,

a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés n) pontjában,

a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 29. pontjában,

a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés f) pontjában,

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában, a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

a biztosítók jelzáloghitelezési tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekről szóló 261/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 234. § e) pontjában,

az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (8) bekezdésében,

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés e) pontjában,

a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában,

a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 6. és 22. pontjában,

a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (1) bekezdés p) pontjában,

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontjában,

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 6. § (4) bekezdésében,

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (2) bekezdés d) pontjában,

egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 7. pontjában,

az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,

a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés d) pontjában,

a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés i) pontjában,

a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés g) pontjában,

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről szóló 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés c) pontjában,

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-ában,

a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § a), b), f), h), k), l) és m) pontjában,

a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés a)-c) pontjában,

a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés f) és g) pontjában,

a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés d) pontjában,

a letéti jegyről szóló 287/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés d) pontjában,

a pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés a) és e) pontjában,

a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában,

a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés g) pontjában,

a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés e) pontjában,

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) és m) pontjában,

a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés h) és q) pontjában,

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (1) bekezdés f) pontjában,

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés k) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában,

a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,

a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (1) bekezdés a) pontjában,

a gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (2) bekezdés f) pontjában,

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában,

a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés g) és h) pontjában,

az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról szóló 31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 57/A. § (2) bekezdésében,

a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 21. § (2)-(4) bekezdésében, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés q) pontjában,

az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatásköréről és bírságolási jogköréről, valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységéről szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés f) pontjában,

a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (1) bekezdés h) pontjában,

a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában,

a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 15. § (3) bekezdésében,

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása tekintetében szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és h) pontjában,

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában,

a magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről szóló 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,

az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdés i) pontjában,

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 248/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés h) pontjában,

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában,

a nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 2. alpontjában és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 16. §-ában,

az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító kormányrendeletek módosításáról szóló 269/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában,

a referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdés h) pontjában,

a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának

és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontjában,

a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedések végrehajtásának általános szabályairól szóló 29/2004. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában,

a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés e) pontjában, 62. § (2) bekezdésében,

az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés e) pontjában,

a postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeiről szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontjában,

az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítőválasztásról szóló 73/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdés e) pontjában,

a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,

a polgári légi közlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában,

az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról és törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2004. évi XXIX. törvény 140. § (4) bekezdésében,

az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza működésére, felügyeletére, felhasználására, megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdés j) pontjában,

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés g) pontjában,

az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés h) pontjában,

a Nemzeti Egészségügyi Tanács feladatköréről, szervezetéről és működéséről szóló 229/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 177/2004. (V. 26.) Korm. rendelet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés c) pontjában,

a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 6. és 26. pontjában,

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 6. és 27. pontjában,

a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés r) pontjában,

a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § a) pontjában,

a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § l) pontjában,

az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) és q) pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 4. pontjában,

a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés b), g) és q) pontjában,

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 7. és 8. pontjában,

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. §-ában,

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és az egyes, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 312/2004. (XI. 17.) Korm. rendelet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában,

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában,

a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés a) pontjában,

az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64. §-ában,

a szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában,

a Kiváló Művész, az Érdemes Művész, valamint a Népművészet Mestere járadék folyósításáról szóló 374/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvény 6. § (2) bekezdésében,

a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. § e) pontjában,

a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 45/2005. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 27. § (1) bekezdés a) pontjában,

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában,

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában,

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a), d) és e) pontjában,

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés b), c) és h) pontjában,

a katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 50. § (1) bekezdésében,

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 1. alpontjában,

a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 2. alpontjában,

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) bekezdés f) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekről szóló 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában,

a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) és q) pontjában,

az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdésének c) pontjában,

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 234/2005. (X. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (4) bekezdésében, a 178. § (1) bekezdés d) pontjában,

a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai bonthatóságának ellenőrzéséről és az információszolgáltatás rendjéről szóló 270/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés d) pontjában,

a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában,

a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 21. § (2)-(4) bekezdésében,

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51. § f)-i) és l) pontjában,

a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában,

egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában,

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában,

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. § (1) bekezdésében,

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény 4. §-ában,

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 37. § (2) bekezdés a) pontjában, 41. § (8) bekezdésében, 44. §-ában, 50. § (4) bekezdésében, 53. § (4) bekezdésében, 55. § (5) bekezdésében, 207. § (1) bekezdés c)-e) pontjában,

a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés b) pontjában,

a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés e) pontjában,

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés b) pontjában,

a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 19. § (3) bekezdésében,

az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) bekezdés a) és c) pontjában,

a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 6. és 13. pontjában,

a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 7. és 9. pontjában,

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,

a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában, a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 18. § (6) bekezdésében,

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) és b) pontjában,

az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 182. § (10) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a) pontjában,

a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás és a zártcélú hálózatok tárgyában az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdés k) pontjában,

az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv kijelölése tárgyában az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 16/A. §-ában,

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvényeket nyilvántartó szerv kijelölése tárgyában a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 234. § c) pontjában,

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv kijelölése tárgyában a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában,

a közúti közlekedési nyilvántartási szerv kijelölése tárgyában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában, a bűnügyi nyilvántartó szerv kijelölése tárgyában a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés a) pontjában,

a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv kijelölése tárgyában a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15/A. §-ában,

a "Magyar igazolvány" és a "Magyar hozzátartozói igazolvány", továbbá önálló mellékletei kiállítására, visszavonására, illetőleg nyilvántartására jogosult központi közigazgatási szerv, valamint annak felettes szerve kijelölése tárgyában a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,

az útlevélhatóság kijelölése tárgyában az 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) pontjában,

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ában,

az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. §-ában,

az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,

a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében,

az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a pártfogó felügyelői szolgálat kijelölése tárgyában a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 126/A. §-ában, a jogi segítségnyújtó szolgálat kijelölése tárgyában a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. §-ában,

az áldozatsegítő szolgálat, ezen belül a támogató hatóság és a döntő hatóság kijelölése tárgyában a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (3) bekezdésében,

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában,

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében,

a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 21. § (3) bekezdésében,

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124/A. §-ában,

az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében,

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában,

az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,

a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. § (5) bekezdés d) pontjában és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) és d) pontjában,

a Termékpálya Bizottságok általános működési rendjének meghatározásáról, valamint a piaci árinformációs rendszer működtetéséért felelős szerv kijelöléséről szóló 339/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. § (3) bekezdés a) pontjában,

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában,

a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés a) pontjában, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ában,

a transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 12. alpontjában,

a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 13. alpontjában,

a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében,

a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés u) pontjában,

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában,

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 9. § (4) bekezdésében,

a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § 10. pontjában,

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében,

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)-c) és e)-q) pontjában,

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 148/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés e) pontjában,

az egyes önkéntes kölcsönös egészség és önsegélyező pénztári tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 170/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,

az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés a) pontjában,

a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34. § g) pontjában,

a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés g)-i) pontjában,

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról szóló 197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés q) pontjában,

a tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés x) pontjában,

a működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés j) pontjában,

az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés c) pontjában, 33. § (2) bekezdésében,

a folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) és j) pontjában,

a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés e) pontjában,

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ában,

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában és (2) bekezdésében,

a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában,

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1-8., 10-18., 20-21., 25-29., 31-34., 36-37. és 39-40. pontjában,

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában,

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 21. pontjában,

a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 23. pontjában,

az Egészségbiztosítási Felügyelet egyes eljárásainak, valamint a felügyeleti díj befizetésének és a felügyeleti bírság felhasználásának szabályairól szóló 286/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítás tekintetében az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény 21. § (3) bekezdésében,

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés t) pontjában,

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdésében,

a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 9. § (4) bekezdésében,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés d) pontjában,

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében,

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés g), k) és l) pontjában,

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)-i) pontjában, 93. § (2) bekezdésében,

a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében

a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,

a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 110. § a) pontjában és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,

a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés i) és j) pontjában,

a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés b) pontjában,

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában,

a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 20. pontjában,

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e), k) és n) pontjában,

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7., 24., 27. és 29. pontjában,

a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés v) pontjában,

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés l) pontjában,

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában,

az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz, és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés f) pontjában,

egyes kormányrendeletek hatálybalépésével összefüggő kérdésekről szóló 84/2008. (IV. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés g), h), i), j), k) és l) pontjában,

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 6. és 19. pontjában,

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,

a befektetési vállalkozás működési kockázatának tőkekövetelményéről szóló 169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f) pontjában,

a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,

az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés b), e), g) és q) pontjában,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 4. pontjában,

a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 14. alpontjában,

az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés d) pontjában,

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában,

a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról szóló 216/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés j) pontjában,

az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés c) pontjában,

a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f) és g) pontjában,

a 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló 226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (1) pont d) alpontjában,

az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 229/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdés g) pontjában,

a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában,

a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés d) pontjában,

a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény 3. § (2) bekezdésében,

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 2. és 11. pontjában,

a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f) pontjában,

az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. és 6. pontjában,

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítására vonatkozó 309/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet hatályba nem lépéséről szóló 311/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdésében,

a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában,

a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 25. pontjában, az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés v) pontjában és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában,

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1-13., 15., 17-35., 38-40., valamint 42-43. pontjában,

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés f) pontjában,

a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXVI. törvény 3. § (3) bekezdés b) pontjában,

az Agrármarketing Centrum és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként való kijelöléséről szóló 49/2009. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében,

a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásának szabályairól szóló 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (1) bekezdés i) pontjában,

a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. § (4) bekezdésében és

a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságokat kijelölő rendelkezések tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,

valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében

foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében, továbbá

az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feladatkörében

a következőket rendeli el:

A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet módosítása

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet módosítása

4. §[4]

5. §[5]

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet módosítása

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosítása

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosítása

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

Az 1938-1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

21. §[21]

22. §[22]

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

23. §[23]

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

24. §[24]

25. §[25]

26. §[26]

A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. §[27]

28. §[28]

29. §[29]

A bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

30. §[30]

31. §[31]

32. §[32]

Az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet módosítása

33. §[33]

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

34. §[34]

35. §[35]

A helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról szóló 22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

36. §[36]

A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet módosítása

37. §[37]

38. §[38]

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

39. §[39]

40. §[40]

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

41. §[41]

42. §[42]

Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

43. §[43]

44. §[44]

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

45. §[45]

46. §[46]

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

47. §[47]

48. §[48]

49. §[49]

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

50. §[50]

A részarány-földtulajdon önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségtérítésről szóló 28/1994. (III. 2.) Korm. rendelet módosítása

51. §[51]

52. §[52]

53. §[53]

A rejtjeltevékenységről szóló 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása

54. §[54]

55. §[55]

56. §[56]

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

57. §[57]

58. §[58]

59. §[59]

Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

60. §[60]

61. §[61]

Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

62. §[62]

63. §[63]

64. §[64]

A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

65. §[65]

66. §[66]

A települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet módosítása

67. §[67]

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

68. §[68]

69. §[69]

70. §[70]

A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

71. §[71]

72. §[72]

73. §[73]

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

74. §[74]

75. §[75]

76. §[76]

A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

77. §[77]

78. §[78]

A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

79. §[79]

80. §[80]

A talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

81. §[81]

82. §[82]

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

83. §[83]

84. §[84]

85. §[85]

A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

86. §[86]

87. §[87]

88. §[88]

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

89. §[89]

90. §[90]

91. §[91]

A tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

92. §[92]

93. §[93]

A mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

94. §[94]

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

95. §[95]

96. §[96]

97. §[97]

A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

98. §[98]

99. §[99]

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

100. §[100]

101. §[101]

102. §[102]

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

103. §[103]

104. §[104]

105. §[105]

A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

106. §[106]

107. §[107]

A lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

108. §[108]

109. §[109]

Az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól szóló 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása

110. §[110]

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

111. §[111]

112. §[112]

Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása

113. §[113]

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

114. §[114]

115. §[115]

116. §[116]

A Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól szóló 169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

117. §[117]

A pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

118. §[118]

119. §[119]

120. §[120]

A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

121. §[121]

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

122. §[122]

123. §[123]

124. §[124]

A nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék tároló biztonsági övezetéről szóló 213/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

125. §[125]

126. §[126]

127. §[127]

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

128. §[128]

129. §[129]

130. §[130]

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

131. §[131]

132. §[132]

A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

133. §[133]

134. §[134]

135. §[135]

A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

136. §[136]

137. §[137]

A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

138. §[138]

A zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

139. §[139]

140. §[140]

141. §[141]

A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

142. §[142]

143. §[143]

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

144. §[144]

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

145. §[145]

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

146. §[146]

147. §[147]

148. §[148]

A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

149. §[149]

150. §[150]

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

151. §[151]

152. §[152]

153. §[153]

Az állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

154. §[154]

155. §[155]

156. §[156]

A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

157. §[157]

158. §[158]

Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

159. §[159]

160. §[160]

161. §[161]

A légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

162. §[162]

A légi árufuvarozás szabályairól szóló 26/1999. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

163. §[163]

A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

164. §[164]

165. §[165]

166. §[166]

A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

167. §[167]

168. §[168]

169. §[169]

A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

170. §[170]

171. §[171]

172. §[172]

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

173. §[173]

174. §[174]

175. §[175]

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

176. §[176]

177. §[177]

178. §[178]

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetéről és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

179. §[179]

A katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása

180. §[180]

A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

181. §[181]

182. §[182]

183. §[183]

A háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

184. §[184]

185. §[185]

186. §[186]

Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről szóló 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet módosítása

187. §[187]

188. §[188]

A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

189. §[189]

190. §[190]

191. §[191]

A központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

192. §[192]

193. §[193]

A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

194. §[194]

Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

195. §[195]

196. §[196]

197. §[197]

A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

198. §[198]

A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

199. §[199]

Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

200. §[200]

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

201. §[201]

202. §[202]

203. §[203]

A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

204. §[204]

205. §[205]

206. §[206]

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

207. §[207]

A kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

208. §[208]

209. §[209]

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

210. §[210]

211. §[211]

A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

212. §[212]

A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

213. §[213]

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

214. §[214]

Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

215. §[215]

216. §[216]

A biztosítók jelzáloghitelezési tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekről szóló 261/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

217. §[217]

Az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

218. §[218]

Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

219. §[219]

220. §[220]

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

221. §[221]

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

222. §[222]

223. §[223]

224. §[224]

A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

225. §[225]

226. §[226]

227. §[227]

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása

228. §[228]

229. §[229]

230. §[230]

A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

231. §[231]

232. §[232]

233. §[233]

Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosítása

234. §[234]

235. §[235]

236. §[236]

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

237. §[237]

238. §[238]

239. §[239]

A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

240. §[240]

241. §[241]

242. §[242]

A jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

243. §[243]

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

244. §[244]

245. §[245]

246. §[246]

A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről szóló 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

247. §[247]

248. §[248]

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

249. §[249]

250. §[250]

251. §[251]

A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

252. §[252]

253. §[253]

A befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

254. §[254]

A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

255. §[255]

256. §[256]

A kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

257. §[257]

A letéti jegyről szóló 287/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

258. §[258]

A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

259. §[259]

A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

260. §[260]

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

261. §[261]

262. §[262]

263. §[263]

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

264. §[264]

265. §[265]

266. §[266]

A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosítása

267. §[267]

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

268. §[268]

269. §[269]

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

270. §[270]

271. §[271]

272. §[272]

273. §[273]

A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

274. §[274]

275. §[275]

276. §[276]

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

277. §[277]

278. §[278]

279. §[279]

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

280. §[280]

281. §[281]

282. §[282]

A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

283. §[283]

284. §[284]

A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

285. §[285]

286. §[286]

A gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

287. §[287]

A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

288. §[288]

289. §[289]

290. §[290]

Az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról szóló 31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

291. §[291]

292. §[292]

A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosítása

293. §[293]

294. §[294]

295. §[295]

A Termékpálya Bizottságok működésének általános szabályairól és az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény hatálya alá tartozó termékek köréről szóló 88/2003. (VI. 20.) Korm. rendelet módosítása

296. §[296]

Az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatásköréről és bírságolási jogköréről, valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységéről szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

297. §[297]

298. §[298]

299. §[299]

A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

300. §[300]

301. §[301]

A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

302. §[302]

A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

303. §[303]

304. §[304]

305. §[305]

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

306. §[306]

307. §[307]

308. §[308]

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

309. §[309]

310. §[310]

311. §[311]

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

312. §[312]

313. §[313]

314. §[314]

A magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről szóló 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

315. §[315]

316. §[316]

Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

317. §[317]

A nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

318. §[318]

A referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

319. §[319]

320. §[320]

321. §[321]

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet módosítása

322. §[322]

323. §[323]

324. §[324]

A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedések végrehajtásának általános szabályairól szóló 29/2004. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

325. §[325]

326. §[326]

A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

327. §[327]

328. §[328]

329. §[329]

Az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

330. §[330]

331. §[331]

332. §[332]

A kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

333. §[333]

334. §[334]

335. §[335]

A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeiről szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet módosítása

336. §[336]

337. §[337]

338. §[338]

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítőválasztásról szóló 73/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet módosítása

339. §[339]

A postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosítása

340. §[340]

341. §[341]

342. §[342]

A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosítása

343. §[343]

344. §[344]

345. §[345]

Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

346. §[346]

347. §[347]

Az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza működésére, felügyeletére, felhasználására, megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

348. §[348]

349. §[349]

350. §[350]

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

351. §[351]

A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

352. §[352]

353. §[353]

354. §[354]

Az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

355. §[355]

356. §[356]

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

357. §[357]

358. §[358]

359. §[359]

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

360. §[360]

361. §[361]

362. §[362]

A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

363. §[363]

A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása

364. §[364]

365. §[365]

A nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása

366. §[366]

367. §[367]

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása

368. §[368]

369. §[369]

370. §[370]

A hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása

371. §[371]

372. §[372]

373. §[373]

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

374. §[374]

375. §[375]

376. §[376]

A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

377. §[377]

378. §[378]

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

379. §[379]

380. §[380]

381. §[381]

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

382. §[382]

383. §[383]

384. §[384]

A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

385. §[385]

A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

386. §[386]

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

387. §[387]

388. §[388]

389. §[389]

Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 371/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

390. §[390]

391. §[391]

A Kiváló Művész, az Érdemes Művész, valamint a Népművészet Mestere járadék folyósításáról szóló 374/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

392. §[392]

393. §[393]

394. §[394]

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

395. §[395]

A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása

396. §[396]

397. §[397]

Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

398. §[398]

A Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 45/2005. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása

399. §[399]

400. §[400]

401. §[401]

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

402. §[402]

403. §[403]

404. §[404]

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

405. §[405]

406. §[406]

407. §[407]

A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

408. §[408]

409. §[409]

410. §[410]

A "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

411. §[411]

412. §[412]

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

413. §[413]

414. §[414]

415. §[415]

A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat-és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

416. §[416]

417. §[417]

418. §[418]

A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet módosítása

419. §[419]

420. §[420]

421. §[421]

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

422. §[422]

423. §[423]

424. §[424]

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

425. §[425]

426. §[426]

427. §[427]

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosítása

428. §[428]

429. §[429]

430. §[430]

A közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekről szóló 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

431. §[431]

A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

432. §[432]

433. §[433]

Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

434. §[434]

435. §[435]

436. §[436]

A mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai bonthatóságának ellenőrzéséről és az információszolgáltatás rendjéről szóló 270/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

437. §[437]

438. §[438]

A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

439. §[439]

440. §[440]

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

441. §[441]

442. §[442]

443. §[443]

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

444. §[444]

445. §[445]

446. §[446]

A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

447. §[447]

448. §[448]

449. §[449]

Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

450. §[450]

451. §[451]

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

452. §[452]

453. §[453]

454. §[454]

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

455. §[455]

456. §[456]

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

457. §[457]

458. §[458]

A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

459. §[459]

460. §[460]

A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása

461. §[461]

462. §[462]

463. §[463]

A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

464. §[464]

465. §[465]

466. §[466]

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosítása

467. §[467]

A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosítása

468. §[468]

A lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról szóló 176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása

469. §[469]

470. §[470]

471. §[471]

A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

472. §[472]

473. §[473]

A polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

474. §[474]

475. §[475]

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

476. §[476]

477. §[477]

478. §[478]

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

479. §[479]

480. §[480]

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

481. §[481]

482. §[482]

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

483. §[483]

484. §[484]

485. §[485]

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

486. §[486]

487. §[487]

488. §[488]

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

489. §[489]

490. §[490]

491. §[491]

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

492. §[492]

493. §[493]

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

494. §[494]

495. §[495]

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

496. §[496]

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

497. §[497]

498. §[498]

499. §[499]

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

500. §[500]

501. §[501]

502. §[502]

Az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

503. §[503]

504. §[504]

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

505. §[505]

506. §[506]

507. §[507]

A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

508. §[508]

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

509. §[509]

510. §[510]

Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

511. §[511]

512. §[512]

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

513. §[513]

514. §[514]

515. §[515]

A Termékpálya Bizottságok általános működési rendjének meghatározásáról, valamint a piaci árinformációs rendszer működtetéséért felelős szerv kijelöléséről szóló 339/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

516. §[516]

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

517. §[517]

518. §[518]

A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

519. §[519]

520. §[520]

521. §[521]

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

522. §[522]

523. §[523]

524. §[524]

Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kijelöléséről szóló 365/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

525. §[525]

A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

526. §[526]

527. §[527]

528. §[528]

A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

529. §[529]

530. §[530]

A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet módosítása

531. §[531]

532. §[532]

533. §[533]

A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet módosítása

534. §[534]

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

535. §[535]

536. §[536]

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

537. §[537]

538. §[538]

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

539. §[539]

A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

540. §[540]

541. §[541]

542. §[542]

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

543. §[543]

544. §[544]

545. §[545]

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

546. §[546]

547. §[547]

548. §[548]

Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

549. §[549]

A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

550. §[550]

551. §[551]

552. §[552]

A hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

553. §[553]

Az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról szóló 197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

554. §[554]

A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

555. §[555]

556. §[556]

557. §[557]

A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

558. §[558]

Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

559. §[559]

560. §[560]

561. §[561]

A folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

562. §[562]

A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

563. §[563]

564. §[564]

565. §[565]

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

566. §[566]

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

567. §[567]

568. §[568]

569. §[569]

A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

570. §[570]

571. §[571]

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

572. §[572]

573. §[573]

574. §[574]

A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

575. §[575]

576. §[576]

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

577. §[577]

578. §[578]

A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

579. §[579]

580. §[580]

Az Egészségbiztosítási Felügyelet egyes eljárásainak, valamint a felügyeleti díj befizetésének és a felügyeleti bírság felhasználásának szabályairól szóló 286/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

581. §[581]

582. §[582]

583. §[583]

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

584. §[584]

585. §[585]

586. §[586]

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

587. §[587]

588. §[588]

A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

589. §[589]

590. §[590]

A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

591. §[591]

592. §[592]

A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

593. §[593]

594. §[594]

595. §[595]

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

596. §[596]

597. §[597]

598. §[598]

A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

599. §[599]

600. §[600]

A környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

601. §[601]

602. §[602]

603. §[603]

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

604. §[604]

605. §[605]

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

606. §[606]

607. §[607]

608. §[608]

Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

609. §[609]

610. §[610]

611. §[611]

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

612. §[612]

613. §[613]

A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

614. §[614]

Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

615. §[615]

616. §[616]

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

617. §[617]

618. §[618]

Az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

619. §[619]

620. §[620]

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

621. §[621]

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

622. §[622]

623. §[623]

624. §[624]

A befektetési vállalkozás működési kockázatának tőkekövetelményéről szóló 169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

625. §[625]

A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

626. §[626]

627. §[627]

Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet módosítása

628. §[628]

629. §[629]

630. §[630]

A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

631. §[631]

Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

632. §[632]

633. §[633]

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

634. §[634]

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról szóló 216/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

635. §[635]

Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

636. §[636]

637. §[637]

638. §[638]

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

639. §[639]

640. §[640]

641. §[641]

A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló 226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet módosítása

642. §[642]

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 229/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása

643. §[643]

A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása

644. §[644]

A vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet módosítása

645. §[645]

A hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról szóló 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

646. §[646]

647. §[647]

648. §[648]

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

649. §[649]

650. §[650]

A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

651. §[651]

652. §[652]

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 302/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

653. §[653]

Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

654. §[654]

655. §[655]

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

656. §[656]

657. §[657]

A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

658. §[658]

659. §[659]

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

660. §[660]

661. §[661]

A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

662. §[662]

Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet módosítása

663. §[663]

664. §[664]

665. §[665]

A fővárosi és megyei vagyonátadó bizottságokról szóló 7/2009. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

666. §[666]

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

667. §[667]

668. §[668]

669. §[669]

A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

670. §[670]

671. §[671]

672. §[672]

Az Agrármarketing Centrum és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként való kijelöléséről szóló 49/2009. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

673. §[673]

A meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásának szabályairól szóló 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

674. §[674]

675. §[675]

676. §[676]

A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

677. §[677]

678. §[678]

Hatályukat vesztő rendeletek

679. §[679]

2010. január 1-jén hatályba lépő módosítások és hatályukat vesztő rendelkezések

680. § (1) Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a pénztár nem csatolja az (1) bekezdés b) és f) pontjában meghatározott dokumentumokat, a Felügyelet az adatok szolgáltatatása érdekében megkeresi az adatokról nyilvántartást vezető hatóságot vagy bíróságot." (2) Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében a "Felügyeletnek az alábbi dokumentumokat benyújtani" szövegrész helyébe a "Felügyeletnek az alábbi dokumentumokat benyújtani - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével -:" szöveg lép.

681. § (1) Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 19/D. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a pénztár az (1) bekezdés b) pontjában a társaságra vonatkozó adatokat nem igazolja, a Felügyelet adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz." (2) Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 19/D. § (1) bekezdésében az "és csatolja" szövegrész helyébe az "és - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - csatolja" szöveg lép.

682. § (1) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20/D. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a pénztár nem csatolja az (1) bekezdés b) pontjában felsorolt adatokat, a Felügyelet az adatok szolgáltatása érdekében megkeresi az adatokról nyilvántartást vezető hatóságot." (2) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20/D. § (1) bekezdésében a "csatolja" szövegrész helyébe az "- a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - csatolja" szöveg lép.

683. § (1) A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 16/D. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a pénztár nem csatolja az (1) bekezdés b) pontjában felsorolt adatokat, a Felügyelet az adatok szolgáltatása érdekében megkeresi az adatokról nyilvántartást vezető hatóságot." (2) A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 16/D. § (1) bekezdésében az "és csatolja" szövegrész helyébe az "és - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - csatolja" szöveg lép.

684. § (1) A befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a szolgáltató, valamint az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet nem csatolja az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt adatokat, a Felügyelet az adatok szolgáltatása érdekében megkeresi az adatokról nyilvántartást vezető hatóságot."

(2) A befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "szervezet" szövegrész helyébe a "szervezet - a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével -" szöveg lép.

685. § (1) A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a kérelmező az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott okiratokat, adatokat a kérelemhez nem csatolja, a Felügyelet az adatok szolgáltatása érdekében megkeresi az okiratokról, adatokról nyilvántartást vezető hatóságot, bíróságot."

(2) A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés felvezető szövegrészében a "kérelemhez" szövegrész helyébe a "kérelemhez - a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével -" szöveg lép.

686. § (1) Hatályát veszti

1. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/A. § (5) bekezdés a) pontja, 5/C. § (2) bekezdés a) pontja,

2. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 2. § c) pontjában a " , büntetlen előéletű" szövegrész, 4. § (4) bekezdés e) pontjában az "és az erkölcsi bizonyítványaik másolatát" szövegrész,

3. a Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól szóló 169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében a "büntetlen előéletű és" szövegrész, 5. § (2) bekezdésében az "a büntetlen előélet, valamint" szövegrész,

4. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdésében a "büntetlen előéletű" szövegrész, 19/D. § (1) bekezdés a) pontjában az "annak 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványát, valamint" szövegrész,

5. a magánnyugdíjpénztárakat minősítő szervezetekről szóló 166/1998. (X. 6.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja,

6. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 150. § (4) bekezdés a) pontjában a "büntetlen előéletű," szövegrész, 153. § (4) bekezdésében a "büntetlen előéletű" szövegrész,

7. a természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában a "büntetlen előéletű," szövegrész,

8. a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja,

9. az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről szóló 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja, 3. § (1) bekezdésében az "a tulajdonszerző vagy a 2. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező személyek 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát és" szövegrész, 4. § (1) bekezdésében a "- hatósági erkölcsi bizonyítványa csatolásával -" szövegrész,

10. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés felvezető szövegében a "személy(ek) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, valamint" szövegrész,

11. a biztosítók jelzáloghitelezési tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekről szóló 261/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja,

12. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés c) pontjában a "büntetlen előéletű," szövegrész, 20/B. § (2) bekezdésében a "büntetlen előéletű" szövegrész, 20/D. § (1) bekezdés a) pontjában az "annak 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványát, valamint" szövegrész,

13. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 16/B. § (2) bekezdésében a "büntetlen előéletű" szövegrész, 16/D. § (1) bekezdés a) pontjában az "annak 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványát, valamint" szövegrész,

14. a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése, 8. § (3) bekezdésében a " , büntetlen előéletű" szövegrész,

15. a pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § a) és b) pontja, 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja,

16. a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja, 5. § (3) bekezdése, 1. számú melléklet 4. pont d) alpontja,

17. az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja, 3. sz. mellékletének I.2.1. pont a) alpontja és I.4.1. pont a) alpontja, valamint

18. az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése.

(2) Hatályát veszti

1. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 12. §-a és 13. §-a, valamint 6. számú melléklete,

2. a mező- és erdőgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakértői működés engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 61/1994. (XI. 8.) FM rendelet,

3. a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértők működésének engedélyezéséről szóló 33/1999. (X. 15.) KHVM rendelet,

4. a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintő szakterületeken a szakértői tevékenység szabályozásáról szóló 10/2003. (VII. 31.) FMM rendelet,

5. az állami célú légiközlekedés szakterületéhez kapcsolódó szakértői működés engedélyezéséről szóló 14/2003. (III. 24.) HM rendelet, valamint

6. a mező- és erdőgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakértői működés engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 61/1994. (XI. 8.) FM rendelet módosításáról szóló 39/2005. (IV. 27.) FVM rendelet.

Záró rendelkezések

687. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2009. október 1-jén lép hatályba és rendelkezéseit - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A 680-686. § 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 48. § (2) bekezdésének az e rendelettel módosított rendelkezését csak az e rendelet hatálybalépését követően létesített telephelyekre és megkezdett tevékenységre kell alkalmazni.

688. § (1) Az 1-679. §, valamint az 1-37. melléklet 2009. október 2-án hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

689. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja.

(2) E rendelet 22. § (2) bekezdése és 1. melléklete a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/181/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2009/3/EK (2009. március 11.) európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1.-37. számú mellékletek _[680]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[19] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[24] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[25] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[26] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[27] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[28] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[29] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[30] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[31] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[32] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[33] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[34] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[35] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[36] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[37] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[38] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[39] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[40] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[41] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[42] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[43] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[44] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[45] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[46] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[47] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[48] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[49] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[50] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[51] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[52] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[53] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[54] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[55] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[56] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[57] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[58] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[59] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[60] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[61] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[62] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[63] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[64] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[65] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[66] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[67] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[68] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[69] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[70] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[71] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[72] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[73] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[74] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[75] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[76] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[77] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[78] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[79] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[80] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[81] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[82] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[83] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[84] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[85] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[86] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[87] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[88] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[89] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[90] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[91] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[92] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[93] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[94] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[95] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[96] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[97] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[98] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[99] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[100] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[101] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[102] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[103] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[104] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[105] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[106] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[107] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[108] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[109] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[110] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[111] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[112] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[113] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[114] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[115] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[116] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[117] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[118] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[119] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[120] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[121] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[122] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[123] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[124] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[125] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[126] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[127] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[128] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[129] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[130] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[131] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[132] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[133] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[134] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[135] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[136] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[137] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[138] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[139] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[140] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[141] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[142] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[143] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[144] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[145] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[146] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[147] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[148] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[149] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[150] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[151] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[152] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[153] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[154] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[155] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[156] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[157] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[158] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[159] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[160] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[161] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[162] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[163] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[164] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[165] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[166] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[167] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[168] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[169] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[170] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[171] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[172] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[173] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[174] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[175] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[176] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[177] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[178] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[179] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[180] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[181] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[182] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[183] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[184] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[185] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[186] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[187] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[188] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[189] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[190] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[191] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[192] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[193] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[194] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[195] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[196] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[197] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[198] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[199] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[200] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[201] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[202] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[203] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[204] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[205] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[206] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[207] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[208] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[209] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[210] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[211] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[212] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[213] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[214] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[215] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[216] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[217] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[218] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[219] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[220] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[221] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[222] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[223] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[224] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[225] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[226] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[227] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[228] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[229] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[230] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[231] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[232] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[233] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[234] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[235] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[236] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[237] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[238] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[239] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[240] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[241] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[242] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[243] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[244] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[245] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[246] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[247] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[248] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[249] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[250] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[251] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[252] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[253] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[254] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[255] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[256] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[257] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[258] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[259] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[260] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[261] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[262] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[263] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[264] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[265] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[266] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[267] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[268] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[269] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[270] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[271] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[272] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[273] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[274] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[275] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[276] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[277] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[278] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[279] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[280] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[281] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[282] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[283] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[284] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[285] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[286] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[287] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[288] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[289] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[290] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[291] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[292] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[293] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[294] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[295] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[296] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[297] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[298] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[299] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[300] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[301] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[302] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[303] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[304] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[305] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[306] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[307] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[308] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[309] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[310] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[311] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[312] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[313] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[314] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[315] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[316] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[317] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[318] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[319] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[320] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[321] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[322] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[323] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[324] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[325] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[326] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[327] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[328] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[329] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[330] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[331] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[332] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[333] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[334] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[335] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[336] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[337] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[338] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[339] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[340] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[341] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[342] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[343] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[344] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[345] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[346] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[347] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[348] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[349] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[350] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[351] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[352] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[353] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[354] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[355] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[356] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[357] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[358] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[359] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[360] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[361] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[362] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[363] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[364] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[365] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[366] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[367] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[368] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[369] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[370] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[371] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[372] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[373] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[374] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[375] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[376] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[377] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[378] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[379] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[380] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[381] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[382] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[383] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[384] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[385] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[386] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[387] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[388] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[389] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[390] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[391] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[392] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[393] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[394] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[395] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[396] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[397] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[398] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[399] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[400] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[401] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[402] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[403] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[404] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[405] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[406] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[407] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[408] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[409] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[410] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[411] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[412] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[413] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[414] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[415] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[416] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[417] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[418] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[419] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[420] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[421] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[422] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[423] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[424] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[425] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[426] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[427] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[428] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[429] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[430] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[431] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[432] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[433] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[434] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[435] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[436] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[437] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[438] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[439] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[440] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[441] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[442] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[443] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[444] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[445] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[446] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[447] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[448] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[449] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[450] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[451] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[452] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[453] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[454] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[455] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[456] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[457] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[458] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[459] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[460] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[461] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[462] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[463] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[464] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[465] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[466] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[467] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[468] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[469] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[470] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[471] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[472] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[473] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[474] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[475] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[476] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[477] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[478] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[479] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[480] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[481] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[482] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[483] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[484] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[485] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[486] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[487] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[488] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[489] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[490] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[491] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[492] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[493] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[494] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[495] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[496] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[497] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[498] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[499] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[500] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[501] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[502] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[503] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[504] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[505] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[506] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[507] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[508] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[509] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[510] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[511] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[512] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[513] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[514] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[515] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[516] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[517] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[518] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[519] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[520] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[521] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[522] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[523] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[524] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[525] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[526] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[527] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[528] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[529] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[530] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[531] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[532] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[533] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[534] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[535] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[536] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[537] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[538] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[539] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[540] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[541] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[542] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[543] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[544] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[545] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[546] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[547] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[548] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[549] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[550] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[551] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[552] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[553] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[554] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[555] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[556] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[557] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[558] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[559] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[560] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[561] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[562] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[563] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[564] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[565] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[566] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[567] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[568] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[569] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[570] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[571] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[572] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[573] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[574] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[575] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[576] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[577] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[578] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[579] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[580] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[581] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[582] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[583] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[584] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[585] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[586] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[587] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[588] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[589] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[590] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[591] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[592] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[593] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[594] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[595] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[596] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[597] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[598] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[599] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[600] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[601] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[602] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[603] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[604] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[605] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[606] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[607] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[608] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[609] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[610] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[611] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[612] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[613] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[614] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[615] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[616] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[617] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[618] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[619] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[620] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[621] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[622] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[623] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[624] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[625] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[626] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[627] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[628] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[629] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[630] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[631] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[632] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[633] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[634] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[635] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[636] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[637] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[638] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[639] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[640] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[641] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[642] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[643] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[644] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[645] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[646] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[647] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[648] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[649] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[650] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[651] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[652] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[653] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[654] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[655] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[656] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[657] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[658] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[659] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[660] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[661] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[662] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[663] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[664] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[665] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[666] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[667] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[668] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[669] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[670] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[671] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[672] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[673] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[674] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[675] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[676] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[677] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[678] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[679] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[680] Az 1.-37. számú mellékleteket htályon kívül helyezte ezen rendelet 688. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

Tartalomjegyzék